Новини

27 04 2009Нова ера за политиките на ЕС за младежта

Новата стратегия за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал констатира, от една страна, че младите хора са сред най-уязвимите групи в обществото, особено в условията на настоящата икономическа и финансова криза, а от друга страна, че те са скъпоценен ресурс в нашето застаряващо общество.

24 04 2009Как да се оплачем на европарламента от държавата и ЕС?

Според европейското право, "всеки гражданин на Европейския съюз или постоянно пребиваващо в държава-членка лице може индивидуално или чрез сдружаване с други лица да отправи петиция до Европейския парламент по въпрос, попадащ в сферата на дейност на Европейския съюз и който го засяга пряко".

24 04 2009ОССЕ изпраща наблюдатели за предизборната кампания за ЕП

Екипи от по трима експерти на ОССЕ ще посетят 14 страни-членки приблизително седмица преди провеждането на изборите.

24 04 2009ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ „ТИ РЕШАВАШ” В СЛИВЕН

Посветен на националната кампания за изборите за Европейски Парламент. “Ти решаваш” под това мото ще се проведе граждански форум в Сливен, посветен на Изборите за Европейски Парламент на 28 април 2009 г., 12:00 ч. в общинска зала „Май”.

24 04 2009Създава се европейска платформа с цел по-добра координация на усилията за преодоляване изолацията на ромите

Европейският съюз разполага с широка гама от инструменти за противопоставяне на дискриминацията и социалната изолация на ромите.

24 04 2009ЕС гарантира обезщетения за пътниците на всички видове транспорт

Пътниците в автобусния транспорт ще получават обезщетения на стойност 50% от цената на билета при закъснение на заминаването с повече от два часа.

24 04 2009Еврочленките ще покриват разходите на своите граждани за лечение зад граница

Това предвижда директивата за правата на пациентите при трансгранични здравни грижи, приета от Европарламента вчера, информира пресслужбата на ЕП.

24 04 2009Европа Директно” Смолян организира граждански форум под надслов “Родопчани ЗА Европарламента”

„Европа Директно” Смолян организира граждански форум под надслов “Родопчани ЗА Европарламента”, който ще се проведе на 28.04.2009 г. (вторник) от 17:00 часа в х-л “Кипарис Алфа”, Смолян. Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в него.

23 04 2009ЕК и ЕП представиха общ сайт с регистри на лобистите

Чрез отварянето на доброволен регистър в контекста на Европейската инициатива за прозрачност , Европейската комисия иска да даде на гражданите възможност да научат кои общи или конкретни интереси влияят върху процеса на вземане на решения на европейските институции и какви ресурси се използват за тази цел.

23 04 2009Околна среда: В Атина се открива голяма конференция за бъдещата политика на ЕС в областта на биоразнообразието

В понеделник, 27 април, в Атина ще се открие двудневна конференция „Защита на биологичното разнообразие след 2010 година“ за бъдещата политика на ЕС в областта на биоразнообразието.

23 04 2009ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ „ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ” В ЗЛАТОГРАД

Повече от 30 дами от Златоград се включиха в организирания от Европа Директно Смолян форум "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ" в Злтоград на 23 април

23 04 2009Младежки форум "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!" в гр. Мадан

Ученици от гимназия „Отец Паисий”, град Мадан, на които предстои да гласуват за първи път, участваха във форум на тема "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!", организиран от Европейският информационен център „Европа Директно” Смолян.

22 04 2009Болонският процес - основа за реформиране на университетите през идното десетилетие

На 28 и 29 април в Льовен и Лувен-ла-Ньов, Белгия, ще се срещнат министри от 46 европейски държави, отговарящи за висшето образование, за да обсъдят напредъка на процеса от Болоня, набележат нова програма и постигнат единодушие по приоритетите на Европейското пространство за висше образование през идното десетилетие.

21 04 2009Енергийна ефективност и зелен растеж

Основен приоритет в дневния ред на Европа е тройната криза, състояща се от икономическия спад, промените в климата и напрежението върху европейската енергийна сигурност.

21 04 2009Валери Цветанов:Агенция САПАРД ще работи без почивен ден до края на май

Земеделските служби на министерство ще работят непрекъснато до 15 май без почивен ден.

21 04 2009Комисията призовава операторите на мобилни мрежи към по-нататъшно подобряване на защитата на децата

Европейската комисия призова операторите на мобилни мрежи да направят повече за безопасността на децата при използване на мобилни телефони.

21 04 2009Необлагодетелстваните райони: Комисията засилва сътрудничеството с националните власти за опростяване и по-добро насочване на помощта

Новата система за класификация вероятно ще бъде въведена през 2014 г., като до тогава в сила ще остане настоящата система.

21 04 2009Защита на потребителите: годишният доклад за функционирането на системата RAPEX за 2008 г. показва увеличение на броя на откритите опасни продукти

Броят на изпратените чрез системата RAPEX нотификации за продукти с произход от Китай отбеляза увеличение (от 52 % през 2007 г. на 59 % през 2008 г.).

21 04 2009Платформа за диалог— „Европейски форум за интеграция“ и интерактивен „Европейски уебсайт за интеграция“ : два нови инструмента в помощ на интеграцията

Освен това Европейският уебсайт за интеграцията, който ще стартира под мотото „Интеграцията – на една ръка разстояние“, ще предоставя висококачествено съдържание от цяла Европа и ще свърже в онлайн общност заетите в тази област.

17 04 2009ЦИК за избиране на членове на Европейския парламент от РБългария назначи районна избирателна комисия в 22-ри смолянски избирателен район

С Решение № ЕП-43 от 16.04.2009 г. е назначена районна избирателна комисия в избирателен район Смолян № 22

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct