Новини

11 03 2010Награди на Национален център ”Европейски младежки програми инициативи” за конкурса за късометражен филм на тема ”Насилието сред младите”

На 15.03. 2010 г. от 14 ч. в кинозалата на НАТФИЗ ще се проведат прожекциите на селектираните филми, а от 18.30 ч. ще бъдат връчени наградите на спечелилите kонкурса за късометражен филм на тема "Насилието сред младите"

11 03 2010Конкурс за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН”

Целта на програмата е да се даде възможност на амбициозни млади хора да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на министерството на образованието, младежта и науката и да придобият практически опит и умения.

11 03 2010По-добра, по-бърза, по-надеждна: стартира новата процедура за подбор на служители на ЕС

Основен принцип е преминаването от оценка на знанията към оценка на компетентността на кандидатите за работа.

11 03 2010Конкурс „Млад икономист-2010г.” на тема „Ролята на банките в икономическата система”

В този конкурс могат да участват всички ученици от средните икономически (и други) училища в България, самостоятелно или в колектив.

11 03 2010Конкурс „Млад икономист-2010г.” на тема „Кредитната политика на банките в България по време на сегашната икономическа криза”

В този конкурс могат да участват всички лица до 35 годишна възраст (самостоятелно или в колектив), завършили средно образование, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката; образованието; практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти от висшите учебни заведения в България;

10 03 2010Първи национален конкурс за поезия „Усин Керим” - Чепеларе 2010

Крайният срок за изпращане на стихосбирките е 1 май 2010

10 03 2010Европейската комисия предприема действия, за да гарантира правото на справедлив съдебен процес в ЕС

Гражданите могат да бъдат обвинение в престъпление, без да разбират и говорят езика, използван от съдебните органи.

10 03 2010Европейската комисия формулира стратегия за вдъхване на нов живот на глобалните действия по климата след Копенхагенската конференция

Комисията предлага ЕС да започне да прилага Копенхагенската спогодба.

09 03 2010Конкурс на тема „Моето училище в Интернет – ПРОЗОРЕЦ към Европа”

Първите 100 училища ще бъдат обединени в специален англоезичен каталог, който ще бъде разпространен във всички европейски страни и ще е своеобразна реклама на БЪЛГАРСКОТО образование.

08 03 2010ЕК стартира нов инструмент за микрокредитиране

Инициативата е част от европейския отговор на кризата и е насочена към хора, които не могат да получат нормални кредити заради кризата и липсата на банкови кредити.

08 03 2010Включете се в обученията през месец март, организирани от Future friendly

Информация за обученията тук

08 03 2010Европейската комисия се стреми да намали значително разликата в заплащането на мъжете и жените

Разликата в заплащането на мъжете и жените, изчислена като средна разлика в брутното почасово възнаграждение на жените и мъжете в икономиката като цяло, в момента е 18% за ЕС, като съществуват значителни различия между отделните държави и сектори.

08 03 2010Международен ден на жените — 8 март 2010 г.

„Международният ден на жените е прекрасна възможност всеки от нас да се замисли за отговорността, която носим, за премахване на неравноправието между половете..."

08 03 2010Kонкурс за есе "Пролет в Европа" 2010

Краен срок:14:30 часа на 5 май 2010 година Есетата трябва да носят в себе си послание, свързано с Европейската година за борба с бедността и социалното изключване

08 03 2010ЕВРОПА ВЪВ ВАШИЯ ГРАД

На 8 март 2010 г. представител на Европейския съюз ще посети СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Смолян, а през април трима ученици от училището ще представят България в Брюксел.

07 03 2010Честит празник мили дами!

06 03 2010„Еразъм за млади предприемачи“ ще стимулира създаването на малки предприятия

Мислите ли да създадете свой собствен бизнес или вече сте успял предприемач? Програмата за обмен „Еразъм за млади предприемачи“ предлага отлична възможност за нови предприемачи да придобият съответните умения за управление на малки или средни предприятия

05 03 2010Европейската комисия укрепва ангажиментите си по отношение на равноправието между жените и мъжете

Хартата ще бъде последвана от нова стратегия за равноправие между половете, която Комисията трябва да приеме в средата на 2010 г. Стратегията ще очертае координирана рамка за действие във всички политики на ЕС.

04 03 2010ЕС пилот - система за получаване на бърз отговор на жалби, подадени от граждани и предприятия

"ЕС Pilot" - система, въведена за да се подобри съдействието, оказвано на гражданите и предприятията, при прилагане на правото на ЕС

04 03 2010Стратегия "Европа 2020"

Амбицията на стратегията "Европа 2020" се състои в осигуряването на лидерство и отчетност на ново равнище.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct