Новини

13 04 2009Чужденците в България също могат да гласуват за евродепутати на 7 юни

До 27 април, желаещите чужденци могат да попълнят заявление, с което заявяват, че искат да гласуват за българските кандидати за членове на ЕП.

12 04 2009EPSO организира конкурс за преводачи с български език

Търсят се устни преводачи с български и румънски език за работа в европейските институции.

12 04 2009Покана за представяне на предложения — ДЕЙНОСТ № ENT/ERA/09/311 НА ГД „Предприятия и промишленост“

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да помогне на начинаещите предприемачи в ЕС да обогатят своя опит, познания и контакти, като прекарат известно време в предприятия, ръководени от опитни предприемачи в други държави-членки на ЕС.

12 04 2009В Смолян бе даден старта на Антидискриминационната кампания на Съвета на Европа

В рамките на семинара бе представена Антидискриминационната политика на Република България от Зора Генчева и Хари Алексиев от Комисията за защита от дискриминация, а антидискриминационен тренинг с учителите направи д-р Даниела Дерменджиева, психолог- преподавател във Великотърновския университет.

10 04 2009Европейската агенция за основните права набира стажанти

Документи се подават два пъти годишно: до 31 май за стажовете, започващи от 1 октомври и до 30 ноември за стажовете започващи от 1 март.

10 04 2009Eвродепутати и кандидати за ЕП представиха вижданията си за развитието на европейската кономика в условията на криза

Участниците в дискусията в рамките на инициативата "Дебати 2009" информираха за това как българските евродепутати защитават националния ни интерес в ЕП.

10 04 2009Български евродепутати инспектират военните гробища в Македония

Евродепутатите ще поставят въпроса за българските военни паметници и гробища на среща с Антонио Милошоски - министър на външните работи на Македония.

10 04 2009Ще бъде съставен "черен списък" на нечестните търговски похвати в интернет

Вече никой няма да има правото да избира вместо клиента, нито да му налага някакви ограничения и да го вкарва в определен профил, посочи еврокомисарят Кунева.

10 04 2009Получаваме допълнително 88 млн. евро от ЕК

Малко над 64 млн. евро от сумата са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а 23 709 197 млн. евро са по линия на Европейския социален фонд в рамките на кохезионния пакет за периода 2007-2013 г.

10 04 2009Дания премахва ограниченията за работа за българи и румънци от 1 май

Български и румънски граждани ще могат да работят в страната без да имат нужда от разрешение, при равни условия с датските поданици и гражданите на другите страни от Европейския съюз.

08 04 2009Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г.

Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“

08 04 2009Оперативна програма Гърция-България за периода 2007—2013 г.: програма за трансгранично сътрудничество между двете страни

„Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България за периода 2007—2013 г.“ — Оперативна програма по цел европейско териториално сътрудничество, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

08 04 2009Комисията поставя по-трудни цели за по-бързи плащания на безвъзмездните средства и на средства по договорите на ЕС

Предложенията имат за цел засилване на полаганите понастоящем усилия и ускоряване на паричния поток към бенефициерите — често малки предприятия и местни управленски органи. Те ще се отнасят до средства в размер на 15 млрд. EUR с конкретни срокове за плащане в области като научните изследвания, образованието и младежта, енергетиката и транспорта.

08 04 2009Комисията се бори със забавените плащания

В ЕС все ще има забавени плащания по търговски сделки между дружества или между предприятия и държавни органи. Тези забавени плащания пречат на развитието на бизнеса и дори са причина за фалити на иначе жизнеспособни дружества, особено що се отнася до малки или средни предприятия .

08 04 2009Държавни помощи: актуален преглед на докладите за действията на държавите-членки за борба с икономическата криза

Да се запази финансовата стабилност, държавите-членки са създали гаранционни „чадъри“, защитни механизми срещу риска и мерки за рекапитализация на финансовия сектор на обща стойност в рамките на 3 000 млрд. EUR.

08 04 2009Европейски избори: MTV се включва в инициатива, за да се чуе по-добре гласът на младите хора

Европейската комисия и MTV Networks International обявиха инициатива на равнището на ЕС, наречена „Чуваш ли ме, Европа?“, която цели да насърчи младите хора да изразят мнението си, като участват в изборите за Европейски парламент през юни тази година.

08 04 2009Комисията актуализира списъка на авиокомпаниите със забрана за европейското въздушно пространство

Европейската комисия прие актуализацията на така наречения „черен списък“ на авиокомпании, на които е забранено да извършват полети в страните от Европейския съюз по съображения за безопасност.

08 04 2009ЕК няма да размразява средства за България заради слабости в одита

ЕС не е доволен от гаранциите, които дават българските власти, че системите за контрол на разходването на европейски средства са работещи и ефикасни.

08 04 2009Започва набирането от Бюрата по труда на млади висшисти за работа в публичната администрация

Документи се подават до 24 април 2009 г. включително в Бюрото по труда, в което са регистрирани като търсещи работа лица.

07 04 2009Асен Агов е избран за вицепрезидент на Парламентарната асамблея на НАТО

Агов ще бъде първият български представител, заемащ висшия пост, откакто България участва в работата на Асамблеята от 1994 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct