Новини

22 08 2012Конкурс за снимки на проект, финансиран от ЕС

Краен срок: 31 август 2012 г. Направете снимки на финансирани от ЕС проекти във вашия регион и можете да спечелите фотографско оборудване на стойност 1000 евро плюс пътуване за двама до Брюксел.

19 08 2012Изявление на европейския комисар Кристалина Георгиева във връзка с Международния ден на хуманитарните дейности през 2012 г.

Това е ден, на който тържествено се отдава почит на всички хуманитарни работници, които са работили за популяризиране на хуманитарната кауза и са загубили живота си, служейки на тази цел.

19 08 2012Дискусия за бъдещето на Европа: Комисията дава право на глас на гражданите в рамките на онлайн консултация

До 9 септември всички европейци могат да споделят своите мнения по въпроси като „Как бихте искали Европейският съюз да се развие в близко бъдеще? В какъв Съюз искате да живеете през 2020 година?“

19 08 2012Околна среда: по-добро осведомяване на гражданите относно рисковете от големи аварии

Директивата „Севезо" — основен инструмент в управлението на риска от промишлени аварии, който се адаптира, за да отрази най-новите промени в международната и европейската класификация на химикалите.

11 08 2012Околна среда: нова таблица на медалите за успешно управление на отпадъците

Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци, разкрива фрапантни различия в ЕС. В доклада 27-те държави членки са класирани по 18 критерия, като се използват зелени, оранжеви и червени флагчета за области като общо количество на рециклираните отпадъци, цена на обезвреждането на отпадъците, нарушения на европейското законодателство.

06 08 2012Покана за представяне на предложения по Програма за учене през целия живот

Програмата „Учене през целия живот" се отнася за всички видове и степени на образование и професионално образование и обучение.

06 08 2012Броят на исканията за документи на ЕК се е увеличил за десета поредна година

последния годишен доклад относно публичния достъп до документи, се посочва, че през 2011 г. са били отправени 6 447 искания за документи на Комисията, в сравнение с 6 361 през 2010 г. и едва 450 през 2001 г., когато настоящите разпоредби влязоха в сила, съобщава Рапид.

04 08 2012Програма за практическо обучение в делегации на ЕС

Целта на програмата е участниците да придобият непосредствен опит от работата в делегациите на ЕС, както и да задълбочат познанията си по въпросите на общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС).

04 08 2012Берлин: България и Румъния вероятно няма да са в Шенген тази година

България и Румъния може да не се присъединят към шенгенското пространство през тази година дори и поетапно – първо само въздушните и морските граници. Това посочи германският министър на вътрешните работи Ханс-Петер Фридрих в интервю за вестник "Райнише пост", предаде "Фокус".

04 08 2012Комисията приветства плановете за подобряване на положението на гражданите, закупили недвижима собственост по испанското крайбрежие

Целта на този закон е да бъдат защитени локалните местообитания чрез определяне на район по цялата крайбрежна ивица като обществено достояние. Собствениците на жилища в зоната обаче твърдят, че законът — и начинът му на прилагане — нарушава техните права.

04 08 2012Броят на исканията за документи на Комисията се е увеличил за десета поредна година

В последния годишен доклад относно публичния достъп до документи, който беше публикуван днес, се посочва, че през 2011 г. са били отправени 6 447 искания за документи на Комисията, в сравнение с 6 361 през 2010 г. и едва 450 през 2001 г., когато настоящите разпоредби влязоха в сила.

04 08 2012Строителство: Сградите с ниско потребление на енергия — двигател за растеж в строителния сектор

Европейската комисия предложи стратегия за утвърждаване на строителния сектор като движеща сила за създаването на работни места и за устойчив растеж в икономиката като цяло.

04 08 2012Отрасълът на сигурността: Комисията предлага програма за допълнителен растеж

Очаква се благодарение на програмата предприятията от този отрасъл, който притежава най-високия потенциал за генериране на растеж и осигуряване на заетост в ЕС, да останат в Европа и да продължат да произвеждат висококачествени продукти в областта на сигурността.

03 08 2012Съкращават сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по ПРСР

Фонд „Земеделие" ще разглежда заявленията за кандидатстване по тези мерки в рамките на два, вместо досегашните пет месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи - в срок до три месеца. Заявките за плащане ще се обработват за два, а не четири месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи - в срок до три месеца.

28 07 2012Стипендия за магистратура по европеистика и глобалистика в Лайпциг

Европейската комисия предлага стипендии, които покриват цялата такса за курса. Стипендиите от категория "А" включват 8000 евро за пътни разходи и 1000 евро на месец за други разноски. Стипендиите от категория "Б" включват 3000 евро за път и 500 евро на месец за други разходи.

28 07 2012Агенцията на ЕС за основните права предлага платен стаж във Виена

Агенцията на Европейския съюз за основните права предлага два пъти в годината платен стаж. Програмата е с продължителност шест месеца и ще започне на 16 януари 2013 г. в седалището на агенцията във Виена.

28 07 2012Семинар за финансирането на растежа в страните от Централна и Източна Европа

Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" на Европейската комисия организира еднодневен семинар, чийто фокус ще бъдат факторите и перспективите за финансиране на икономическата конвергенция в страните от ЕС от Централна и Източна Европа след кризата. Събитието ще се проведе на 16 януари 2013 г. в Брюксел.

28 07 2012Проучване: Великобритания е най-застрашена от кризата в еврозоната

Проучването класира 169 страни според техния бизнес с еврозоната и устойчивостта им на забавяне в икономиката. То измерва търговските връзки, външните преки инвестиции, експозицията на банките към еврозоната, както и дълга, дефицита и инфлацията.

28 07 2012ЕС улесни трансграничното наследяване в рамките на съюза

Според изчисленията на еврокомисията разпоредбите ще осигурят правна сигурност на 450 000 европейски семейства годишно, които уреждат въпроси, свързани с наследяване с международен елемент.

28 07 2012Моята нарисувана идея за Музея на Обединена Европа

Целта бе участниците да представят чрез рисунка идеите си за музея на Обединена Европа като пресъздадат българските ценности в европейската съкровищница.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct