Новини

09 03 2009Eвропейската комисия разпределя 105 млрд. евро за “зелени” проекти

По линия на Кохезионния фонд 105 млрд. евро ще бъдат насочени към екологични проекти, които да насърчат развитието и създаването на нови работни места в дългосрочен план.

06 03 2009Пазаруването онлайн набира популярност в ЕС, но бариерите пред трансграничната търговия „спъват“ развитието му

05 03 2009ЕС започва кампания за борба с разликите в заплащането на жените и мъжете

Равното заплащане за еднакъв труд е един от основополагащите принципи на Европейския съюз.

04 03 2009ЕК публикува Общ доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 г.

Финансовата криза, климатът и международните конфликти са основните моменти в доклада

04 03 2009Правата и задълженията на евродепутатите

Правата и задълженията на евродепутатите. Какво трябва да правят, какво могат да не правят, и колко им плащаме

02 03 2009 Конкурс „Как да променим възрастните и да ги направим по-екологични?”

От 25.02.2009 г. до 31.03.2009 г. участвайте в един различен конкурс, който може да промени отношението към заобикалящия ни свят!Спечелете незабравимо приключение в Родопите, Рила или Стара планина.

01 03 2009Пролет в Европа

"Идеите движат Европа" между 25 март и 30 юни 2009 година

01 03 2009Втори обучителен семинар за журналисти

26 02 2009Как да кандидатствате пред EPSO?

25 02 2009Конкурс „Защо да Гласувам за Европейски Парламент”

23 02 2009ЕС публикува стратегия за борба с природните бедствия

23 02 2009Измерване на пулса на европейските потребители

23 02 2009ЕС иска да контролира всички банкери в света

23 02 2009Журналистическа награда на ЕС в областта на здравеопазването

23 02 2009Стартира “Еразъм за млади предприемачи”

20 02 2009Семинар за местни журналисти се проведе в Смолян

19 02 2009Европейската комисия поиска от България да промени данъчните си разпоредби

19 02 2009Швейцария отваря трудовия си пазар за българи и румънци

19 02 2009България 64-та сред най-добрите за живот страни

19 02 2009България и Румъния, получават повече, отколкото внасят в общия бюджет на ЕС

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct