Новини

28 10 2010Европейската комисия приема стратегическите приоритети за 2011 г.

Европейската комисия прие работната си програма за 2011 г., която излага конкретни действия за постигането на поставените цели. Работната програма отразява решимостта на Комисията да изведе Европа от кризата към едно бъдеще на благоденствие, сигурност и социална справедливост.

27 10 2010Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма

Краен срок: 21 февруари 2011 г. Конкретната цел на процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" е опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове, включително и такива, които са предмет на опазване от националната екологична мрежа.

27 10 2010Гъвкавите условия на труд са в помощ както на работодателите, така и на служителите, според новото проучване на Европейската комисия

Гъвкавостта в продължителността на работното време е по-широко разпространена в северна и западна Европа, докато в Унгария, Литва, Чешката република, Естония, България, Словакия, Словения и Румъния преобладават традиционните 40 работни часа.

22 10 2010Стойността на природата: Новаторски доклад разкрива огромното икономическо значение на биоразнообразието

Принципите на „замърсителят плаща“ и на „пълното възвръщане на разходите“ са мощни насоки за реорганизацията на структурите за стимули, както и за фискална реформа. В някои случаи може да се използва принципът на „бенефициерът плаща“, за да се подкрепят нови положителни стимули.

17 10 2010Европейските потребителски центрове ? 5 години в услуга на потребителите

Случвало ли ви се е се да направите поръчка онлайн, да платите и никога да не получите покупката? В такъв случай Европейският потребителски център може да ви бъде от помощ.

17 10 2010Конкурс за блогъри на тема климатични промени

Крайният срок за регистрация на участниците е 1 ноември - за едната категория, и 15 декември 2010 г. - за втората категория на конкурса.

17 10 2010Комисията се стреми повече университети да предоставят обучение за преводачи

Курсовете за обучение по превод, предлагани от желаещите да използват знака EMT университети, се оценяват от специалисти по превод, които в голямата си част са членове на мрежата ЕМТ.

17 10 2010Конкурс за корица на "Европейски дневник"

Краен срок: 13 ноември 2010 г.

17 10 2010Стартира фотоконкурс „България, селото и светът”

Краен срок: 31 януари 2011 г. Конкурсът е насочен към младите хора, които искат да се чуе техният глас и да споделят своите идеи за развитието на земеделието и селските райони в обединена Европа.

16 10 2010Оценка на Кодекса на шенгенските граници: Комисията е загрижена за съобщени трудности за пътниците

Пространството без вътрешни граници, в което хората могат да се движат свободно, е едно от най-големите постижения на европейското сътрудничество и е от реална полза за гражданите. Затова е жалко, че това пространство не се спазва навсякъде, както става ясно от този доклад“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

09 10 2010Европарламентът затвърди новите си правомощия от Лисабонския договор

Правомощията се отнасят най-вече до получаване на достъп до срещи и документи по правни и бюджетни въпроси. Европарламентът ще има по-голям достъп до класифицирана и поверителна информация и ще играе роля при планирането на дейностите на ЕС.

09 10 2010Кристалина Георгиева е номинирана за "Еврокомисар на годината"

Авторитетното издание за европейска политика награждава всяка година европейски политици, представители на бизнеса и публични фигури за приноса им през годината.

09 10 2010Интелигентното регулиране: гаранция, че европейското законодателство носи ползи за хората и предприятията

Комисията ще работи съвместно с Европейския парламент, Съвета и държавите-членки и ще ги насърчава да прилагат „интелигентното регулиране“ в своята работа. Накрая, за да се чува по-силно гласът на гражданите и другите заинтересовани страни, Комисията реши от 2012 г. нататък да увеличи периода на публичните консултации.

09 10 2010Право на справедлив процес: министрите на правосъдието на ЕС одобриха закон, който гарантира правото на писмен и устен превод в наказателното производство

Тази първа мярка трябваше да бъде въведена много отдавна, за да се гарантира справедлив процес за всички граждани в целия ЕС. Това е първата стъпка от поредица мерки за справедлив процес, с които ще бъдат установени нови стандарти на ЕС за наказателните дела. Държавите-членки на ЕС имат на разположение три години, за да въведат тази мярка в своите национални законодателства.

08 10 2010Конкурс за комикс на тема "Приключенията на Патримонито и световното наследство"

Краен срок: 15 декември 2010 г.Конкурсът се провежда в рамките на "Образователната програма за световното наследство" (World Heritage Education Programme) и е насочен към младежи на възраст от 12 до 18 години.

08 10 2010Биологично разнообразие: оценка потвърждава, че ЕС не постигна целта за 2010 г., но извлече важни поуки

В публикуваната днес оценка на постигнатия напредък по около 150 различни действия се заключава, че общата цел по отношение на биоразнообразието за 2010 г. не е постигната, въпреки че в някои области има значителен напредък.

08 10 2010 Комитетът на регионите приканва регионите и градовете да предприемат действия срещу изменението на климата

За пълноценното използване на регионалния и местния потенциал в борбата с изменението на климата КР препоръчва да се организират обучения за представители на местни и регионални власти за начините за справяне с изменението на климата на местно равнище, както и за провеждането на кампании за повишаване на информираността за изменението на климата сред гражданите.

07 10 2010„Съюз за иновации“ или как идеите се превръщат в работни места, екологосъобразен растеж и социален напредък в Европа

Тази инициатива ще насочи усилията на Европа и сътрудничеството с трети държави към търсенето на отговор на такива предизвикателства като изменението на климата, енергийната сигурност, продоволственото осигуряване, здравеопазването и застаряването на населението.

07 10 2010Носителите на наградата за литература на ЕС, обявени на Панаира на книгата във Франкфурт

Наградата има за цел да привлече вниманието към новите таланти и да насърчи публикуването на техните книги в различни страни, както и да изтъкне европейското културно многообразие. Единадесетте наградени автори бяха избрани от национални комисии в Белгия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Германия, Люксембург, Румъния, Словения, Испания и бившата югославска република Македония.

02 10 2010Евродепутати искат задължителни етикети за произход на стоките

Вносни обувки, дрехи, кожа, мебели, керамика и високотехнологични продукти ще трябва да имат етикети "Произведено в", когато се продават в ЕС, ако новите правила влязат в сила.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct