Новини

02 04 2012Комисията ви пита кои са приоритетните цели в областта на околната среда

Комисията започна обществено допитване, за да събере мнения относно 7-та програма на ЕС за действие за околната среда (ПДОС), с която ще се определят приоритетните цели до 2020 г. Допитването ще се състои до 1 юни.

02 04 2012Европейската комисия в търсене на обществен принос за осъвременяване на европейското законодателство в областта на несъстоятелността

Обявяването в несъстоятелност е част от живота в условията на динамична, модерна икономика. Около половината от предприятията оцеляват по-малко от пет години.

02 04 2012Пътна безопасност: през 2011 г. смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия са намалели едва с 2 %

Актуалните данни, публикувани от Европейската комисия, сочат значително забавяне в темповете на снижаване броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия (на -2 %) за миналата година в сравнение с обнадеждаващото намаляване, отбелязано в целия ЕС през изминалото десетилетие (средно -6 %)

02 04 2012Център на ЕС по киберпрестъпност ще се бори с престъпниците онлайн и ще защитава потребителите на електронни услуги

Европейската комисия предложи днес да бъде създаден Европейски център по киберпрестъпност, чрез който европейските граждани и предприятия ще бъдат защитени от увеличаващите се кибератаки.

02 04 2012Малки предприятия: Преходът към екологична икономика започна, но все още не с пълна скорост

От проучването на Евробарометър става ясно, че има други източници с нереализиран потенциал, които МСП могат да използват. Например по-малко от една четвърт от МСП се възползват от единния пазар за екологични продукти или услуги.

28 03 2012Деца научиха интересни факти за Европа от Европа Директно Смолян

Учениците от първи клас на ОУ „Асен Златаров” в Смолян участваха в открит урок по Европейско гражданство.

26 03 2012ЕС връчва ежегодните си награди за най-добри млади преводачи

Двадесет и седем гимназисти — представители на всяка от държавите в ЕС, чиито преводи бяха отличени на първо място за съответната страна, са поканени в Брюксел, за да получат лично присъдените им награди и дипломи.

25 03 2012Европа Директно Смолян поздрави клуб „Родопски скаут” за първия му рожден ден.

Празникът бе отпразнуван на едно от най-хубавите места в гр.Смолян, а именно Смолянските езера. Мотото на рождения ден беше „Един ден без компютри и интернет”.

25 03 2012„Европа Директно” в Смолян изненада пенсионерите с атрактивен пролетен бал

Стотина пенсионери от Смолян изпълниха голямата зала на ресторант „Кипарис алфа”, за да отпразнуват заедно настъпването на пролетта и да изкажат благодарност, че ЕС обяви 2012 за година на възрастните хора.

24 03 2012Учебна компания за "зелени" идеи

Нашата идея е да създадем, произвеждаме и продаваме торбички, които не просто да употребяваме многократно, и оттам да щадим природата, но да са и моден аксесоар, разказва един от участниците, Велин Койчев.

24 03 2012Еврокомисар: Пари след 2014 г. ще получат само страни, ползвали правилно фондовете

"Има огромна разлика между това да разполагаш с тези средства и да не разполагаш. Напълно съзнаваме ефекта, който подобно решение може да има върху публичните бюджети", заяви Хаан.

24 03 2012CLIMATE-ADAPT: нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата

Адаптацията се изразява в предвиждане на неблагоприятните последици от изменението на климата и в предприемането на подходящи действия, за да се предотвратят или намалят до минимум щетите, които могат да причинят тези последици.

24 03 2012 Околна среда: Европейците изискват от ЕС по-строги мерки за опазване на водите

Близо три четвърти от европейците смятат, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за разрешаване на проблемите, свързани с водата в Европа, сочат резултатите от публикувано днес проучване на Евробарометър.

22 03 2012Европейският икономически и социален комитет предлага стажове

Целта на програмата е да помогне на стажантите да приложат на практика знанията, придобити в процеса на образование или работа, както и да ги запознае с дейностите на различните отдели в комитета.

22 03 2012Европейската комисия уеднаквява условията за участие на европейски предприятия на международните пазари за обществени поръчки

Основните цели на инициативата са да подпомогнат отварянето на световните пазари за обществени поръчки и да осигурят равен достъп на европейските предприятия до тях.

22 03 2012Комисията ще засили закрилата на командированите работници

Командированите работници не влизат на пазара на труда на приемащата държава, тъй като остават на работа в своите дружества в изпращащата държава членка.

22 03 2012Тържествено откриване на новата агенция на ЕС за управление на широкомащабни информационни системи

От 2013 г. агенцията ще управлява и Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II). Тя ще отговаря също така за въпросите, касаещи сигурността на тези системи, за определени задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, както и за различни дейности като наблюдение и докладване, изготвяне на статистика и обучение за националните органи.

20 03 2012Конкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”

Краен срок: 29 март 2012 г. Право на участие имат всички студенти, записани минимум в трети курс към датата на обявяване на конкурса, във висши учебни заведения на територията на София-град.

20 03 2012MEDIA Mundus: Комисията отпуска 5 млн. евро за стимулиране на международни филмови проекти

35 проекта за филми ще получат финансиране с общ размер от 5 млн. евро по линия на „Media mundus“ — програмата на ЕС за международно сътрудничество и обмен в областта на аудиовизуалната индустрия.

20 03 2012Мерки срещу сенчестото банкиране: предотвратяване на нови рискове във финансовия сектор

Целта е да се създаде по-стабилен и сигурен финансов сектор от полза за реалната икономика. Вече е време да се разгледа бързо разрастващото се небанково кредитиране или т.нар. „сенчесто банкиране“, което досега е убягвало от вниманието на финансовото законодателство и надзор.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct