Новини

15 06 2010Брюксел става домакин на света с фестивала Couleur Café

От африканска музика, през латино до рок и R&B, от суши до боритос, различни световни култури ще се съберат в Брюксел и това лято само за три дни – 25, 26 и 27 юни.

13 06 2010Европа Директно Смолян и НЧ "Христо Ботев" , град Рудозем празнуваха Деня на Обединена Европа

Европа Директно Смолян и НЧ "Христо Ботев" в град Рудозем отбелязаха Деня на Европа.

12 06 2010Комисията насърчава професионалното образование и обучение

Плановете на Комисията се основават на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен и приобщаващ растеж и ще са свързани с предстоящата инициатива „Младежта в движение“, която ще разшири обхвата на схемите на ЕС за мобилност в образованието.

12 06 2010Европейската комисия започва публична консултация за правата на децата

Децата имат правото да бъдат закриляни от бедността и насилието, както и правото да бъдат чути.

12 06 2010Стаж за българи в Съда на Европейския съюз

Крайният срок за кандидатстване е 31 август 2010 г.

12 06 2010Природата ни е разнообразна и красива, нека всички помогнат за нейното опазване

В конкурса се включиха 77 деца и младежи от Обединен детски и младежки център - Смолян, ПГИ ”Карл Маркс”, СОУ ”СВ.княз Борис І” – с. Старцево, VІ ОУ „Иван Вазов – Смолян, ОУ Смилян, Ателие „Съкровище” – Пловдив и много други.

11 06 2010Набирането на кандидатури за Европейски награди за млади предприемачи по проекта STARTENT започна

Краен срок 18 юли 2010 Постигналият първо място ще получи награда от 5 хиляди евро, а за второ място са предвидени 2500 евро.

10 06 2010Програма в областта на цифровите технологии: комисар Крус приветства дейността на операторите на мобилни мрежи за безопасност на децата; тя призовава за повече усилия за повишаване на информираността на родителите

Множество оператори на мобилни мрежи изготвят образователни материали и провеждат кампании за информираност относно по-безопасното използване на мобилни телефони.

10 06 2010Комисията изготвя мерки за наемане на служители за Службата за външна дейност

Основната цел на предложените изменения е да се осигурят основните човешки ресурси, необходими, за да бъде създадена ЕСВД, чрез организиране на прехвърлянето на длъжностни лица от Комисията и Съвета към ЕСВД и наемането на национални дипломати.

10 06 2010Информационни дни по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Информационата среща в Смолян ще се проведе на 28 юни от 11,30 до 16,30 в Заседателната зала на Областна администрация

08 06 2010Покана за проекти за информационни дейности по програма "Младежта в действие"

Краен срок: 10 септември 2010 г. Проектни предложения по Действие 4.5 — Подкрепа за информационни дейности за млади хора и за организации, ангажирани в работата с млади хора, както и за младежки организации от програма "Младежта в действие"

07 06 2010Oрганизаторите на обявения през март 2010 конкурс “ЕВРОПА- ЗА ДЕЦАТА, ЕВРОПА - С ДЕЦАТА” удължават срока за приемане на творбите

Рисунките следва да се представят най-късно до 15.10.2010 г.

03 06 2010Наградени есета на ученици от ОУ ”Стою Шишков”-с. Търън в литературен конкурс на тема „Моят по-добър свят”, организиран по повод Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване

Есето на Росица Кошлукова от V клас от ОУ ”Стою Шишков”-с. Търън получи първа награда в обявения литературен конкурс.

03 06 2010Проект „Талантът и успехът – ръка за ръка” на ОУ в с. Търън вече се изпълнява

Това е едно от четирите училища, което центърът финансира по проведената от него процедура за безвъзмездна помощ „Заедно сме по-богати”, посветена на годината на бедността и социалното изключване

02 06 2010Европейската комисия стартира консултация на тема "Разумно регулиране"

Краен срок:25.06.2010 Консултацията има за цел събирането на данни за съобщение за разумното регулиране, което Комисията ще изготви тази есен.

01 06 2010В Брюксел се открива най-голямата в Европа годишна конференция за биологично разнообразие

Комисар Поточник ще говори на 1 юни от 12:30 ч. на пресконференцията по откриването в сградата Berlaymont, преди да посети кампанията на Комисията по биологично разнообразие пред Charlemagne в 13:15 ч. и да открие конференцията в 14:30 ч.

29 05 2010Знаете ли какво може да направи за вас социална Европа?

Проявата ще се проведе от 1 до 3 юни 2010 г. в парка между Орлов мост и Ялта, София.

27 05 2010АЗ ВЛЯЗОХ В ХРАМА НА ДЕТЕТО

На 18 май от 14.00 часа в храма „Св. Висарион Смоленски” Европа Директно Смолян и Православният младежки център "Чисти сърца" организираха мотивационен тренинг за децата от Смолян.

27 05 2010Покана за предложения по програма „Еразъм“ за млади предприемачи

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат представени на Комисията не по-късно от 28 юни 2010 г.

26 05 2010Комисията излага идеите си за създаване на фондове за преобразуване на проблемни банки

Предвижда се фондовете да представляват част от по-широкообхватна рамка, насочена към предотвратяване на бъдещи финансови кризи и укрепване на финансовата система.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct