Новини

09 12 2012Комисията дава старт на „Панорама на уменията в ЕС“ с цел преодоляване на несъответствието между потребностите от умения и тяхното наличие

С помощта на данни и прогнози, събрани на равнището на ЕС и в отделните държави членки, уебсайтът ще привлича вниманието към най-бързо развиващите се професии, както и към най-проблемните професии, при които са налице най-много незаети работни места.

09 12 2012Налагане на ограничения на укриването на данъци и избягването на данъчно облагане: Комисията представя пътя напред

Като непосредствена първа стъпка Комисията също така прие днес две препоръки, за да насърчи държавите членки да предприемат незабавни и координирани действия по отношение на специфични наболели проблеми.

09 12 2012Министрите приемат реформата на Комисията за намаляване на формалностите при трансгранични съдебни дела

Фирмите и потребителите ще могат по-лесно да решават трансгранични правни спорове благодарение на реформа, приета днес от европейските правосъдни министри.

09 12 2012Електронна търговия: ЕС предупреждава да внимаваме за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернет

Потребителите трябва да се ориентират в лабиринт от договорни условия, за да разберат колко ще трябва да платят в крайна сметка. Децата пък често биват подлъгани да купят стоки, свързани с игри, за които се предполага, че са безплатни.

06 12 2012Младежка заетост: Комисията предлага пакет от мерки

Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на усилията, които държавите членки полагат, за да се справят с неприемливо високите нива на безработица и социално изключване сред младите хора, като им предлагат възможности за работа, образование и обучение.

05 12 201248 държави по света обединяват сили за борба със сексуалното насилие над деца в интернет

Целта на инициативата е да се обединят лицата, отговорни за вземането на решения, в целия свят, с оглед по-добро откриване и оказване на помощ на жертвите и за наказателно преследване на извършителите.

05 12 2012Авиационна безопасност: Комисията актуализира списъка на ЕС със забранени авиокомпании

Всички въздушни превозвачи, лицензирани в Мавритания, бяха извадени от списъка след изключителния напредък, постигнат от компетентните органи, и изгледите Комисията да проведе посещение с цел проверка на място.

05 12 2012Берлин печели „Достъпен град“ за 2013 г. — наградата за градовете с най-добри условия за хората с увреждания

Конкурсът за наградата се организира от Комисията заедно с Европейския форум на хората с увреждания и беше представен по повод ежегодната конференция за Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел.

05 12 2012Антитръстови мерки: Комисията открива процедура срещу „Български енергиен холдинг“

Комисията е загрижена, че „Български енергиен холдинг“ може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните и страни посредством териториални ограничения.

05 12 2012Програма в областта на цифровите технологии: Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички

С предложението на Комисията за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор в ЕС биха се въвели от края на 2015 г. задължителни стандартизирани изисквания за достъпността на уебсайтовете, чрез които се предоставят 12 вида обществени услуги.

01 12 20123 декември — Европейски ден на хората с увреждания: европейците силно подкрепят по-добрата достъпност за хората с увреждания

Европа трябва да се превърне в място, което е по-достъпно за хората с увреждания — това е ключов елемент от цялостната стратегия за хората с увреждания.

01 12 2012Доклад: Начини за предотвратяване на престъпността в Европа

В доклада се прави заключението, че много проекти се осъществяват с цел участниците на местно равнище да бъдат вдъхновени, но че също така мрежата може да подобри въздействието си чрез по-целенасочени инициативи и по-тясно сътрудничество с основните действащи лица в сферата на предотвратяване на престъпността.

01 12 2012Комисията започва консултация относно интегрирания пазар за доставка на колети, за да се даде тласък на електронната търговия в ЕС

Ключът към по-нататъшното развитие на електронната търговия, а оттам — и на възможностите за избор и удобството за потребителите — е ефикасната система за доставка (и за връщане на закупените стоки).

01 12 2012Околна среда: Европейска зелена столица за 2013 г. — Нант, Франция

Нант също така е изготвил наситена със събития програма, за да сподели своя опит със света и да популяризира постиженията на града.

01 12 2012Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T

От многогодишната програма на TEN-T по традиция се финансират най-належащите приоритети на мрежата TEN-T. Тазгодишната покана за предложения по многогодишната програма поставя акцент върху шест области с предвиден общ бюджет от 1,015 млрд. евро

29 11 2012Околна среда: Комисията очертава пътя на Европа към благосъстояние в рамките на екологичните ограничения на планетата

Предложенията идват скоро след отправените препоръки на Комисията за растеж в краткосрочен план, които подчертават необходимостта да се осигури не само растеж днес, но също така и в бъдеще.

29 11 2012Първият годишен доклад за регистъра за прозрачност показва добро начало и определя бъдещите цели за 2013 г.

В доклада се посочва, че през първите 12 месеца от съществуването на регистъра е извършено успешно преминаване от първите два регистъра, като не е имало понижаване на броя на регистрираните, открит е модул за онлайн заявление за акредитация за Европейския парламент, издадени са три поредни набора от насоки, Съветът е определил наблюдатели в съвместния секретариат на регистъра за прозрачност и е изготвена методология за проверки на качеството.

29 11 2012Европейската комисия предприема действия за защита на предприятията от маркетингови измами

Малките предприятия са особено уязвими по отношение на измамниците, които често действат под юрисдикцията на друга държава от ЕС и така затрудняват правоприлагането.

27 11 2012Безвизово пътуване: постигнат е напредък, но все още има пречки

В каква степен държавите, които не членуват в ЕС, изпълняват своите ангажименти по отношение на предлагането на безвизово пътуване за гражданите на ЕС?

27 11 2012Европа в действие: Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало

На събитието, съвместно организирано от федерална провинция Бавария и комисаря на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан, ще присъства германският канцлер Ангела Меркел, която ще изнесе основната реч.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct