Новини

29 03 2019Среща на мрежата Европа Директно България

На 21 и 22 март екипът на ЕД Смолян взе участие в Координационна среща на мрежата Европа Директно за комуникацията на Европейски избори 2019

20 03 2019Бъдещият Европейски фонд за отбрана се подготвя по план

Комисията прие работни програми за съфинансирането на съвместни промишлени проекти в областта на отбраната през 2019—2020 г. на стойност до 500 млн. евро.

15 03 2019"Този път ще гласувам" - среща с клуба на учителите ветерани от гр. Смолян

На 14 март екипът на "Европа Директно" Смолян проведе четвъртата си по ред среща от кампанията "Този път ще гласувам". Домакини на срещата бяха членове на клуба на пенсионираните учители от гр. Смолян

11 03 2019"Този път ще гласувам" - среща с дамски клуб "Яна Шишманова" към ДНА Смолян

На 07 март екипът на "Европа Директно" Смолян гостува на дамски клуб"Яна Шишманова" към ДНА Смолян. Срещата бе част от кампанията на информационния център "Този път ще гласувам"

05 03 2019Кодекс за дейността срещу дезинформация в онлайн платформи

Комисията проверява дали са налични ефективни политики за гарантиране честността на изборния процес преди европейските избори в онлайн платформите Фейсбук, Туитър и Гугъл

27 02 2019Зимен пакет на европейския семестър

Насърчаване на инвестициите, провеждане на отговорни фискални политики и изпълнението на добре планирани реформи са основните послание в годишната оценка на Европейската комисия за икономическото и социалното положение в държавите членки

27 02 2019Този път ще гласувам” – среща с читалищни дейци от НЧ „Просвета ”с. Соколовци

На 26 февруари "Европа Директно" проведе поредната си среща от кампанията "Този път ще гласувам"

26 02 2019Високоскоростните 5G мрежи са от стратегическа важност за цифровата икономика и общество

Мария Габриел заяви пред представителите на водещи компании от мобилната индустрия европейския ангажимент за развитието на 5G технологията в полза на гражданите и бизнеса.

26 02 2019Комисията увеличава националните помощи за земеделските стопани до 25 000 EUR

Комисията увеличава максималният размер на средствата, които националните органи могат да отпуснат за подпомагане на земеделските си стопани, без да е необходимо предварително одобрение от Комисията

22 02 2019Българи честваха в Европейската комисия предстоящия 3 март

Тържествено честване в централната сграда на Европейската комисия в Брюксел, организирано от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел, събра българската общност

22 02 2019Първи прогнози за местата в следващия Европейски парламент

Парламентът публикува първите прогнози, основани на поредица от национални анкети, относно състава на следващия (9-и) Европейски парламент.

13 02 2019„Този път ще гласувам” – среща със смолянския пчеларски клуб

На 13 февруари екипът на "Европа Директно" Смолян проведе неформална среща със смолянските пчелари под наслов "Този път ще гласувам"

04 02 2019Приключи ученическият конкурс за компютърна рисунка "България в Европа: минало, настояще, бъдеще"

Приключи ученическият конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел през декември с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

01 02 2019Търговското споразумение между ЕС и Япония влиза в сила

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между Европейския съюз и Япония влиза в сила на 1 февруари 2019 г

30 01 2019Документ за размисъл за по-устойчива Европа до 2030 г.

Като част от дебата относно бъдещето на Европа, започнал с Бялата книга от 1 март 2017 г., Европейската комисия публикува документ за размисъл, озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“

29 01 2019Парламентът и Съветът се споразумяха относно мерките за съчетаване на професионалния и личния живот

Преговарящите от Комисията по заетостта постигнаха споразумение с министрите от ЕС относно отпуска по бащинство и непрехвърляемия родителски отпуск, за да се подобрят шансовете на жените на пазара на труда.

28 01 2019Схеми за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции в ЕС

Европейската комисия представи за първи път обстоен доклад относно схемите за гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции, прилагани от някои държави — членки на

25 01 2019 Европейски избори: Нов уебсайт обяснява как се гласува във всички държави членки

Четири месеца преди европейските избори Европейският парламент стартира нов уебсайт, който подробно обяснява как се гласува във всички държави членки или от чужбина.

15 01 2019AI4EU

Европейската комисия финансира сътрудничеството между европейските изследователи и промишлеността в областта на изкуствения интелект с 20 милиона евро за създаване на нова платформа „Изкуствен интелект по заявка“

15 01 2019DiscoverEU

Повече от 14 500 младежи на 18-годишна възраст ще получат карта за пътуване DiscoverEU. Във втория кръг на инициативата на Европейската комисия бяха получени кандидатури от близо 80 000 млади хора от всички държави — членки на ЕС.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct