Новини

08 04 2009Оперативна програма Гърция-България за периода 2007—2013 г.: програма за трансгранично сътрудничество между двете страни

„Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България за периода 2007—2013 г.“ — Оперативна програма по цел европейско териториално сътрудничество, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

08 04 2009Комисията поставя по-трудни цели за по-бързи плащания на безвъзмездните средства и на средства по договорите на ЕС

Предложенията имат за цел засилване на полаганите понастоящем усилия и ускоряване на паричния поток към бенефициерите — често малки предприятия и местни управленски органи. Те ще се отнасят до средства в размер на 15 млрд. EUR с конкретни срокове за плащане в области като научните изследвания, образованието и младежта, енергетиката и транспорта.

08 04 2009Комисията се бори със забавените плащания

В ЕС все ще има забавени плащания по търговски сделки между дружества или между предприятия и държавни органи. Тези забавени плащания пречат на развитието на бизнеса и дори са причина за фалити на иначе жизнеспособни дружества, особено що се отнася до малки или средни предприятия .

08 04 2009Държавни помощи: актуален преглед на докладите за действията на държавите-членки за борба с икономическата криза

Да се запази финансовата стабилност, държавите-членки са създали гаранционни „чадъри“, защитни механизми срещу риска и мерки за рекапитализация на финансовия сектор на обща стойност в рамките на 3 000 млрд. EUR.

08 04 2009Европейски избори: MTV се включва в инициатива, за да се чуе по-добре гласът на младите хора

Европейската комисия и MTV Networks International обявиха инициатива на равнището на ЕС, наречена „Чуваш ли ме, Европа?“, която цели да насърчи младите хора да изразят мнението си, като участват в изборите за Европейски парламент през юни тази година.

08 04 2009Комисията актуализира списъка на авиокомпаниите със забрана за европейското въздушно пространство

Европейската комисия прие актуализацията на така наречения „черен списък“ на авиокомпании, на които е забранено да извършват полети в страните от Европейския съюз по съображения за безопасност.

08 04 2009ЕК няма да размразява средства за България заради слабости в одита

ЕС не е доволен от гаранциите, които дават българските власти, че системите за контрол на разходването на европейски средства са работещи и ефикасни.

08 04 2009Започва набирането от Бюрата по труда на млади висшисти за работа в публичната администрация

Документи се подават до 24 април 2009 г. включително в Бюрото по труда, в което са регистрирани като търсещи работа лица.

07 04 2009Асен Агов е избран за вицепрезидент на Парламентарната асамблея на НАТО

Агов ще бъде първият български представител, заемащ висшия пост, откакто България участва в работата на Асамблеята от 1994 г.

06 04 2009До 27 април българите в чужбина могат да се регистрират за изборите за български евродепутати

Само подалите декларация ще имат право да участват в изборите у нас за представители на ЕП, като няма да бъде допускано последващо дописване за граждани, ако в този срок не са заявили желанието си да гласуват у нас.

06 04 2009Конкурс за снимка “Моята устойчива Европа в снимки”

Европа Директно Добрич” организира конкурс за снимка на тема "Моята устойчива Европа в снимки", посветен на устойчивото развитие и енергийната ефективност.

05 04 2009Стартира инициатива “Гражданска задруга”

Започва инициатива за съвместна декларация с искане за промяна на политиката на държавата към неправителствения сектор, която да осигури условия за развитие на сектора, както и неговата независимост.

04 04 2009Награждават победителите в конкурса на ЕС по превод

Награждават победителите в конкурса на ЕС по превод Днес в Брюксел всеки един от двайсет и седемте ученици от средни училища в ЕС ще получи награда и почетна грамота за най-добър превод в своята страна в рамките на конкурса „Juvenes Translatores“ (от латински език — млади преводачи).

04 04 2009Интернет домейн „.eu“: вече три години онлайн и три милиона регистрирани адреси

Домейнът „.eu“ може да спомогне гражданите и предприятията да се възползват изцяло от предимствата на единния пазар, като способства за ясното заявяване на европейска онлайн самоличност.

03 04 2009Откриват офис на JASPERS в София

Целта е експертите на JASPERS да оказват консултантска помощ при разработването на проекти, които да отговарят на изискванията за финансиране от европейските фондове.

03 04 2009Хранителните продукти ще бъдат включени в схемата за екомаркировка

Маркировката е известна още като "цвете на ЕС". Целта на схемата е в съюза да бъде създадена доброволна схема за предоставяне на знак за екомаркировка на продукти с високи екологични показатели.

02 04 2009Покана за предложения 2008 – Програма “ Европа за гражданите”

Допустими кандидати - Програмата е отворена за всички организации, установени в една от страните, участващи в програмата, които са: - обществен орган, или - организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност

02 04 2009Приспособяването към изменението на климата: Европейският съюз трябва да се подготви за бъдещите въздействия

Европейската комисия представи днес Бяла книга, която изтъква дейностите, необходими за укрепване на устойчивостта при справянето с измененията на климата.

02 04 2009Благодарение на определените на общностно равнище основни правила, за първи път европейски авиокомпании вече предлагат мобилна телефонна връзка по време на полет

Все повече европейски пътници, пътуващи с въздушен транспорт, имат възможност да използват своите мобилни телефони, за да изпращат текстови съобщения, да сърфират в интернет или дори да осъществяват повиквания по време на полет.

02 04 2009Евроизборите в България ще са на 7 юни

Първанов е подписал и указ за назначаване на Централна избирателна комисия, която с оглед на изискването на ефективност ще бъде единна и за двата избора - за ЕП и за национален парламент.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct