Новини

22 04 2009Болонският процес - основа за реформиране на университетите през идното десетилетие

На 28 и 29 април в Льовен и Лувен-ла-Ньов, Белгия, ще се срещнат министри от 46 европейски държави, отговарящи за висшето образование, за да обсъдят напредъка на процеса от Болоня, набележат нова програма и постигнат единодушие по приоритетите на Европейското пространство за висше образование през идното десетилетие.

21 04 2009Енергийна ефективност и зелен растеж

Основен приоритет в дневния ред на Европа е тройната криза, състояща се от икономическия спад, промените в климата и напрежението върху европейската енергийна сигурност.

21 04 2009Валери Цветанов:Агенция САПАРД ще работи без почивен ден до края на май

Земеделските служби на министерство ще работят непрекъснато до 15 май без почивен ден.

21 04 2009Комисията призовава операторите на мобилни мрежи към по-нататъшно подобряване на защитата на децата

Европейската комисия призова операторите на мобилни мрежи да направят повече за безопасността на децата при използване на мобилни телефони.

21 04 2009Необлагодетелстваните райони: Комисията засилва сътрудничеството с националните власти за опростяване и по-добро насочване на помощта

Новата система за класификация вероятно ще бъде въведена през 2014 г., като до тогава в сила ще остане настоящата система.

21 04 2009Защита на потребителите: годишният доклад за функционирането на системата RAPEX за 2008 г. показва увеличение на броя на откритите опасни продукти

Броят на изпратените чрез системата RAPEX нотификации за продукти с произход от Китай отбеляза увеличение (от 52 % през 2007 г. на 59 % през 2008 г.).

21 04 2009Платформа за диалог— „Европейски форум за интеграция“ и интерактивен „Европейски уебсайт за интеграция“ : два нови инструмента в помощ на интеграцията

Освен това Европейският уебсайт за интеграцията, който ще стартира под мотото „Интеграцията – на една ръка разстояние“, ще предоставя висококачествено съдържание от цяла Европа и ще свърже в онлайн общност заетите в тази област.

17 04 2009ЦИК за избиране на членове на Европейския парламент от РБългария назначи районна избирателна комисия в 22-ри смолянски избирателен район

С Решение № ЕП-43 от 16.04.2009 г. е назначена районна избирателна комисия в избирателен район Смолян № 22

17 04 2009Правителството отпуска 200 млн. евро за спрени проекти

Това са всички договори по финансовия меморандум за 2005 г. на двете агенции с отнета акредитация към министерствата на финансите и на регионалното развитие.

16 04 2009Брюксел пусна условно парите за ВиК сектора

Европейската комисия вдигна забраната, наложена през февруари върху сключването на договори за ВиК сектора с пари по оперативната програма "Околна среда", но постави редица условия.

16 04 2009Интересът за инвестиции във възобновяеми енергийни източници расте по мярката за създаване и развитие на микропредприятията

Максималният размер на субсидиите за инвестиции във възобновяеми енергийни проекти е 200 хил. евро. Стимулът за подобни инвестиции е голям, защото на практика програмата поема 70 на сто от разходите на предприемачите по бизнес плана им, припомни Цветанска

15 04 2009Евробарометър: 48% от българите се интересуват от изборите за ЕП

Според избирателите кампанията за ЕП трябва да се съсредоточи върху проблема с безработицата /57%/, икономическото развитие и инфлацията и покупателната способност, съответно с 52 и 40 процента. Престъпността, енергийната сигурност и климатичните промени са посочени като важни приоритети съответно от 29%, 27% и 26 процента от запитаните.

15 04 2009Фермери искат фонд "Земеделие" да плати за грешки с пустеещите земи

Грешките са установени от одиторите на Европейската сметна палата, в резултат на което Европейската комисия (ЕК) обмисля санкции за българските фермери.

15 04 2009ЕП настоява за паневропейски листи за следващите избори

Въвеждането на паневропейските листи няма да стане до вота за депутати в ЕП, който ще бъде проведен в началото на юни. Така че тазгодишните избори ще са по старите правила.

15 04 2009МЛАДЕЖКИ ФОРУМ „ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ” В ЗЛАТОГРАД

Млади хора от Златоград, ученици от местната професионална гимназия с интерес участваха във форума и споделиха убежденията си, че се налага да гласуват, за да имат правото да критикуват.

14 04 2009Адвокатът Бойко Младенов е единственото предложение за председател на Районната избирателна комисия за Европейски парламент в Смолян.

В бъдещата РИКЕП ще има 9 представители на Коалиция за България, 5 на ДСП, 4 за НДСВ, по 2 от ОДС и Атака, а квотата на ГЕРБ и "Напред" е по един участник в комисията.

14 04 2009ЕК поиска официално Люксембург да признае българските и румънски професионални дипломи

Европейската комисия реши да изпрати официално писмо с искане Люксембург да признае професионалните дипломи на българи и румънци.

14 04 2009Европейският информационен център „Европа Директно” Смолян организира информационни дни в гр. Златоград и гр. Мадан

Срещите ще се проведат под надслов "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!".

13 04 2009България единствена не е усвоила агросубсидии

България е поискала от Европейската комисия да намали с 4 млн. хектара определените с присъединителния договор обработваеми земи, за които фермерите получават субсидии по линия на единното плащане на площ.

13 04 2009Конкурс за есе, посветено на Съвета на Европа

Участвай и спечели посещение в Съвета на Европа в Страсбург!

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct