Новини

05 07 2011 Покана за проектни предложения по програма

Краен срок: 29 юли 2011 г. Поканата е насочена към кандидати, регистрирани в държави партньори по програма "Прогрес". Това са държавите членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия, Македония и Турция.

05 07 2011Програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания (EIBURS)

Краен срок: 16 септември 2011 г.

02 07 2011Програма в областта на цифровите технологии: цените на роуминга намаляват от 1 юли

При пребиваване в чужбина в рамките на ЕС клиентите, които избират регулираната евротарифа, ще плащат не повече от 35 евроцента на минута за изходящ разговор и 11 евроцента на минута за входящ разговор.

02 07 2011ЕС приключи преговорите за присъединяване с Хърватия

След процедурата за ратифициране във всички държави-членки и Хърватия присъединяването се предвижда за 1 юли 2013 г.

01 07 201135 милиона EUR инвестиции в нововъведения в областта на екологията са на път да реализират очакваната възвръщаемост

Финансирането на 42 проекта за екологични нововъведения в размер на 35 млн. EUR по Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) за 2010 г. започва да постига възвръщаемостта си, докато тече процедурата по поканата за представяне на предложения за 2011 г.

01 07 2011Въпроси и отговори по реформата на Правилника за персонала

Административните разходи на ЕС представляват по-малко от 6 % от настоящия бюджет на ЕС, който пък представлява само 1 % от БВП на ЕС.

01 07 2011За хармонизирана екологична информация в Европа: кажете мнението си по стандартите, които ще засегнат живота на всеки

Общите стандарти ще спомогнат за съкращаване на разходите и ще подобрят основата за вземане на решения на всички равнища.

30 06 2011Програма в областта на цифровите технологии: Европа инвестира в изследвания в областта на фотониката, за да ускори развитието на високоскоростните широколентови технологии

Започва работата по 13 изследователски проекта в областта на фотониката, по-конкретно в сферата на високоскоростните оптични широколентови мрежи. Целта е да се разработят технологии за осигуряване на супербърз домашен интернет (над 1 гигабайт в секунда).

30 06 2011Ключови технологии, които позволяват затвърждаване на технологичното превъзходство на Европа

Основните заключения от заседанието на групата представляват призив към управляващите да вземат важни политически решения с цел съхраняването на особено важните умения и капацитет в Европа посредством възприемането на единен и всеобхватен подход към ГБТ.

30 06 2011Според генералния адвокат Sharpston пътниците могат да претендират за възстановяване на разумните разходи, направени в случай на отменен полет, при който авиокомпания не предоставя помощ и грижи

Когато отмяната на полета е съобщена много късно или изобщо не е съобщена и не са налице извънредни обстоятелства, пътниците също имат право на обезщетение като неговият размер може да бъде различен в зависимост от разстоянието на планирания полет.

30 06 2011Комисията приветства напредъка в областта на макрорегионалните стратегии

Общо 15 държави-членки могат да се възползват от новите подходи за сътрудничество. От решаващо значение за успеха на двете стратегии е поемането на политически ангажимент от заинтересованите страни на всички равнища.

26 06 2011ЕП прие нови правила за онлайн търговията в ЕС

Новото европейско законодателство ще даде възможност на потребителите да върнат закупен в интернет продукт в рамките на две седмици след като са получили покупката.

26 06 2011Покана за представяне на предложения - EACEA/18/11 - Програма „Жан Моне“ - Ключова дейност 1 - Информационни и изследователски дейности за „Обучение по въпросите на ЕС в училище“

Дейностите по проектите трябва да започнат между 1 декември 2011 г. и 31 януари 2012 г. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

26 06 2011Откриване на конкурса за наградата за журналистика на ЕС „Заедно срещу дискриминацията!“ за 2011 г.

Победителят в европейския конкурс и неговите двама подгласници ще получат ваучери на стойност съответно 5000 евро, 3500 евро и 2500 евро.

26 06 2011Лидерите на ЕС одобряват план на Комисията за интегриране на ромите

Държавите-членки трябва да предприемат действия в четири ключови сфери с цел по-добрата социална и икономическа интеграция — образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване — и да изготвят мерки, които съответстват на броя на тяхното ромско население.

26 06 2011Комисията и Европейският парламент откриват съвместен регистър за прозрачност, за да хвърлят светлина върху всички лица и организации, които се опитват да влияят на европейската политика

Регистрираните организации ще трябва също така да предоставят повече информация от преди, като например броя на служителите, занимаващи се със застъпничество и лобистка дейност основните законодателни предложения, които дейността им е обхванала, както и сумата на полученото от тях финансиране от ЕС.

26 06 2011Европейската комисия планира модернизиране на Директивата за професионалните квалификации

Трябва да направим така, че лицата с професионални квалификации да могат да се придвижват безпроблемно до местата, където има вакантни позиции.

26 06 2011Силен стимул за икономия на енергия и енергийна ефективност

Новата директива съдържа мерки за засилване на усилията на държавите-членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки един етап от енергийната верига — от преобразуването, през разпределението до крайното потребление на енергия.

26 06 2011Нови правила на ЕС за издръжка в полза на децата и семействата

С новите правила се създава общоевропейска система за улесняване на събирането на вземания за издръжка, за да се попречи на липсващите родители да продължават да избягват задълженията си.

24 06 2011Връчват наградата на ЕС за съвременна архитектура — отличието „Мис ван дер Рое“ за 2011 г.

Голямата награда на конкурса беше присъдена на бюрото на Дейвид Чипърфийлд съвместно с Джулиан Харап за реконструкцията на Нойес музеум в Берлин, а Рамон Бош и Бет Капдеферо бяха отличени със специалната награда за млади архитекти за жилищния проект „Casa Collage“ в Жирона (Испания).

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct