Новини

27 12 2012Инициатива на ЕС „Деца на мира“: Председателят Барозу обяви, че 23 000 засегнати от войни и конфликти деца ще бъдат подпомогнати от проекти, финансирани с паричните средства от Нобеловата награда за мир на ЕС

Предоставянето на паричните средства от наградата за децата, засегнати от конфликти, бе решено с единодушното съгласие на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателите на Европейския парламент и на Съвета — Мартин Шулц и Херман Ван Ромпьой.

23 12 2012ВЕСЕЛА КОЛЕДА и ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

21 12 2012Списък със задачите в областта на цифровите технологии: новите приоритети за периода 2013 — 2014 г.

Цифровата икономика се разраства седем пъти по-бързо в сравнение с останалите икономически отрасли, но понастоящем потенциалът - не може да се разгърне поради нехомогенната общоевропейска рамка на политиките.

21 12 2012Права на пътниците: по-добра защита за европейците при пътувания по вода

Считано от 31 декември, пътниците, пътуващи по море, ще имат право да поискат обезщетение за погиване или повреда в случай на произшествия.

21 12 2012Околна среда: 40 милиона евро за иновации във водния сектор

През 2013 г. ще бъдат осигурени 40 млн. евро за финансиране на изследванията, за да се окаже подкрепа на проекти, допринасящи за целите на ЕПИ в сферата на водите.

21 12 2012Действия в областта на климата: Комисията предоставя 1,2 млрд. евро за насърчаване на 23 новаторски проекта за възобновяема енергия

Проектите ще бъдат съфинансирани с приходите, получени от продажбата на 200 милиона квоти за емисии от резерва за нови участници (NER) на схемата на ЕС за търговия с емисии.

17 12 2012500 университета участват в новата система за класация

Университетите са поканени да се запишат за участие в новата класация през първата половина на 2013 г., като първите резултати трябва да са готови в началото на 2014 г. Ю-Мултиранг ще бъде официално открита на голяма конференция на 30-31 януари в Дъблин по време на ирландското председателство на Европейския съюз.

17 12 2012„Регулаторна пригодност“: максимално оползотворяване на законодателството на ЕС в период на трудности

Като продължение на Програмата за намаляване на административната тежест в ЕС той служи за усъвършенстване на инструментите — оценки на въздействието, оценки, обществени консултации, — които позволяват на законодателството на ЕС да запази пригодността си.

15 12 2012Комисията възнамерява да модернизира европейското дружествено право и корпоративно управление

Европейската комисия прие план за действие, в който са очертани бъдещите инициативи в областта на дружественото право и корпоративното управление.

15 12 2012Въпроси и отговори относно бюджета на ЕС за 2013 г.

Съветът и Европейският парламент се ангажират да одобрят този проект на коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок и да предоставят необходимите допълнителни бюджетни кредити, без да излагат на риск политическите приоритети.

15 12 2012Училищните партньорства допринасят за усъвършенстване на уменията на учители и ученици

Ново проучване на въздействието на партньорствата между училища от различни държави сочи значително усъвършенстване на уменията на учениците, особено в прогимназиална и гимназиална степен, в различни области, сред които отчитането на междукултурните различия, уменията във връзка с поведението в обществото, ИТ и владеенето на чужди езици. Въздействието е най-силно върху учениците, посетили училищата партньори.

15 12 2012Copernicus: ново име за европейската програма за наблюдение на Земята

В свят, изправен пред повишен риск от природни и други бедствия, „Copernicus“ има за цел да се наблюдава състоянието на околната среда на сушата, в морето и в атмосферата, както и да се подобри сигурността на гражданите.

15 12 2012Околна среда: Споделете мнението си как да се подобри политиката на ЕС по отношение на качеството на въздуха

Резултатите от допитването ще бъдат включени в цялостния преглед на политиката на ЕС по отношение на въздуха, който трябва да е готов през 2013 г. В допитването може да се участва до 4 март 2013 г.

15 12 2012„От войната до мира – европейска приказка“

Приемане на Нобеловата награда за мир, присъдена на Европейския съюз / Осло

09 12 2012ЕС получава Нобеловата награда за мир – церемонията на живо и публична дискусия

Събитието ще се състои на 10 декември (понеделник) в 13:00 ч. в Информационния център на ЕС на ул. Московска 9.

09 12 2012Пациентите определят посоката: цифрово бъдеще за здравното обслужване

Целта е да се подобри здравното обслужване в полза на пациентите, да се предостави по-голям контрол върху грижите за здравето им и да се намалят разходите.

09 12 2012Комисията дава старт на „Панорама на уменията в ЕС“ с цел преодоляване на несъответствието между потребностите от умения и тяхното наличие

С помощта на данни и прогнози, събрани на равнището на ЕС и в отделните държави членки, уебсайтът ще привлича вниманието към най-бързо развиващите се професии, както и към най-проблемните професии, при които са налице най-много незаети работни места.

09 12 2012Налагане на ограничения на укриването на данъци и избягването на данъчно облагане: Комисията представя пътя напред

Като непосредствена първа стъпка Комисията също така прие днес две препоръки, за да насърчи държавите членки да предприемат незабавни и координирани действия по отношение на специфични наболели проблеми.

09 12 2012Министрите приемат реформата на Комисията за намаляване на формалностите при трансгранични съдебни дела

Фирмите и потребителите ще могат по-лесно да решават трансгранични правни спорове благодарение на реформа, приета днес от европейските правосъдни министри.

09 12 2012Електронна търговия: ЕС предупреждава да внимаваме за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернет

Потребителите трябва да се ориентират в лабиринт от договорни условия, за да разберат колко ще трябва да платят в крайна сметка. Децата пък често биват подлъгани да купят стоки, свързани с игри, за които се предполага, че са безплатни.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct