Новини

01 12 2012Комисията започва консултация относно интегрирания пазар за доставка на колети, за да се даде тласък на електронната търговия в ЕС

Ключът към по-нататъшното развитие на електронната търговия, а оттам — и на възможностите за избор и удобството за потребителите — е ефикасната система за доставка (и за връщане на закупените стоки).

01 12 2012Околна среда: Европейска зелена столица за 2013 г. — Нант, Франция

Нант също така е изготвил наситена със събития програма, за да сподели своя опит със света и да популяризира постиженията на града.

01 12 2012Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T

От многогодишната програма на TEN-T по традиция се финансират най-належащите приоритети на мрежата TEN-T. Тазгодишната покана за предложения по многогодишната програма поставя акцент върху шест области с предвиден общ бюджет от 1,015 млрд. евро

29 11 2012Околна среда: Комисията очертава пътя на Европа към благосъстояние в рамките на екологичните ограничения на планетата

Предложенията идват скоро след отправените препоръки на Комисията за растеж в краткосрочен план, които подчертават необходимостта да се осигури не само растеж днес, но също така и в бъдеще.

29 11 2012Първият годишен доклад за регистъра за прозрачност показва добро начало и определя бъдещите цели за 2013 г.

В доклада се посочва, че през първите 12 месеца от съществуването на регистъра е извършено успешно преминаване от първите два регистъра, като не е имало понижаване на броя на регистрираните, открит е модул за онлайн заявление за акредитация за Европейския парламент, издадени са три поредни набора от насоки, Съветът е определил наблюдатели в съвместния секретариат на регистъра за прозрачност и е изготвена методология за проверки на качеството.

29 11 2012Европейската комисия предприема действия за защита на предприятията от маркетингови измами

Малките предприятия са особено уязвими по отношение на измамниците, които често действат под юрисдикцията на друга държава от ЕС и така затрудняват правоприлагането.

27 11 2012Безвизово пътуване: постигнат е напредък, но все още има пречки

В каква степен държавите, които не членуват в ЕС, изпълняват своите ангажименти по отношение на предлагането на безвизово пътуване за гражданите на ЕС?

27 11 2012Европа в действие: Стратегията на ЕС за Дунавския регион година след нейното начало

На събитието, съвместно организирано от федерална провинция Бавария и комисаря на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан, ще присъства германският канцлер Ангела Меркел, която ще изнесе основната реч.

27 11 2012Трудова заетост: Комисията усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност

Целта на реформите на EURES е търсещите работа да могат по-лесно да влизат в контакт с работодатели, които се нуждаят от специфични умения, търсенето на работа да може да се фокусира върху сектори и професии, в които не достигат квалифицирани работници, а специализираните програми за мобилност на младите хора да получат подкрепа от мрежата.

27 11 2012Околна среда: Нов шанс за природата в Европа

Европейската комисия вече официално одобри включването в мрежата на 235 нови територии, които държавите членки предложиха за признаване като „зони от значение за Общността“ и в рамките на шест години ще трябва да въведат необходимите мерки за тяхната защита.

24 11 2012Европейската награда за иновации в публичната администрация

Краен срок: 15 февруари 2013 г., 17.00 ч. (брюкселско време) Конкурсът е отворен за публичните администрации. Те могат да бъдат всяка държава, регионален или местен орган, създаден по силата на националното законодателство, като публичен орган и изпълнение на политиката на правителството, например: министерства, регионални правителства, общини, и т.н.

24 11 2012Проектиране на глобално споразумение за борба с изменението на климата 2015

Програмата помага на развиващите се държави и партньорски организации в преодоляване на проблемите, свързани с управлението на ресурсите на околната среда и природата.

24 11 2012Стипендия "Европа"

Кандидатите трябва да са студенти в български университети и да са завършили успешно минимум II курс. Те ще трябва да влязат в ролята на лидери на политическа партия и да предложат своята визия, своята предизборна платформа, с която да спечелят гласоподаватели като подготвят есе на тема „Моята програма България 2013-2017":

24 11 2012„ВАЖНА Е ЕВРОПА, ВАЖЕН СИ ТИ – УЧАСТВАЙ В ДЕБАТА!“ —2013 г. е „Европейска година на гражданите“

2013 г. е определена официално за „Европейска година на гражданите“. 20 години след въвеждането на гражданството на ЕС, акцентът през годината ще бъде поставен както върху това, което вече е постигнато в полза на гражданите, така и върху намирането на отговор на техните очаквания за бъдещето.

24 11 2012Пакет от приети през м. ноември актове във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

Решенията обхващат редица икономически сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

24 11 2012Комисията представя нова стратегия за преосмисляне на образованието

Европа трябва коренно да преосмисли начина, по който системите за образование и обучение могат да осигурят необходимите умения на пазара на труда.

24 11 2012Европейски избори: по-лесно кандидатиране в друга страна от ЕС

Комисията също така работи с държавите членки, за да гарантира, че гражданите на ЕС, пребиваващи в страна от Съюза, различна от родната им страна, могат да участват в европейските избори при същите условия като гражданите на съответната държава в съответствие с правото на ЕС (действие 18 от Доклада за гражданството).

24 11 2012Литва е петнадесетата държава членка на ЕС, която се присъединява към засиленото сътрудничество в помощ на международните двойки

Регламентът предоставя правна сигурност на двойките и предотвратява надпреварата в избора на съд („forum shopping“) при развод, като в същото време се избягват скъпоструващи от емоционална и от финансова гледна точка производства.

24 11 2012Проучване сочи необходимост от повече усилия за придобиване на умения в областта на ИТ и предприемачеството в училище

В доклада също така се подчертава напредъкът, постигнат при обучението за придобиване на шест от осемте ключови компетентности, определени на равнището на ЕС за цел при ученето през целия живот, насочено към придобиване на знания, умения и поведенчески нагласи.

24 11 2012European Christmas Tree Decoration

За седма поредна година информационния център Европа Директно в Ланголен, Северен Уелс осъществява проекта си „Размяна на коледна украса". В него се включват ученици от началните класове.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct