Новини

18 01 2011Конкурс “Моят малък красив европейски проект”

Стойността на проектите не трябва да надхвърля 10 000 лв., а крайният срок за подаването на конкурсните документи е 1 април 2011 г.

17 01 2011Покана за проекти в подкрепа на стартиращи предприятия

Целта настоящата покана е да насърчи развитието на стартиращите предприятия, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката.

17 01 2011Правила за защита на потребителите - какво предстои в началото на 2011?

Нови закони за защита на правата на потребителите в Европа предстои да се обсъдят и гласуват в близките месеци в Парламента.

17 01 2011Европарламентът обяви наградата си за журналистика

Журналистите могат да подават своите кандидатури онлайн от 15 януари. Наградата ще се връчи в четири категории: печатни медии, радио, телевизия и интернет. Победителят във всяка категория ще получи 5000 евро.

13 01 2011Комисията определя годишните приоритети за растеж на ЕС

За първи път в историята държавите-членки и Комисията ще обсъждат съвместно и изчерпателно макроикономическата стабилност, структурните реформи и мерките за насърчаване на растежа.

10 01 2011Брюксел може да плати максимални обезщетения на стопаните заради шапа

По регламент страните-членки получават 60 % компенсации от европейския бюджет. България, обаче, е външна граница на Евросъюза и затова обезщетението ще бъде по-голямо

10 01 2011Покана за предложения по Програма „Атлантида”

Дейностите, които ще бъдат финансирани са в сферата на трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и интегрирано университетско образование.

10 01 2011СЕВ одобри два годишни документа относно членството на България в ЕС

Главната задача на Годишната програма относно участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС през 2011 г. е да осигури основа за подготовка на българските позиции при обсъждането на приоритетни за страната.

07 01 20112011 - Европейска година на доброволчеството

В момента в Парламента съществува група по интереси в областта на доброволчеството.

07 01 2011MEMO „Транспорт 2050“: Основни предизвикателства и ключови мерки

Централната мрежа на стратегическата инфраструктура е от съществено значение за създаването на пълноценно единно европейско транспортно пространство.

07 01 2011ЕС ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Целта на конвенцията е да гарантира, че хората с увреждания могат да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали граждани. Това е първият всеобхватен договор за правата на човека, който се ратифицира от ЕС като единно цяло.

04 01 2011Турку и Талин: Европейски столици на културата през 2011

"Европейската столица на културата е една от най-престижните инициативи на Европейския съюз в областта на културата..."

04 01 2011Европейският център за модерни езици търси стажанти

Работата на центъра се състои в осъществяване на езиковите политики на Съвета на Европа и прилагане на иновативни подходи към преподаването и изучаването на модерни езици.

04 01 2011Конкурс за участие в Team Europe junior – 2011, посветен на Европейската година на доброволчеството 2011

Търсят се студенти, които да участват като доброволци в кампанията "Обратно в училище" през 2011 година – да се срещнат с ученици и учители в училището, което са завършили, в града, където са израснали…

28 12 2010Два български проекта ще се борят за "Европейски награди за предприемачество 2011"

И двата проекта продължават участието си в европейския етап на конкурса. Финалът ще се състои на 24 и 25 май 2011 г. в унгарската столица Будапеща.

27 12 2010Начало на нов кръг от консултации относно прегледа на директивата на ЕС за работното време след публикуването на нов доклад за изпълнението

В рамките на новата консултация се отправя призив социалните партньори да представят становищата си относно вариантите за извършване на преглед на правилата на ЕС за работното време.

27 12 2010ВЕСЕЛА КОЛЕДА и ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

20 12 2010 Премахване на трансграничните данъчни пречки пред гражданите на ЕС

Лицата с доходи от инвестиции в чужбина намират за трудно да получат правото на облекчения за данъци, удържани при източника от чужди държави.

17 12 2010Работилница за активно гражданство в Германия

Краен срок: 17 януари 2011 г. Работилницата цели обмяната на опит и идеи в сферата на гражданското образование и работата с младежи.

17 12 2010Покана за проекти по програма програма "Еразмус Мундус"

Програмата подпомага разширяването и подобряването перспективите за кариера на студентите и насърчава междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети държави.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct