Новини

15 02 2011Програма в областта на цифровите технологии: проучване показва, че повече европейци използват мобилните си телефони, когато пътуват в чужбина, но все още се тревожат колко им струва това

С оглед създаването на конкурентен пазар за роуминга Комисията до 30 юни 2011 г. ще разгледа обстойно как функционират правилата на ЕС относно роуминга и ще оцени до каква степен те постигат целите си, както и дали е налице конкуренция при услугите за роуминг.

15 02 2011Европейската комисия изготви програма на ЕС за правата на детето

Как ЕС може да защити правата на децата в съдебната зала? Как можем да гарантираме възможно най-бързото изпълнение на съдебни решения по трансгранични дела за родителски права? И как можем да предпазим децата от психологически тормоз в интернет пространството?

13 02 2011Конкурс за есе и видео на Световната банка

Краен срок: 17 март 2011 г. Конкурсът е насочен към младежи на възраст между 18 и 25 години. За участие обаче не се допускат докторанти.

13 02 2011Фондация Empower United стартира втория конкурс за млади предприемачи

Тази година за целите на конкурса отново ще има серия от обучителни дискусии. Документи за кандидатстване пък ще се приемат от 1 май до 30 юни.

13 02 2011Евродепутатите искат да заседават само в Брюксел

Като причини за тази тенденция, някои от членовете на Европарламента посочват недобрите условия за транспорт, настаняване и работна среда във френския град

11 02 2011Български и румънски депутати правят обща акция в подкрепа на кандидатурите за Шенген

В документа ще се акцентира и върху желанието на двете държави да не бъдат разделяни една от друга при приемането им в зоната "Шенген".

11 02 2011Комисията призовава държавите-членки да популяризират единния европейския номер 112 за спешни повиквания

„Европейският номер 112 за спешни повиквания може да спаси живот, но само ако хората знаят за него. Държавите-членки трябва да положат повече усилия, за да се уверят, че всеки е запознат с възможността да набере номер 112 при спешен случай.“

10 02 2011Производителите представят универсалното зарядно устройство за мобилни телефони

Универсално зарядно устройство за всички марки мобилни телефони — това е простата идея, за чието осъществяване Комисията настояваше от много години.

09 02 2011Информационен семинар -Кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)

Семинарът ще се проведе на 23 февруари 2011 сряда в семинарната зала на хотел Кипарис алфа, гр. Смолян от 11.00 до 13.30 часа.

08 02 2011Комисията увеличава усилията си за предпазване на децата в интернет

В отговор на променящите се начини на използване на технологиите от подрастващите, Комисията ще работи с нови групи и отраслови сектори за по-добра защита на децата в интернет.

08 02 2011Журналисти, студенти и експерти могат да участват в семинар за основните права в ЕС

Семинарът ще се проведе на 24/02/2010 год. от 17.00 до 19.00 часа в Софийски университет "Св. Климент Охридски" в Конферентната зала в Ректората (етаж втори; вход от ул. Шипка).

08 02 2011Наемане на служители: Публикуване на резултатите от първия конкурс на EPSO, проведен по новата процедура за подбор

Кариерата в институциите на ЕС е привлекателно предложение и EPSO получи над 51 000 кандидатури, но службата успя да публикува резултатите около 9 месеца след крайния срок за подаване на кандидатурите през април 2010 г.

08 02 2011ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 4 ФЕВРУАРИ 2011 г. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Европейският съвет насочи своето внимание към два сектора — енергетиката и иновациите — които са ключови за бъдещия растеж и просперитет на Европа.

07 02 2011Стратегията на ЕС за Дунавския регион: европейският комисар Хаан обяви координаторите за приоритетните области

В тази стратегия се набляга върху конкретни приоритетни области на действие, като например подобряване на плавателността, качество на водите, сътрудничество по въпросите на сигурността и възможности за туризъм.

07 02 2011Ученичката Боряна Иванова от Ловеч е българският победител в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия

Наградата е тридневна екскурзия до Брюксел за всеки победител и придружаващ го възрастен.

02 02 2011Амбициозна програма на Комисията цели по-нататъшно развитие на единния пазар на услуги

Директивата за услугите е насочена именно срещу ненужните затруднения и пречки пред предоставянето на услуги в рамките на единния пазар.

02 02 2011Комисията стартира план за действия с цел да се намали преждевременното напускане на училище

Преждевременното напускане на училище препятства икономическото и социалното развитие и представлява сериозна пречка пред постигането на целта на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

02 02 2011Предложение на ЕС за използване на сведенията за пътниците за борба с тежките престъпления и тероризма

С предложението въздушните превозвачи се задължават да предоставят на държавите-членки на ЕС резервационните данни на пътниците, влизащи или излизащи от територията на ЕС, като същевременно се гарантира висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни.

02 02 2011Основна тема на Петия кохезионен форум е бъдещето на политиката на сближаване

В рамките на прегледа на бюджета на ЕС и на стратегия „Европа 2020“ се обсъждат редица варианти за реформи на политиката след приключването на текущия период на финансиране през 2013 г.

27 01 2011Ден за защита на личните данни — гарантиране правото на неприкосновеност на личния живот

Днес — на Деня за защита на личните данни — Съветът на Европа и Европейската комисия обединяват своите усилия за насърчаване на основното право на защита на личните данни.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct