Новини

02 09 2010ЕС разглежда идеята за комбинирани билети при пътуванията в Европа

Възможността за купуване на комбиниран билет от едно място няма да улесни само отделните пътници. То би съдействало на транспортните компании да продават услугите си и на други пазари.

02 09 2010Време е училищата да се запишат за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи

Срокът за записване за конкурса, наречен „Juvenes Translatores“ (което на латински означава „млади преводачи“), приключва на 20 октомври.

01 09 2010Моретата на Европа: Комисията определя критерии за доброто екологично състояние

Добро екологично състояние означава, че общото екологично състояние на морските води осигурява екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са в добро състояние и създават блага.

31 08 2010Комисар Шемета на посещение в Китай за подобряване на сътрудничеството в областта на митническия контрол и за предприемане на мерки за борба с фалшифицираните стоки

Митническите служби на ЕС изпълняват ключова роля: от една страна те осигуряват защитата на обществените интереси, а от друга улесняват законосъобразното движение на търговските потоци.

27 08 2010Проучване на Евробарометър през пролетта на 2010 г.: гражданите на ЕС одобряват по-силно европейско икономическо управление

Проучването на Евробарометър през пролетта на 2010 г. беше проведено чрез директни интервюта между 5 и 28 май 2010 г., което съвпадна с пика на европейската дългова криза. Общо 26 641 лица бяха анкетирани в 27-те държави-членки на ЕС.

24 08 2010Трансгранична престъпност: Комисията публикува становище относно предложенията на няколко държави-членки за обмен на доказателства

Днес Комисията прие анализ на предложението за обмен на доказателства, без стандарти за допустимост, представено на 21 май 2010 г. от седем държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Естония, Испания, Словения и Швеция).

24 08 2010Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян Ви канят на откриване на изложба

Утре, в 14.30 часа в хотел „Кипарис Алфа” Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян откриват изложбата "Аз и Европа".

21 08 2010Европейски награди за предприемачество 2011

Срокът за участие е 15 ноември 2010 година. Валидно е пощенското клеймо. Европейските награди за предприемачество са инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес.

19 08 2010"Дни на отворените врати" – Европейска седмица на регионите и градовете

Осмото издание на "Дните на отворени врати" – Европейска седмица на регионите и градовете, ежегодно организирани от Европейската комисия и Комитета на регионите на ЕС ще се проведе от 4 – 7 октомври 2010 година.

12 08 2010"Жените, вдъхновяващи Европа"

Номинации за "Жените, вдъхновяващи Европа" могат да бъдат направени до 25-ти август.

09 08 2010Самостоятелно заетите лица получават придобивки, свързани с майчинството и пенсиите, съгласно ново законодателство на ЕС

Европейският парламент одобри директивата на 18 май, а държавите-членки на ЕС я подкрепиха на 7 юни.

09 08 2010За пръв път в историята на ЕС е в сила засилено сътрудничество в помощ на двойките с различно гражданство

Засиленото сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави-членки да прилага мерки в дадена област, когато постигането на съгласие между всички 27 държави-членки не е възможно.

09 08 2010Семинар за млади журналисти в Европейския парламент

Краен срок Документите трябва да се подадат до 20 август 2010 г.

28 07 2010Търси се специалист по комуникации

Служителят в сферата на комуникациите участва в представянето на възможностите, дейностите и резултатите от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Той докладва на ръководителя на отдел „Комуникация, отчитане и оценка".

28 07 2010Службата на Общността за сортовете растения търси служител в отделенията по жалбите

Отделенията по жалбите имат задачата да се произнасят по жалби срещу решения на Службата, засягащи предоставянето или отхвърлянето на правна закрила на Общността на сортовете растения

25 07 2010 Европейската комисия ще предостави 250 милиона EUR за над 200 нови проекта по програмата LIFE+

Проектите са от целия ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в размер на 515 милиона EUR, от които ЕС ще предостави 249,8 милиона EUR.

25 07 2010В Европейския информационен център Европа Директно Смолян бе представена идеята за учредяване на Национален младежки форум

Идеята на срещата бе да запознае младите хора с инициативата за сформиране на форума и да достигне до възможно най-широка група от млади хора в България, насърчавайки ги да се включат в този процес.

21 07 2010NO1OUT фото конкурс

Краен срок: 30 юли 2010 г., 14:00 ч. По повод Европейската година за борба с бедността и социалното изключване (2010 г.) центърът "Европа Директно" в Тоскана кани всички заинтересовани да се включат в този конкурс на тема борбата с бедността и социалното изключване

21 07 2010Търсят се преводачи с български език за работа в европейските институции

Крайният срок е 19 август 2010 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време.

21 07 2010Пътна безопасност: Комисията очертава мерки за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2020 година

Европейската комисия прие амбициозен план за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата през следващите 10 години.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct