Новини

05 06 2011Полша и Унгария подкрепят влизането ни в Шенген

От своя страна Довгиелевич посочи, че Румъния и България са технически готови за членство в Шенген. Полският държавен секретар определи като популизъм резервите относно приемането на двете страни.

05 06 2011Разкажи ни твоята история

Крайният срок да изпратиш твоята история е 24 юни 2011 г. Състезанието се провежда от 26 май до 24 юни 2011 г., след което жури ще избере петима финалисти

05 06 2011Комисията работи за по-добри стандарти с оглед на европейската конкурентоспособност и защитата на интересите на потребителите

Новият стандарт за универсално зарядно устройство за всички модели мобилни телефони е чудесен пример за огромната важност на европейските стандарти за всекидневния ни живот.

04 06 2011Жан-Клод Трише получава наградата

Наградата "Карл Велики" се смята за едно от най-престижните отличия за европейска политика.

03 06 2011Европейската комисия приветства учредяването на Института по европейско право

Институтът ще подпомогне анализирането на трудностите, пред които са изправени юристите, ще намира възможни решения за подобряване на прилагането на правото на ЕС, и ще разработва предложения за реформи на законодателството на ЕС във всички области.

02 06 2011Представителството на Европейската комисия вече и в Туитър

02 06 2011Обща европейска система за убежище: по-добра защита и солидарност с хората, търсещи международна закрила

Настоящите инициативи целят постигането на ефикасни и справедливи процедури и осигуряването на подходящи и съпоставими условия на приемане на територията на целия ЕС.

01 06 2011Икономическото управление на ЕС: важна стъпка напред

ЕС и неговите държави-членки взеха редица важни решения, които ще доведат до по-добра икономическа и бюджетна координация в ЕС като цяло и в частност за еврозоната.

01 06 2011Деца научиха интересни факти за Европа и празнуваха 9 май с Европа Директно Смолян

Децата научиха легендата за името на Европа, интересната история за обединяване на държавите в едно семейство, наречено Европейски съюз и с какво това семейство е полезно за всички нас.

01 06 2011Програма в областта на цифровите технологии: таблото за резултатите показва, че има напредък

В съответствие с ангажимента си за прилагане на стратегия за открит достъп до данни, Европейската комисия предоставя публичен достъп в интернет до своите набори от данни и статистически данни от таблото за резултатите.

30 05 2011Председателите на Комисията, Парламента и Европейския съвет събират религиозни водачи за дискусия, посветена на демократичните права и свободи

Духовните лидери изразиха готовността си да работят рамо до рамо с европейските институции за насърчаване на демокрацията, човешките права и основните свободи, които са неотменен елемент в изграждането на плуралистични и демократични общества.

27 05 2011 В Смолян се проведе младежки фестивал на изкуствата „Открити улици” 2

Екипа на Европа директно Смолян хареса идеята и реши да я подкрепи като през 2010 година подпомогна провеждането на първия фестивал „Открити улици”.

27 05 2011Включете се в международния конкурс за ученици “EuropaSecura”

Крайния срок за регистриране е 2 юни 2011!!!

26 05 2011Резултати от финалния етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

1 място и носител на купата - ПГTТ „Христо Ботев”

25 05 2011Конкурс за Стажантската програма за млади роми към Българския парламент

Крайният срок за подаване на документи е 5 юни 2011г.

25 05 2011EPSO търси юрист-лингвисти с български език

Крайният срок, включително за валидиране на кандидатурата, е 09.06.2011 г. в 12 ч. (на обяд), брюкселско време.

24 05 2011Покана за предложения за създаване на Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за ПОО. ReferNet подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop.

24 05 201124 май - Ден на славянската писменост и българската просвета и култура

Честит 24 май с пожелание за знание, мъдрост и любов към науката, които да ни помогнат в задачите в живота и с които трябва да се борите всеки ден!

21 05 2011Съгласие по инициативата „Знак за европейско наследство“

Знакът е замислен като отличие, допълващо съществуващите подобни инициативи, като напр. списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

21 05 2011ЕС забранява използването на кадмий в бижутата, прътите за запояване и всички пластмаси

Новото законодателство забранява използването на кадмий във всички видове бижутерийни продукти, с изключение на антиките.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct