Новини

10 12 2011Обществено здравеопазване: Комисията предлага ефективни мерки за по-добра защита на гражданите от широк кръг трансгранични заплахи за здравето

С цел по-добре да защити европейците от широк кръг заплахи за здравето и да осигури изцяло координиран отговор при криза днес Европейската комисия прие законодателно предложение относно средствата за реакция при сериозни трансгранични заплахи за здравето.

07 12 2011Транспорт: започна общественият вот за избор на електронни продукти за планиране на пътувания

Целта е да се повиши осведомеността и да се стимулира разработването на универсални продукти за планиране на пътувания, които не са ограничени до конкретна държава и предлагат алтернативни транспортни средства.

07 12 2011Европа Директно Смолян взе участие в обучение за учители, организирано от Представителство на европейската комисия в България

На обучението присъстваха над осемдесет учители от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.

05 12 2011Комисар Джон Дали: Добра новина за потребителите! Сега те могат да бъдат сигурни, че здравните претенции за храните са точни

Потребителите могат да разчитат, че няма да бъдат подвеждани от необосновани, преувеличени или неотговарящи на истината претенции.

05 12 2011Подкрепени от програма МЕДИА филми триумфират на европейските „Оскари“ за 2011 г.

03 12 2011Стартиране на Европейската младежка награда

През следващата година предстои да бъде петото връчване на наградата, която стартира през 2008 г., като крайният срок за подаване на проекти е 23 януари 2012 г.

03 12 2011Нов европейски фонд за политиката на ЕС в областта на морското дело и рибарството

Фондът ще финансира проекти, които създават нови работни места и подобряват качеството на живота по европейското крайбрежие.

03 12 2011Залцбург спечели наградата на ЕС за град с най-добри условия за хората с увреждания

Европейската комисия оцени дълготрайния ангажимент, последователния подход и отличните резултати на град Залцбург в подобряване на достъпността, постигната с прякото участие на хората с увреждания.

03 12 2011Програма в областта на цифровите технологии: коалиция от водещи технологични и медийни компании за подобряване на интернет пространството за нашите деца

Комисията очаква, че разработените от основателите на коалицията решения ще бъдат приети от все по-голям брой компании и приветства присъединяването на нови членове.

03 12 2011Нов пакет за „по-добри летища“

Европейската комисия обяви всеобхватен пакет от мерки за увеличаване на капацитета, намаляване на закъсненията и подобряване на услугите по летищата в Европа.

03 12 2011Европейският институт за иновации и технологии (ЕIТ) планира да създаде повече партньорства за иновации

Комисията очаква по този начин да допринесе за създаването на близо 600 нови предприятия, както и за обучението на 25 000 студенти и 10 000 докторанти по нови учебни програми, които съвместяват високите научни постижения със силен предприемачески елемент.

02 12 2011Нови перспективи пред системата за спътникова навигация „Галилео“

„Галилео“ е програмата на Европейския съюз за разработване на глобална система за спътникова навигация, намираща се под граждански контрол в Европа.

02 12 2011Предлага се eвропейската програма за наблюдение на Земята да бъде финансирана с 5.8 милиарда евро

Комисията предлага да се създаде специален фонд за ГМОСС, подобен на модела, избран за Европейския фонд за развитие, с финансови вноски от всички 27 държави-членки на ЕС въз основа на техния брутен национален доход (БНД).

02 12 20112,5 милиарда евро за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и МСП за 2014—2020 г.

Подобряването на достъпа до финансиране и насърчаването на предприемаческа култура, включително създаване на нови предприятия, са водещите теми на новата програма за финансова подкрепа, представена от Европейската комисия в Брюксел.

02 12 2011„Хоризонт 2020“: Комисията предлага 80 млрд. EUR инвестиции в научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа и заетостта

За първи път с „Хоризонт 2020“ цялото финансиране от ЕС на научноизследователската дейност и иновациите бива обединено в една-единствена програма.

02 12 2011Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (ЕIТ) — често задавани въпроси

ЕIT е с административно седалище в Будапеща, а ОЗИ работят в 16 различни места в цяла Европа — от Барселона до Стокхолм.

01 12 2011Европа Директно Смолян взе участие в общата годишна среща на мрежата Европа Директно в Малта

На 7-8 ноември 2011 в гр. Валета, Малта се проведе общата годишна среща на мрежата Европа Директно.

30 11 2011Конкурс за млад изобретател 2011

Краен срок:10.12.2011 г. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата.

30 11 2011МОСВ стартира кампания за избиране на най-зеления град в България за 2011 г.

Крайният срок за кандидатстване е 6 декември 2011 г.

30 11 2011Покана за кандидатстване за Европейска столица на младежта 2015г.

Краен срок: 1 май 2012 г. Европейска столица на младежта е титла, която се предоставя на един европейски град за една година.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct