Новини

09 06 2012Нови мерки за управлението на кризи, които предотвратяват спасяването в бъдеще на банки с публични средства

Финансовата криза ясно показа, че публичните власти не разполагат с необходимите инструменти за реакция спрямо проблемни банки, работещи на глобалните пазари.

09 06 2012Как да постигнем повече с по-малко? Комисията събира експертни мнения за растеж с ефективно използване на ресурсите

Основните ръководни принципи на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите (EREP) включват разглеждането на взаимовръзките между отделните въпроси, търсенето на добавена стойност и въздействие, както и постигането на осезаеми резултати, които да се използват за разработването на политически решения.

09 06 2012Здравеопазване: приложение за смартфони гарантира спокойното Ви пътуване това лято

Картата предоставя достъп до обществени здравни услуги в случай на заболяване или злополука по време на пътуване и временен престой в 31 европейски държави.

09 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: нов регламент ще позволи трансгранични електронни подписи за по-голяма добавена стойност от електронната идентификация на цифровия единен пазар

Предвижда се и създаването на вътрешен пазар за електронни подписи и свързаните с тях трансгранични електронни доверителни услуги, което гарантира, че тези услуги ще бъдат трансгранични на практика и ще имат същия правен статут като традиционните услуги, за които се използва хартиен носител.

04 06 2012Наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“: обявяване на носителите на голямата награда

На церемонията ще присъстват още 1200 човека, включително президентът на Португалия Анибал Каваку Силва, испанският престолонаследник принц Фелипе и съпругата му принцеса Летисия.

04 06 2012„Полезни съвети за потребителя“ дават УЕФА и Европейската комисия на футболните запалянковци, които ще присъстват на ЕВРО 2012

Телефонната линия на потребителя ще бъде отворена за обаждания от 1 юни до 31 юли 2012 г., за да отговори на всички свързани с потребителите въпроси на футболните привърженици по време на престоя им в Полша.

02 06 2012Ученици и възрастни показаха какъв трябва да е диалогът между поколенията

Именно градивното общуване между поколенията е и основната цел на проекта Generations@school („Поколенията в училище”) в рамките на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012 в България с подкрепата на Европейската комисия.

31 05 2012Околна среда: нов подход към оценката на смесите от токсични химикали

Правото на ЕС налага строги граници за количествата на определени химикали в храните, водата, въздуха и промишлените стоки, но потенциалните токсични въздействия на тези химикали в комбинация рядко се изследват.

31 05 2012Предметът „Гражданско образование“ се въвежда във всички европейски страни, но липсва специализирано обучение за преподавателите

Според доклада е налице общ консенсус, че гражданското образование би следвало да развива критично мислене, аналитични умения и нагласи, за да стимулира активното участие в училищния и обществения живот.

31 05 2012Предложение във връзка с ЕВРОДАК: завършване на общата европейска система за убежище

Комисията предложи да се подобри цялостната ефективност на ЕВРОДАК — системата, която улеснява бързото и правилно определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище.

30 05 2012Комисията определя следващите стъпки за стабилност, растеж и работни места

Европейската комисия прие пакет от препоръки за бюджетни мерки и икономически реформи за засилване на финансовата стабилност, стимулиране на растежа и създаване на работни места в целия ЕС.

30 05 2012Световен ден без тютюнопушене за 2012 г.: според проучване в ЕС повечето граждани на ЕС подкрепят по-строги мерки за контрол на тютюнопушенето

едно 60 % от гражданите подкрепят мерките за намаляване на визуалното присъствие и привлекателността на тютюневите изделия, като например такива изделия да не бъдат излагани на показ в магазините или да се ограничи използването на привлекателни аромати и цветове.

30 05 2012Индексът за развитие на пазарите на дребно показва къде в Европа условията за потребителите са най-добри

Индексът показва също, че за потребителите пазаруването зад граница все още е затруднено в сравнение с пазаруването в собствената им страна, поради което те не могат да се ползват от по-големия избор и икономиите, от които биха могли да бъдат извлечени ползи в размер на 204 милиарда евро годишно.

27 05 2012Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар

Европейските потребители се ползват с едни от най-широкообхватните права и защита в света, независимо дали става дума за защита от стоки, които не са безопасни, от заблуждаваща реклама, непредвидими разходи при роуминг или съмнителни практики онлайн, или за съдействие, когато възникнат проблеми.

27 05 2012Заетост: Комисията дава старт на пилотния проект „Твоята първа работа с EURES“, за да подпомогне младите в намирането на работни места

Целта на първата му фаза — „Твоята първа работа с EURES“ — е да бъде повишена трансграничната мобилност на 5000 души. Проектът ще бъде и опитно поле за трансформацията на EURES, мрежата на службите по заетостта на държавите членки, в паневропейска служба по заетостта.

27 05 2012Околна среда: 20 години грижи на ниво ЕС

Преди 20 години държавите членки на ЕС единодушно приеха Директивата за местообитанията, която цели опазването на най-застрашените видове и местообитания в Европа.

17 05 2012Програмите „МЕДИА“ и „Творческа Европа“ в светлината на прожекторите на 65-ия Международен филмов фестивал в Кан

Новата програма, насочена към секторите на културата и творчеството, се радва на силна подкрепа от страна на министрите по въпросите на аудиовизията и културата в държавите от ЕС.

17 05 2012Комисията провежда първата „здравна проверка“ на Шенген

Комисията прие първата си „здравна проверка“ — двегодишен преглед на функционирането на Шенгенското пространството, който ще допринесе за укрепване на политическите насоки и сътрудничеството между участващите в Шенген държави.

17 05 2012Европейският съюз на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ) от 18 до 19 май 2012 г.: „Да действаме заедно“

Целта на Европейския съюз в Кемп Дейвид е да окаже активен принос за намирането на общи решения на най-неотложните световни предизвикателства, включени в дневния ред — от световната икономика до продоволствената сигурност, от енергията и климата до регионалните и политическите събития и въпросите, свързани със сигурността.

17 05 2012Храни: Комисията приема първи по рода си списък на разрешените здравни претенции

Комисията днес одобри списък с 222 здравни претенции. Списъкът е съставен въз основа на обосновани научни препоръки, ще се използва в целия ЕС и с негова помощ до края на годината от пазара ще бъдат премахнати подвеждащите здравни претенции.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct