Новини

01 07 2012„Подаваме ръка за по-добро бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”- град Девин

Кулминация на дейностите бе тържеството „Пет години -9 май празник на нашето бъдеще”, което се проведе на 8. 05. 2012г. от 12:30 ч. в актовата зала. Гости бяха родителския актив на VIIа клас.

29 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: край от 1 юли на надутите цени за мобилен достъп до интернет; цените за телефонни разговори и SMS също спадат

Влизането в сила на нов регламент на ЕС означава, че за пръв път ще се въведе таван за максималната такса за „роуминг на данни“, т.е. за изтеглянето на данни от интернет чрез мобилна връзка. Правилата за роуминг на данни ще доведат до спестяването на повече от 1000 евро годишно от типичен бизнесмен, пътуващ в ЕС.

29 06 2012Логото на ЕС за биологични продукти навлиза в широка употреба от 1 юли 2012 г.

Логото на ЕС за биологичните продукти, познато като „европейски лист“, беше въведено на 1 юли 2010 г., но за да се улеснят операторите в адаптацията им към новите правила и за да се избегне безсмисленото изхвърляне на съществуващите опаковки, бе разрешен двегодишен преходен период, преди то да стане задължително за всички продукти.

29 06 2012Комисията набелязва конкретни мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци

инимални наказания за данъчни престъпления, трансграничен данъчен идентификационен номер, харта на данъкоплатците на ЕС и строги общи мерки срещу явлението „данъчен рай” Това са само няколко от конкретните идеи, предложени днес от Комисията, с които да се подобри борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци в ЕС.

29 06 2012Специален доклад на ЕСП Система за контрол на производството на биологични продукти

Системата за контрол на биологичните продукти, заложена в регламентите на ЕС, цели да гарантира, че при производствените процеси се спазват биологичните принципи.

29 06 2012Разгръщане на огромния потенциал на главните базови технологии за създаване на работни места

Целта на стратегията е ЕС да бъде в крак с основните си конкуренти в световен мащаб, да възстанови растежа в Европа и да създаде работни места в промишлеността, като едновременно с това се изправи срещу актуалните неотложни предизвикателства пред обществото.

23 06 2012Регистърът за прозрачност отбелязва първата година от съществуването си с над 5 150 регистрации, участие на Съвета и обществена консултация

Годишнината съвпада с решението на Съвета на министрите също да участва, като изпрати наблюдател към съвместния секретариат, занимаващ се с ежедневното управление на регистъра.

23 06 2012Евробарометър: 98 % от запитаните смятат, че ученето на езици е от полза за техните деца, но тестовете разкриват разлика в уменията

Според ново проучване на Евробарометър за отношението на гражданите на ЕС към многоезичието и ученето на чужди езици почти девет от десет граждани на ЕС смятат, че способността да се говорят чужди езици е много полезна, а 98% заявяват, че владеенето на езици ще е полезно за бъдещето на техните деца.

23 06 2012Митници: до България бе отправено искане да преразгледа условията на двустранното споразумение със Съединените щати

Преди присъединяването си към ЕС България сключва двустранно споразумение със Съединените щати, което предвижда освобождаване от мита и данъци на вноса на стоки, финансирани от САЩ и на стоки и услуги, закупени на българския пазар със средства на програмата за техническа помощ.

23 06 2012Околна среда: Европейската комисия призовава България да спази природозащитното законодателство на ЕС

Ако България не изпълни това искане в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе казуса до Европейския съд. Ако казусът достигне до Съда, Комисията може да поиска изпълнение на временни мерки, както и изместване на съответните проекти.

23 06 2012Европейска кампания събужда сред момичетата интерес към науката и иновацията

Започващата тригодишна кампания има за цел да събуди интерес у тийнейджърките да изучават наука, техника, инженерство и математика (така наречените STEM предмети).

23 06 2012Доклад на Групата на високо равнище препоръчва постепенно отваряне на пазара на автомобилните превози в ЕС

Комисията ще вземе предвид тези заключения в своя доклад относно състоянието на пазара на автомобилните превози в ЕС, който ще бъде публикуван през 2013 г.

23 06 2012Изготвяне на последователна политика на ЕС в областта на наказателното право в съответствие с основните права: Комисията обединява експерти на високо равнище

Двадесет правни експерти, представители на академичната общност и практикуващи специалисти на високо равнище се срещат, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с наказателното право на ЕС, и за да консултират Европейската комисия по тях.

23 06 2012Борба със съвременното робство: 40 нови мерки в стратегия на ЕС за борба с трафика на хора

Жени и мъже, момчета и момичета в уязвимо положение са обект на търговия с цел сексуална експлоатация или принудителен труд, отстраняване на органи, просия, принудително подчинение в домашни условия, принудителен брак, незаконно осиновяване и други форми на експлоатация.

23 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: годишният анализ на постиженията потвърждава необходимостта от структурни икономически реформи в Европа и заемане на свободните работни места в сектора на ИКТ; силна тенденция към мобилни услуги и технологии

Търсенето от страна на европейските граждани, предприятия и новатори на цифрови услуги е достатъчно, за да осигури устойчив икономически растеж в Европа, но недостигът на линии за бърз достъп до интернет, както и на онлайн съдържание, научноизследователска дейност и подходящи умения ограничава възможностите за оползотворяване на този потенциал.

22 06 2012Европейска младежка награда за 2012 г.

Краен срок: 16 юли 2012 г. Могат да участват млади хора под 30 години (родени след 1.01 1982.) от Европейския съюз, както и Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Македония, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Турция.

16 06 2012Ще стане ли вашият град „Европейска зелена столица“ за 2015 г.?

Наградата „Европейска зелена столица“ отличава градовете, които са в авангарда на екологичния градски живот и които могат да служат за пример на други градове. Годишното отличие има за цел да стимулира големите европейски градове да станат по-привлекателни и по-здравословни — да станат „подходящи за живот“.

16 06 2012Мотото на Европейския съюз на срещата на високо равнище на Г-20 в Лос Кабос (Meксико): „Заедно да възстановим баланса на растежа в световната икономика“

Дискусията, посветена на световната икономика и на рамка за икономически растеж, ще е приоритет от първостепенна важност в дневния ред на срещата на високо равнище на Г-20, която ще се състои на 18 и 19 юни в Лос Кабос, Мексико.

16 06 2012Права на пътниците: Комисията изтъква, че несправедливите откази „все още представляват проблем“ за пътниците с увреждания, ползващи въздушен транспорт

Тъй като хиляди участници в Параолимпийските игри и зрители с увреждания се готвят да пътуват до Лондон за Олимпийските игри през 2012 г., Комисията публикува насоки за разясняване на техните права, когато пътуват по въздуха.

16 06 2012Права на пътниците: какво трябва да знаят пътниците с ограничена подвижност, когато им предстои полет?

Законодателството на ЕС за правата на пътниците е в сила от повече от четири години. Все още обаче съществуват практически проблеми и неясноти както за въздушните превозвачи и летищата, така и за пътниците с увреждания и с ограничена подвижност.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct