Информационният офис на Europe Direct в Смолян

Ви предоставя следните услуги:

  • Основна информация по въпроси свързани с ЕС
  • Безплатен достъп до интернет, сайтове на европейския съюз
  • Безплатна богата библиотека с информация за европейски програми, политики и институции
  • Консултации по конкретни въпроси на европейска тематика
  • Консултации за подготовка и изпълнение на проекти
  • Обучителни семинари по актуални теми, свързани с ЕС
  • Съдействие при идентифициране на партньори
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct