Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!

Знаете ли кои са основните права на гражданите в Европейския съюз?

Достатъчно съм информиран
Не, нямам достатъчно информация
Познавам някои от правата си
Ще ми бъде интересно да науча

Трета годишна работна програма на Комисията "Юнкер"

Водеща новина

Работната програма на Комисията за следващата година е съсредоточена изцяло върху постигането на резултати по 10-те приоритета, очертани в политическите насоки.

(още)

Европейски фонд за отбрана

Двойно споразумение между ЕИФ и Райфайзен

Реформата на банковия сектор в ЕС

30.11.2016

Европейският план за действие в областта на отбраната има за цел да подпомогне по-ефективното изразходване на средствата от държавите от ЕС за съвместни отбранителни способности и засилване на сигурността на европейските граждани (още)

30.11.2016

Над 2 600 малки и средни предприятия в България ще се възползват от двойно споразумение между ЕИФ и Райфайзен (още)

30.11.2016

Комисията представя цялостен пакет от реформи за по-нататъшно укрепване на устойчивостта на банките в ЕС. (още)

Всички Новини

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct