Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!

Знаете ли кои са основните права на гражданите в Европейския съюз?

Достатъчно съм информиран
Не, нямам достатъчно информация
Познавам някои от правата си
Ще ми бъде интересно да науча

Втора годишна работна програма на Комисията

Втора годишна работна програма на Комисията

Водеща новина

Съсредоточаване на вниманието върху 10 приоритета и постигане на резултати по тях!

На 27 октомври Европейската комисия прие работната си програма за 2016

(още)

Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост до момента

The Euro-Youth MEDIALAB

Младежка дискусия "Мисията възможна"

14.10.2016

ЕК прие съобщение, в което се изтъкват основните постижения на Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) от тяхното начало през 2013 г. насам и се извличат поуки за оптимизиране усилията на държавите и на ЕС за разгръщане на национални схеми „Гаранция за младежта“. (още)
The Euro-Youth MEDIALAB

11.10.2016

“The Euro-Youth MEDIALAB” е двегодишен проект, финансиран чрез програма “Еразъм +, Стратегически партньорства”, по който СНЦ "Нови хоризонти" ще си партнира с още 9 страни от ЕС (още)
Младежка дискусия

10.10.2016

Как да бъде направен информиран избор за образование и кариерно ориентиране, като се почерпи от опита на реализираните?; Как да превърнем България и родното място в по-добрия възможен избор? - това бяха част от темите дискутирани на младежката среща (още)

Всички Новини

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct