Актуална контактна информация на организацията

 

СДРУЖЕНИЕ "НОВИ ХОРИЗОНТИ"

Сдружение с нестопанска цел „Нови хоризонти” е сред най-активните нестопански организации в област Смолян. Основната дългосрочна цел на сдружението е да помага на жителите в областта да разбират и да бъдат пълноценни и дейни участници в процесите и развитието на европейската общност, към която всички ние принадлежим.

Дейността на “Нови хоризонти” е насочена към местната общественост като цяло, но има по-специален фокус към следните целеви групи:

  1. Деца, ученици, студенти и младежи до 35 годишна възраст. Младите хора в област Смолян трябва да познават много добре европейските ценности, политиките, и възможностите, които ЕС им предлага, защото тяхната информираност и осъзната гражданска активност са изключително важни за начина, по който страната ни ще се справя с предизвикателствата на евроинтеграцията.
  2. Учители и представители на образователните и обучаващи институции и читалищата в областта. Те самите споделят нуждата да познават по-добре постиженията на европейската интеграция, за да са в състояние да предадат на учениците си европейските ценности, развивани в продължение на повече от половин век, и да им покажат възможностите, които дава членството ни в него. Преподавателите са изключително важни за бъдещето на обществото ни, тъй като от тях се очаква да формират утрешните граждани на страната.
  3. Граждански организации, бизнес представители, местни и регионални власти, журналисти и други групи от обществото.

В организацията членуват на доброволен принцип над 120 човека. Почти 80% от тях са на възраст до 35 години.

Към сдружението функционира информационен център "Европа Директно", който е част от европейската мрежа Europe Direct към Главна дирекция „Комуникации” на Европейската комисия.

Европейският информационен център „Европа Директно” отвори врати в Смолян в началото на 2008 година. Неговата главна мисия е да разпространява на местно ниво информация за ЕС и комуникира европейските приоритети сред гражданите на област Смолян. В различни информационни събития на центъра годишно участват над 3 000 човека.

През януари 2009 СНЦ «Нови хоризонти» получи сертификат за «Медиатор между граждани и местна власт», издаден от Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

При осъществяването на дейността си СНЦ “Нови хоризонти” се радва на партньорството и подкрепата на много учебни заведения, НПО и общински администрации от региона на средните Родопи, съвместно с които сдружението е работило в различни етапи от развитието си. Разчитаме също на организации от други части на България, както и на такива от останалите страни – членки на ЕС.


© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct