Информационният офис на Europe Direct в Смолян

Можете да избирате от следните комуникационни канали:

  • Безплатен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка една от 27-те страни членки. Възможно е да има някои ограничения за обаждания от мобилни телефони и/или хотели.
  • Директен отговор по e-mail чрез сайта на EUROPA
  • Онлайн помощ от сайта EUROPA. Участвате в чат сесия с оператор и получeте моментален отговор.
  • Сайтът Вашата Европа.
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct