Търси в Литература:

Литература

1. Практическо ръководство - Моят съветник за пътуване и работа в Европейски съюз

2. 50 пътя напред - Най-големите успехи на Европа

3. 60 ПРИЧИНИ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

4. All u need is space

5. Агенциите на ЕС. Във всичко и навсякъде ние работим за Вас

6. Аз съм гражданин на Европейския съюз (учебно помагало)

7. Аквакултури в Европейския съюз

8. Актуализиране и разширяване на образеца с изисквания за управление на електронни архивни документи

9. Ама че жега!

10. Аналитичен доклад за състоянието на НПО, работещи в сферата на местно развитие, добро управление, граждански права и социални дейности от Южен централен район за планиране (ЮЦРП), включително област Стара Загора

11. Безопасна ли е стоката?

12. Безопасни храни в разширена Европа

13. Безопасност и здраве при работа в училищните програми

14. Безопасност на детските играчки -Да осигурим максимална защита за децата

15. Бихте ли пили отпадъчните си води?

16. Бланка CVS

17. Борба с дискриминацията в Европейския съюз

18. Борба срещу изменението на климата: водещата роля на ЕС

19. Българската иновационна политика в Европейския съюз

20. Бюджетът на ЕС за 2008 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct