Търси в Литература:

Литература

1. 50 пътя напред - Най-големите успехи на Европа

2. 60 ПРИЧИНИ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

3. All u need is space

4. Агенциите на ЕС. Във всичко и навсякъде ние работим за Вас

5. Аз съм гражданин на Европейския съюз (учебно помагало)

6. Аквакултури в Европейския съюз

7. Актуализиране и разширяване на образеца с изисквания за управление на електронни архивни документи

8. Ама че жега!

9. Анализ на получените резултати от проучването на общините в областите Смолян и Разград за взаимодействието им с граждани - по ОП "Добро Управление"

10. Анализ на резултатите от проучване на откритостта, отчетността и взаимодействието между гражданите и Бюрата по труда в общините от областите Смолян и Разград - по ОП "Добро управление

11. Аналитичен доклад за състоянието на НПО, работещи в сферата на местно развитие, добро управление, граждански права и социални дейности от Южен централен район за планиране (ЮЦРП), включително област Стара Загора

12. Безопасна ли е стоката?

13. Безопасни храни в разширена Европа

14. Безопасност и здраве при работа в училищните програми

15. Безопасност на детските играчки -Да осигурим максимална защита за децата

16. Бихте ли пили отпадъчните си води?

17. Бланка CVS

18. Борба с дискриминацията в Европейския съюз

19. Борба срещу изменението на климата: водещата роля на ЕС

20. Българската иновационна политика в Европейския съюз

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct