Търси в Литература:

Агенциите на ЕС. Във всичко и навсякъде ние работим за Вас

Агенциите на ЕС. Във всичко и навсякъде ние работим за ВасСтраници: 32
Година на издаване: 2007
Издателство: Европейската комисия

Download as .pdf

От Стокхолм до Крит и от Лисабон до Варшава са създадени около 29 агенции на ЕС, които предоставят услуги, информация и ноу-хау на държавите-членки на ЕС и на техните граждани. Нашите агенции участват в множество и разнообразни дейности: подобряване на околната среда, здравеопазване,оказване на съдействие за по-голяма безопасност на храните, подпомагане на безопасността на транспорта, обработване на търговските марки, подпомагане на обучението и образованието, засилване и укрепване на езиковото многообразие, гарантиране на сигурността и правосъдието, както и грижа за основните права.
Всяка агенция е уникална и изпълнява отделна функция. Някои отговарят на потребността от развитие на научно или техническо ноу-хау в определени области, други — за интегрирането на различни групи по интереси, улеснявайки по този начин диалога на европейско и международно равнище.
С над 2500 служители и значителни бюджетни ресурси агенциите и техните дейности придобиват централно значение за операциите на Европейския съюз и изпълняват ключова роля в изпълнението на политиките на ЕС.
За Европейската комисия агенциите са сателити — приемат сигнали на място, обработват ги и ги предават. Чрез своите дейности те допринасят за приближаването на „Европа“ до европейските граждани и, надяваме се, за по-лесното й разбиране.
Напълно споделям девиза на агенциите: „Във всичко и навсякъде ние работим за Вас“.

Josй Manuel Barroso
Председател на Европейската комисия

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct