Търси в Литература:

Литература

161. Пакетна почивка

162. Панорама на Европейския съюз

163. Партньорства и работа в мрежи

164. По-добре в Европа. Какви предимства ни дава единният пазар на ЕС

165. Поглед върху бюджета на Европейския съюз

166. Подарък за Тими

167. Покупки извън магазина

168. Покупки на кредит

169. Политиката на ЕС за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г.

170. Политиката на конкуренция на Европейския съюз и потребителят

171. Политики на Европейския съюз

172. Постигане на устойчиво развитие

173. Потребители. Потребителите на първо място

174. Права при полет

175. Правилник за дейността на европейския парламент

176. Правна рамка за участие на гражданскиге организции в управленето. Примерни модели. Изводи и препоръки

177. Право в областта на равенство на половете в Европейския съюз

178. Право на връзка

179. Практическо ръководство - Моят съветник за пътуване и работа в Европейски съюз

180. Предоставяне на информация за опасни стоки от производители и дистрибутори

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct