Търси в Литература:

Литература

81. Европейски справочник на българския потребител

82. ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ (ЕСИ) ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ)

83. Европейският Парламент в центъра на борбата за европейските ценности

84. Европейският социален фонд в България, 2007-2013 г.

85. Европейският съвет през 2010 г

86. Единни в разнообразието

87. Езиците те водят напред

88. Еразъм

89. Естественият избор. Какво означава да купуваш биологични продукти?

90. Етикетиране на битови уреди

91. Ефективен ли е контролът на опростените митнически процедури за внос?

92. Ефективно решаване на вашите проблеми в Европа

93. Ефективност на разходите за пречистване на отпадъчни води в рамките на структурните мерки за програмните периоди 1994—1999 г. и 2000—2006 г.

94. Ефективност на схемите за подпомагане на проектни проучвания и изграждане на нови инфраструктури по Шестата рамкова програма за изследвания

95. Живот, работа, обучение в друга страна от ЕС

96. Заедно в Европа. Заедно от 1957

97. Заеми на Европейската инвестиционна банка в България

98. Закрила на работещите в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга

99. Замърсени води

100. Запознайте се с правата си!

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct