Търси в Литература:

Литература

221. Ти и Европа

222. Точно указана цена

223. Трудова заетост и растеж в Европейския съюз

224. Търговски практики - (не)честни?

225. Указания за кандидатстване по програма за младежко развитие „Знания за успех“

226. Уличка „Роза

227. Управление на бюджетния процес в общините - Структура на модел за партньорство между администрацията и НПО

228. Управлението на Комисията по отношение на включването на недържавни участници в сътрудничеството на ЕО за развитие

229. Формуляр за кандидатстване по процедура „Заедно сме по-богати”

230. Формуляра за кандидатстване по Програмата „Знания за успех”

231. Хуманитарна помощ и гражданска защита

232. Четири сезона

233. „Европа 2020“ Стратегията на Европа за растеж

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct