Търси в Литература:

Литература

221. Таймшеринг

222. Твоята първа работа с EURES

223. Ти и Европа

224. Точно указана цена

225. Трудова заетост и растеж в Европейския съюз

226. Търговски практики - (не)честни?

227. Указания за кандидатстване по програма за младежко развитие „Знания за успех“

228. Уличка „Роза

229. Управление на бюджетния процес в общините - Структура на модел за партньорство между администрацията и НПО

230. Управлението на Комисията по отношение на включването на недържавни участници в сътрудничеството на ЕО за развитие

231. Формуляр за кандидатстване по процедура „Заедно сме по-богати”

232. Формуляра за кандидатстване по Програмата „Знания за успех”

233. Хуманитарна помощ и гражданска защита

234. Четири сезона

235. „Европа 2020“ Стратегията на Европа за растеж

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct