Търси в Литература:

Литература

201. Рибарство и морско дело. Опазване на бъдещето на моретата

202. Рискови търговски практики. Как да се защитим от тях?

203. Ръководство за публично-частно партнъорство

204. Саниране на жилището

205. Сборник ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ - 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО

206. Селскостопанската политика и политиката за развитие на селските райони под ръководството на европейския комисар Мариан Фишер Боул

207. Сигнали на ЕАОС 2009. Ключови екологични проблеми пред Европа

208. Списък на депутатите в Бюрото, в Парламента, в политическите групи, в комисиите и интерпарламентарните делегации

209. Справочник - Европейски платформи от неправителствени организации в областта на културата и изкуството

210. Справочник - Европейски платформи от неправителствени организации за развитие

211. Справочник - Европейски платформи от неправителствени организации, работещи в областта на правата на човека

212. Справочник - Европейски платформи от социални неправителствени организации

213. Справочник за Европейския съюз. Изчерпателно ръководство за всички аспекти на ЕС

214. Справочник с актуална информация за дейностите на областните и общинските администрации в България

215. Станете Активни потребители!

216. Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите 2007-2013

217. Структурни фондове на Европейския съюз

218. Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното включване за 2008 г.

219. Таймшеринг

220. Твоята първа работа с EURES

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct