Търси в Литература:

Литература

201. Реформа на общата политика в областта на рибарството

202. Рибapcтво и aквакултура в Eвpoпa

203. Рибарство и морско дело. Опазване на бъдещето на моретата

204. Рискови търговски практики. Как да се защитим от тях?

205. Ръководство за публично-частно партнъорство

206. Саниране на жилището

207. Сборник ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИТИЕ - 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО

208. Селскостопанската политика и политиката за развитие на селските райони под ръководството на европейския комисар Мариан Фишер Боул

209. Сигнали на ЕАОС 2009. Ключови екологични проблеми пред Европа

210. Списък на депутатите в Бюрото, в Парламента, в политическите групи, в комисиите и интерпарламентарните делегации

211. Справочник - Европейски платформи от неправителствени организации в областта на културата и изкуството

212. Справочник - Европейски платформи от неправителствени организации за развитие

213. Справочник - Европейски платформи от неправителствени организации, работещи в областта на правата на човека

214. Справочник - Европейски платформи от социални неправителствени организации

215. Справочник за Европейския съюз. Изчерпателно ръководство за всички аспекти на ЕС

216. Справочник с актуална информация за дейностите на областните и общинските администрации в България

217. Станете Активни потребители!

218. Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите 2007-2013

219. Структурни фондове на Европейския съюз

220. Съвместен доклад относно социалната закрила и социалното включване за 2008 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct