Търси в Литература:

Литература

101. Започни на чисто!

102. Здравословни работни места — управлявай стреса!

103. Избори за Европейски парламент-презентация

104. Изменение на климата и международна сигурност

105. Изследванията по термоядрен синтез

106. Източници на информация за Европейския съвет и Съвета

107. Икономическият и паричен съюз и еврото

108. Инвестираме в общото ни бъдеще

109. Иновациите: европейски, национални и регионални политики, 2008

110. Интернет пазаруване

111. Информационна брошура

112. Информационни фишове за Европейски съюз

113. Искате ли да работите в друга държава-членка на ЕС?

114. Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО

115. Как гражданите да участват реално във формирането на общинската инвестиционна политика

116. Как да разбираме правилно рекламата ?

117. Как да се избягват най-често допусканите грешки при разработване на проекти

118. Как да се предпазим от опасни стоки и услуги?

119. Как да четем договорите?

120. Как искаме да остарявaмe?

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct