Търси в Литература:

Литература

41. Времеви график по процедура „Заедно сме по-богати”

42. Възможност и предизвикателство. Миграцията в Европейския съюз

43. Възможности за гражданско участие във формирането на политиките на Европейския съюз

44. Възможности за кариера в институциите на Европейския съюз

45. Възобновяемите енергийни източници

46. Годишен отчет за дейността 2009 г.

47. Граници и сигурност. Изграждане на отворена и сигурна Европа

48. Да готвим природосъобразно. Да използваме разнообразието от биологични продукти

49. Да направим Европа по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа

50. Да опознаем Европа!

51. Да разберем разширяването

52. Дефектни стоки

53. Добре дошли в Европейския парламент

54. Добри европейски практики за участие на структурите на гражданското общество в процес на планиране и изпълнение на политиките и мерките за регионално развитие

55. Договори и права

56. Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2007 година

57. Доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - Февруари 2009

58. Документи за кандидатсване по продедура „Заедно сме по-богати”

59. ЕВРО информационен бюлетин - бр.1, 2008 г.

60. ЕВРО информационен бюлетин - бр.2, 2008 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct