Търси в Литература:

Литература

181. Практическо ръководство - Моят съветник за пътуване и работа в Европейски съюз

182. Предоставяне на информация за опасни стоки от производители и дистрибутори

183. Представи си и нарисувай най-хубавата околна среда заедно с Том

184. Представяне и разяснения на годишните доклади за 2010 година

185. Презентация за Младежки национален форум

186. Презентация_ Анализ на получените резултати от проучването на общините в областите Смолян и Разград за взаимодействието им с граждани - по ОП

187. Презентация_ Анализ на резултатите от проучване на откритостта, отчетността и взаимодействието между гражданите и Бюрата по труда в общините от областите Смолян и Разград - по ОП

188. Приказки за нашите ГОРИ

189. Проблеми с ЕС? Кой може да ви помогне?

190. Програма грундвиг, разкази за успеха

191. Процедурен правилник на Европейския Съвет - Процедурен правилник на Съвета

192. Пътешествие към победата - комикс

193. Пътуване в Европа

194. Пътуване в Европа 2011-2012 г

195. Пътят към еврото: Единна валута за единна Европа”

196. Работна програма и приоритети на Председателя за перода 2010-2013 г.

197. Развитие на туризма - Структура на модел за партньорство между администрацията и НПО

198. Регистрационен формуляр

199. Регистрационен формуляр ревю-спектактъл „МАГИЯТА НА ТРАДИЦИОННАТА РОДОПСКА НОСИЯ“ 2016

200. Регламент ревю-спектакъл „МАГИЯТА НА ТРАДИЦИОННАТА РОДОПСКА НОСИЯ“ 2016

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct