Търси в Литература:

Литература

181. Представи си и нарисувай най-хубавата околна среда заедно с Том

182. Представяне и разяснения на годишните доклади за 2010 година

183. Презентация за Младежки национален форум

184. Презентация_ Анализ на получените резултати от проучването на общините в областите Смолян и Разград за взаимодействието им с граждани - по ОП

185. Презентация_ Анализ на резултатите от проучване на откритостта, отчетността и взаимодействието между гражданите и Бюрата по труда в общините от областите Смолян и Разград - по ОП

186. Приказки за нашите ГОРИ

187. Проблеми с ЕС? Кой може да ви помогне?

188. Програма грундвиг, разкази за успеха

189. Процедурен правилник на Европейския Съвет - Процедурен правилник на Съвета

190. Пътешествие към победата - комикс

191. Пътуване в Европа

192. Пътуване в Европа 2011-2012 г

193. Пътят към еврото: Единна валута за единна Европа”

194. Работна програма и приоритети на Председателя за перода 2010-2013 г.

195. Развитие на туризма - Структура на модел за партньорство между администрацията и НПО

196. Регистрационен формуляр

197. Регистрационен формуляр ревю-спектактъл „МАГИЯТА НА ТРАДИЦИОННАТА РОДОПСКА НОСИЯ“ 2016

198. Регламент ревю-спектакъл „МАГИЯТА НА ТРАДИЦИОННАТА РОДОПСКА НОСИЯ“ 2016

199. Реформа на общата политика в областта на рибарството

200. Рибapcтво и aквакултура в Eвpoпa

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct