Търси в Литература:

„Анализ на данни от проучване откритостта, отчетността и взаимодействието между гражданите и общинските администрации в общините от областите Смолян и Разград

Автор: гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева
Страници: 161
Година на издаване: 2023

Download as .pdf

Настоящият анализ е изработен в резултат на проведено проучване за откритостта, отчетността и взаимодействието между гражданите и общинските администрации в общините от областите Смолян и Разград. Анализът е разработена като част от дейност 2 по проект № BG05SFOP001-2.025-0062-С01/24.08.2022, изпълняван от Сдружение "Нови хоризонти" - гр. Смолян. Проектът е на тема „Постигане на прозрачно, отговорно и ефективно управление в общинските администрации на областите Смолян и Разград в партньорство с гражданите и бизнеса“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct