Търси в Литература:

Аналитичен доклад за състоянието на НПО, работещи в сферата на местно развитие, добро управление, граждански права и социални дейности от Южен централен район за планиране (ЮЦРП), включително област Стара Загора

Автор: Екип на ФРМС
Страници: 30
Година на издаване: 2008

Целта на изследването е да бъдат анализирани НПО от ЮЦРП, включително област Стара Загора, работещи в сферата на местно развитие, граждански права, социални дейности и добро управление от гледна точка на настоящо състояние, капацитет за устойчиво развитие и работа в партньорство с публичната администрация. Резултатите от проучването ще послужат за основа при разработването на учебни програми за укрепване капацитета на структурите на гражданското общество от ЮЦРП за формулиране и реализация на политики в партньорство с местните власти. Наред с това, предоставяйки актуален поглед върху състоянието на неправителствения сектор в ЮЦРП, докладът има за цел да улесни публични и граждански институции в техните инициативи за подобряване състоянието и конкурентноспособността на третия сектор в страната.
Проучването е осъществено в периода март-април 2008 г.

Ако проявявате интерес, можете да се свържете с Николета Ефремова на nefremova@flgr.bg или тел. 02/976 89 32.

Проучването на състоянието на НПО сектора в ЮЦРП се осъществява от ФРМС с подкрепата на ОПАК, съфинансирана от ЕСФ по проект “НПО – надеждни партньори за развитие” на ФРМС.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct