Търси в Литература:

Безопасност на детските играчки -Да осигурим максимална защита за децата

Безопасност на детските играчки -Да осигурим максимална защита за децатаАвтор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“
Страници: 16
Година на издаване: 2010
Издателство: Европейска комисия

Download as .pdf

B ЕС има около 80 милиона деца под 14-годишна възраст и около
2 000 фирми с повече от 100 000 служители, които са пряко наети
в сектора на детските играчки и игрите, като повечето от тези компании самалки и средни предприятия (МСП).
Детските играчки и игрите са съществен инструмент за развитието на децата.
Въпреки че производителите носят отговорност за безопасността на техните продукти, вносителите, нотифицираните органи и националните власти също трябва да гарантират, че детските играчки, разпространявани в европейската търговска мрежа, отговарят на всички изисквания за безопасност.
Изключително важно е изискванията и стандартите за безопасност да отговарят на съвременните тенденции, свързани с детските играчки, най-вече с оглед на непрекъснато разработваните нови материали и производствени процеси.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct