Търси в Литература:

Борба срещу изменението на климата: водещата роля на ЕС


Издание на ГД "Комуникация" на Европейската комисия. В международен план се засилва убеждението, че планетата е изправена пред опасност от необратимо изменение на климата, освен ако спешно не бъдат взети мерки. ЕС вече е формулирал ясен отговор под формата на комплексна политика по отношение на енергетиката и изменението на климата и на ангажимент да намали емисиите си на "парникови" газове с най-малко 20% до 2020 година и на започне международни преговори за приемане на още по-амициозни планове.

Изданието се разпространява безплатно от Европа Директно-Смолян до изчерпване на количествата.
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct