Търси в Литература:

Безопасни храни в разширена Европа

Безопасни храни в разширена ЕвропаАвтор: Богомил Николов и Милена Илиева
Страници: 96
Година на издаване: 2005

Download as .pdf

Сборник материали от Международна конференция “Безопасността на храните в разширена Европа - повишаване доверието на потребителите”, проведена в Пловдив през месец април 2005 г.
В изданието са представени докладите на участници от десет държави - Дания, Великобритания, Румъния, Словакия, Словения, Полша, Литва, Латвия, Естония и България. Неговата основна цел е да повиши увереността на потребителите в разширена Европа относно безопасността на храните, чрез повишаване на обществената осведоменост в новоприсъединилите се страни и страните кандидатки, трансфер на добри практики, подобряване на капацитета на участващите организации и стимулиране на успешни модели и политики.
Публикацията е издадена с финансовата подкрепа на програма ФАР Малки проекти 2003.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct