Новини

21 05 2011Европейската комисия осигурява по-добра защита и подкрепа за жертвите на престъпления

За да спомогне за предпазване на жертвите на насилие от допълнително увреждане, причинено от техния нападател, Комисията прави предложение и за регламент относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита в областта на гражданското право.

21 05 2011Безопасност на пътната инфраструктура Комисията изисква действия от 11 държави-членки

Като следваща стъпка проверките за пътна безопасност следва подробно да установят опасните характеристики на даден пътен инфраструктурен проект.

21 05 2011Комисията сондира мнения за ограничаване на употребата на найлонови пликове

Европейската комисия се обръща към обществеността за мнения как най-добре да се ограничи употребата на найлонови пликове за покупки.

21 05 2011Програма в областта на цифровите технологии: Комисията търси идеи как най-добре да се използват „изчислителните облаци“ в Европа

Общественото допитване в интернет ще продължи до 31 август. Отговорите ще бъдат използвани при подготовката на Европейската стратегия за изчислителните облаци, която Комисията ще представи през 2012 г.

18 05 2011 Покана за участие в младежки фестивал „Открити улици”

На 19 май, четвъртък, на Стария център в Смолян за втора поредна година ще се проведе младежкият фестивал на изкуствата „Открити улици”. Той ще започне около 14.00 часа.

15 05 2011ЕП прие новите правила за етикетите на текстилните продукти

Потребителите вече няма да бъдат изложени на риска да купуват без тяхно знание текстилни продукти, съдържащи естествена кожа или козина, предвиждат новите европейски правила за текстилните етиките.

15 05 2011Нов европейски закон ще отвори повече честоти за мобилен интернет

Осигуряването на достъп до високоскоростен широколентов интернет за всички европейски граждани и компании, включително и тези, намиращи се в отдалечени и селски райони, е невъзможно без безжичен интернет, който се нуждае от специални радиочестоти за непрекъсната връзка.

15 05 2011Национален конкурс за младежи, участвали в програмата "Евроскола" и в посетителски групи в Европейския парламент "Аз бях евродепутат за 1 ден"

Конкурсът се провежда в две категории - за есе и за фоторазказ. Очакваме да ни изпратите с думи или фотоси разказа си за деня, в който бяхте евродепутат.

15 05 2011Пет години Европейска политика за съседство: повече търговия, повече помощ, повече контакти между хората

Нашето партньорство значително се развити в сфери като транспорта, енергетиката, околната среда и изменението на климата, изследователската дейност, здравеопазването и образованието.

15 05 2011Всеки втори млад европеец е готов да работи в чужбина

Изследванията сочат, че студенти, които са завършили част от образованието си в чужбина, имат по-големи шансове за успех на трудовия пазар, както и за работа в чужбина на по-късен етап в живота си.

13 05 2011Безопасността на стоките: все по-малко опасни продукти стигат до пазара, вградената безопасност е основна цел

Вградената безопасност се превърна във въпрос от изключително значение, като вниманието сега е насочено обратно към производството (проектиране и изработка), а сътрудничеството с партньорите в международен план, и най-вече това с Китай, се засилва.

11 05 2011Центърът за култура и дебат „Червената къща” набира стажанти и доброволци

Възможността е подходяща за ученици от горните класове, студенти и заинтересовани от различните хуманитарни дисциплини и артистични области, както и от технически специалности.

11 05 2011Покана за представяне на предложения - EAC/18/11: Подготвително действие в областта на спорта

Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното действие в областта на спорта в съответствие с решението на Комисията за приемане на работна програма за 2011 г. относно безвъзмездните средства и договорите във връзка с подготвителното действие в областта на спорта и специалните годишни събития.

11 05 2011 "Европа за гражданите: Дейност 1 - Мярка 2: Проекти на граждани и мерки за подпомагане

Краен срок: 1 юни 2011 г. Тази мярка е инструмент за подобряване на качеството на проектите, представяни по действие 1 "Активни граждани за Европа". Тя подкрепя също обмяната на опит, експертни познания и добри практики, както и дейности, които могат да доведат до създаването на трайни партньорства и мрежи.

11 05 2011Конкурс за дизайн на паметна монета от 2 евро

Краен срок: 20 май 2011 г.Дизайн на предложения могат да се подават от гражданите на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, на възраст най-малко 12 години до края на 2011 година.

11 05 2011Конкурс „Създай ръкавици”

Краен срок: 31 май 2011 г. Младите европейци, на възраст между 14 и 29 години, са поканени да изготвят дизайн на онези скутер ръкавици, които мечтаят да носят.

11 05 2011Конкурс за иновативни младежки идеи "Зелена България през моите очи"

Краен срок: 15 юни 2011 г.Министерство на околната среда и водите и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд обявяват конкурс за иновативни младежки идеи "Зелена България през моите очи".

08 05 2011Комисар Кристалина Георгиева се връща на училище за Деня на Европа

Комисар Кристалина Георгиева ще дискутира с учениците различни европейски теми, ще им разкаже за своята работа и ще отговори на техни въпроси в рамките на европейската инициатива "Отново на училище".

08 05 2011Биоразнообразие: Европейската комисия обявява нова стратегия за спиране загубата на биоразнообразие до десет години

Стратегията обхваща шест цели, които са насочени към основните причини за загуба на биоразнообразие. Те ще доведат до ограничаване на главните източници на напрежение върху природата и функционирането на екосистемите в Европа посредством включването на целите по отношение на биоразнообразието в ключовите секторни политики.

08 05 20119 май-Ден на Европа

Интеграцията на Европа няма да стане факт за един ден или дори за няколко десетилетия.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct