Новини

04 05 2011Програма в областта на цифровите технологии: Комисията и европейската промишленост обединяват усилията си за изграждане на интернет на бъдещето

Европейската комисия предоставя финансиране от 300 млн. EUR за 5 години, а европейските научноизследователски организации, публичният сектор и промишлеността се ангажират за посоченото ПЧП с насрещно финансиране в същия размер.

04 05 2011Добрите разкази могат да променят света – Комисията открива конкурса за наградата за журналистика „Лоренцо Натали“ за 2011 г.

С наградата се отдава признание на изтъкнати журналисти, някои от които поемат големи рискове, за да изобличат несправедливостта и опишат страданието.

02 05 2011Еврото става на 10 години

На 1 януари 2012 г. се навършват десет години, откакто е въведена паричната единица евро и общата валута влиза в ежедневието на хората от еврозоната.

02 05 2011Конкурс за реализирането на рекламен видеоклип за ученици и учители от средните училища на държавите от Европейския съюз и Норвегия

Краен срок: 31 май 2011 г.Целта на кампанията е да привлече вниманието на младите хора към осъзнаването на важността от избора на храни.

02 05 2011Конкурс за рисунка, посветен на равенството между половете 2011

Краен срок: 20 май 2011 г.За пета поредна година Европейската комисия организира Международен конкурс за рисунка, посветен на равенството между половете.

02 05 2011Включи се в доброволческа кампания „Промяната започва от теб”

С конкурса „Промяната започва от теб” на МОМН ще се отбележи Европейската седмица на младежта през 2011 г. (15 - 21 май ) в Европейската година на доброволчеството.

30 04 2011Европа Директно Смолян участва в тренинг-семинар по повод 2011 Европейската година на доброволчеството, който се проведе в Брюксел

От 04.април до 06.април 2011 в Брюксел се състоя организирания от Eвропейската комисия тренинг-семинар по повод 2011 Европейската година на доброволчеството.

29 04 2011По-безопасни традиционни растителни лекарствени продукти на пазара на ЕС

За да се осигури защитата на общественото здраве, за лекарствените продукти, включително традиционните растителни лекарствени продукти, трябва да е издадено разрешение за пускане на пазара на ЕС.

28 04 2011Свободно движение: работниците от осем държави-членки, които влязоха в ЕС през 2004 г., вече разполагат с пълни права

От 1 май 2011 г. във всички държави-членки отпадат ограниченията за право на работа за граждани на Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения и Словакия.

28 04 2011Втори етап на футболен турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

На 29 април 2011 в Смолян от 14.00 до 19.00 часа на градския стадион ще се проведе втория етап на футболен турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа.

26 04 2011Комисията преразглежда Кодекса за поведение на членовете на Комисията

Направените промени са с цел укрепване на етичната рамка чрез засилване и изясняване на няколко от предходните разпоредби.

25 04 2011Семинар за журналисти „ДА КОМУНИКИРАМЕ ЕВРОПА”

Смолянски журналисти участваха в семинар на тема «Да комуникираме Европа», който се проведе на 8 и 9 април в гр. Брацигово.

25 04 2011Трансграничен граждански форум се проведе в Смолян на 2 април 2011 г.

Събитието се организира с партньорството на Община Смолян и Асоциацията на общините от регион Ксанти, Гърция и със съдействието на Европа директно Смолян.

21 04 2011Покана за предложения по Програма МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИA 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара - EACEA/14/11.

18 04 2011Парк „Магическа реалност”

На 16 април 2011 от 10 ч се проведе акцията по създаване на парк „Магическа реалност”, в рамките на проект „Добровлчеството и младите хора в област Смолян”.

18 04 2011 Резултати от първи етап на футболения турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Следващия етап от срещите ще се проведе на 29 април на градския стадион в Смолян.

17 04 2011Комисията публикува доклад за социално-икономическите аспекти на отглеждането на ГМО в Европа

По-конкретно в доклада до Европейския парламент и Съвета, който е на базата на данни, основно представени от държавите-членки, се посочва, че често съществуващата информация не почива на солидни статистически данни и че много пъти се основава на предубеждения във връзка с отглеждането на ГМО.

17 04 2011Комисията приветства дадения от Съвета старт на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Близо 200 приоритетни действия ще допринесат за развитието на огромния икономически потенциал на региона и за подобряване на качеството на околната среда в него.

17 04 2011Комисията насърчава енергийната ефективност и екологосъобразните продукти

Съществуващите енергийни данъци ще се разделят на две части, които заедно ще определят общата данъчна ставка. Комисията желае да насърчи енергийната ефективност и потреблението на по-екологобразни продукти, както и да избегне нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

17 04 2011Обезпокоително ниско е нивото на осведоменост и умения на потребителите, според резултатите от направено проучване

Потребителите със съзнание за собствените си права и отговорности не срещат затруднения с намирането на най-добрата оферта, знаят правата си и как да ги отстояват, когато се чувстват ощетени.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct