Новини

16 12 2010Европейската комисия временно одобрява оздравителна помощ от 249 милиона BGN в полза на българската железопътна компания

Помощта е разрешена временно, за да може Комисията да се произнесе по плана за преструктуриране на дружеството, който България трябва да предостави в срок от 6 месеца

16 12 2010Към постигане на оперативна съвместимост на европейските публични услуги

Необходимостта от ефективна оперативна съвместимост е основна част от програмата, която от своя страна е сред водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“

14 12 2010Конкурс за участие в модел на Европейския съюз

Краен срок:3 януари 2011 г.Участниците ще могат да влязат в ролята на министри, евродепутати, журналисти, лобисти и преводачи. Работният език на събитието е английски.

11 12 2010Подсилена политика на ЕС за по-добро информиране относно качеството на хранителните продукти

„Силата на европейското селскостопанско производство се крие в неговото разнообразие, в уменията и знанията на земеделските производители, както и в почвата и териториите на производство“, заяви Дачиан Чолош, комисар за селското стопанство и развитието на селските райони.

11 12 2010Отказан достъп на борда? Анулиран полет?Голямо закъснение? Изгубен багаж? Намалена подвижност?

През последните тридесет години в Европа настъпи бум на мобилността. За милиони жители пътуването се превърна не просто в реалност, а в право.

10 12 2010Клиентите на “Глобул“ вече могат да говорят в самолета

Цената на минута изходящ разговор към България и страните от Еврозоната е 5.28 лв., а изходящите разговори към други страни по света се таксуват по 7 лв. на минута. Входящите разговори струват 2.39 лв. на минута. Цената на изходящ SMS е 0.90 лв., а получаването на SMS е безплатно.

08 12 2010„Стани доброволец! Дай своя принос!“: Европейската комисия откри Европейската година на доброволчеството — 2011 г.

Искам да отдам заслуженото на милионите европейски граждани, които отделят от своето време, за да направят нашия свят едно по-добро място,“ заяви Вивиан Рединг

08 12 201010 милиона използват при търсене на работа европейския формат за автобиография (Europass CV)

Европас предлага стандартизиран формуляр за автобиография на 26 езика. Неговото предназначение е да помогне на търсещите работа да представят по удобен начин своите знания и умения на работодателите от цяла Европа и извън нея.

08 12 2010Голямата награда „Лоренцо Натали“ за 2010 г. бе присъдена на журналиста от Никарагуа Ядер Луна за статия, посветена на насилието над жените

Повече от 1 100 журналисти са предали свои репортажи за участие в надпреварата за наградата „Лоренцо Натали“ за 2010 г.

08 12 2010Засилване на санкциите за нарушаване на правилата на ЕС за финансови услуги — бъдещи насоки

Заинтересованите лица могат да изпращат своите предложения до 19 февруари 2011 г.

07 12 2010Комисията започва консултации относно въвеждането на единен телефонен номер в целия ЕС за стопанските среди в Съюза

Консултацията ще помогне на Комисията да оцени доколко на пазара има търсене за такива европейски бизнес телефонни номера и, ако е необходимо, да формулира инициативи за въвеждането на тези номера. Консултацията ще продължи до 28 февруари 2011 г.

30 11 2010 Европейската комисия призовава за увеличаване на превенцията и на изследванията, като инвестираната от нея сума в борбата със СПИН по света, надхвърля 1,3 млрд. евро

За да отбележи световния ден за борба със СПИН, европейският комисар в областта на здравеопазването Джон Дали ще произнесе основната реч на семинар в Европейския парламент по въпросите на изследването за ХИВ.

29 11 2010Бюджет за 2011 г.: Комисията представя нов проект, за да помогне на Съвета и на Парламента да постигнат споразумение

Новият проектобюджет предвижда плащания в размер на 126,5 млрд. EUR, което представлява увеличение с 2,9 % в сравнение с 2010 г.

29 11 2010Изменението на климата: въпроси и отговори във връзка с конференцията на ООН по въпросите на климата в Канкун

Готовността, която ЕС изрази в Копенхаген в подкрепа на амбициозна, широкообхватна и правно обвързваща глобална рамка относно изменението на климата, ще бъде потвърдена и в Канкун.

28 11 2010По-силна Европа или по-силна държава?

Краен срок: 21.12.2010 г. Целта на конкурса е, година след влизането в сила на Лисабонския договор, когато бъдещето развитие на ЕС се разисква активно, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата.

25 11 2010Програма за нови умения и работни места: ЕС набелязва действия за повишаване на пригодността за заетост и за провеждане на реформа

Повишаване на заетостта е от ключово значение за укрепване на социалния модел и системите за социална закрила в Европа, тъй като населението на ЕС в трудоспособна възраст скоро ще започне да намалява.

25 11 2010Комисията актуализира списъка на ЕС със забранените авиокомпании

Към списъка е добавена една авиокомпания от Киргизстан и една от Габон, докато девет казахстански авиокомпании са премахнати от списъка.

25 11 2010Познаваме ли България и Европа?

23 11 2010Комисията представя нов набор от мерки на ЕС за по-добра защита на европейските граждани

Стратегията на ЕС за вътрешна сигурност в действие“, приета днес, включва 41 действия, насочени към най-спешните заплахи за сигурността, пред които е изправена Европа.

19 11 2010Комисията очертава план за ориентирана към бъдещето Обща селскостопанска политика след 2013 г.

Реформата е насочена към превръщането на европейското земеделие в по-динамичен и по-конкурентоспособен сектор, който също така ефективно допринася за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ — да се стимулира устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct