Новини

07 04 2011Европейската комисия призовава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграция на ромитe

Рамката е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.

07 04 2011Кога отпадъците престават да бъдат такива? Когато те отговарят на съответните нови критерии, предназначени за стимулиране на пазарите за рециклиране в ЕС

Важна цел на въведените правила за прекратяване на статута на отпадъците като такива е да се стимулират пазарите за рециклиране в ЕС.

07 04 2011 Назовете я! Започва надпревара за измисляне на име на новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС

Комисията търси ново име и с помощта на изтъкнато жури ще състави списък с възможни имена измежду получените предложения. След това те ще бъдат поставени на гласуване по интернет

02 04 2011Комисията обяви началото на третия конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика

Журналистите се приканват да представят статии по една или няколко от темите от кампанията „Европа за пациентите“.

01 04 2011Комисията заделя 24,2 млн. EUR за развитието на електромобилността в Европа

Transport 2050 цели до 2030 г. броят в градовете на автомобилите с двигатели с традиционно гориво да се намали наполовина, а не по-късно от 2050 г. да няма повече такива автомобили в тях.

26 03 2011ЕС утвърждава правото на гражданите на консулска закрила и помощ в трети държави

Договорите на ЕС и Хартата за основните права на ЕС гарантират това право, което представлява ключова част от концепцията за гражданство на ЕС. Закрилата включва също така казуси от ежедневието, като например откраднат паспорт, сериозна злополука или болест.

26 03 2011Повечето европейци прегръщат идеята да пътуват екологично

Половината от гражданите на ЕС заявяват, че биха се съгласили, ако съществуващите такси за автомобилите бъдат заменени с нови схеми за таксуване, които отчитат действителната употреба на автомобила.

22 03 2011Часът на Земята 2011 - 26 март (събота), 20.30 ч.

През 2011 г. идеята е да бъде насърчен всеки от нас да направи първи стъпки в ежедневието си към по-устойчив начин на живот и след датата 26 март, на която официално ще се състои "Часът на Земята".

22 03 2011Грижата за гората е отговорност на всеки от нас

Конкурсът е насочен към училищата под егидата на UNESCO и училищните екоклубове в страната.

22 03 2011Международен конкурс за карикатура Доброволчество

Краен срок за приемане на творбите 29.04.2011 г.

18 03 2011Конкурс за есе за млади икономисти

Авторът на най-доброто есе ще получи парична награда в размер на 5000 швейцарски франка. Тя ще бъде връчена на специална церемония в Копенхаген през септември 2011 г.

18 03 2011Подобрена кампания за набиране на служители на ЕС цели да привлече елита сред студентите и висшистите в Европа

Срокът за регистрация приключва в 12 часа на обяд (брюкселско време) на 14 април 2011 г.

18 03 2011Европейска основа за облагане с корпоративен данък: по-малко пречки и разходи за бизнеса

Трансграничните дружества трябва да съблюдават до 27 различни методики за изчисляване на своята облагаема данъчна основа и да си сътрудничат с до 27 различни данъчни администрации.

18 03 2011Комисията предлага реформа на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Целта е да се подобрят ефикасността, резултатността и отчетността на OLAF, като същевременно се запази нейната независимост при разследванията.

18 03 2011Изложба на млади таланти посветена на 2011 - Европейска година на доброволчеството

Всички желаещи могат да видят изложбата в приемното време на Информационния център на ЕС в София до края на месец април 2011 г.

17 03 2011Комисията предлага повече яснота за имуществените права на 16-те милиона международни двойки в Европа

Ще позволят на брачните международни двойки да избират кое право се прилага спрямо общото им имущество в случай на смърт или развод.

15 03 2011Контрол над генетично модифицираните организми: Комисията изисква България да прилага правилата за микроорганизмите

България има на разположение два месеца да информира Комисията относно мерките, взети за правилното прилагане на Директивата; в противен случай Комисията може да реши да заведе дело срещу нея в Съда на Европейския съюз.

15 03 2011Град Алмада с наградата на Европейската седмица на мобилността за 2010 година

За отбелязване на 10-годишнината на ЕСМ община Алмада, заедно с местната енергийна агенция, организираха впечатляващи едноседмични инициативи, посветени на устойчиво развития транспорт и здравето.

13 03 2011Индексът за развитие на пазарите на дребно показва подобряванена условията за потребителите, които са много по-уверени при трансграничното пазаруване, след като са го практикували веднъж

Индексът за развитие на пазарите на дребно предоставя данни и предупреждава за евентуални проблеми относно функционирането на единния пазар от гледна точка на потребителите в ЕС, що се отнася до избор, цени и удовлетворение.

10 03 2011Европейската програма "Плод в училище"

Програмата има и мултиплициращ ефект: увеличаване на потреблението на плодове не само сред учениците, но и сред техните родители, братя и сестри и техните учители.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct