Новини

24 03 2012 Околна среда: Европейците изискват от ЕС по-строги мерки за опазване на водите

Близо три четвърти от европейците смятат, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за разрешаване на проблемите, свързани с водата в Европа, сочат резултатите от публикувано днес проучване на Евробарометър.

22 03 2012Европейският икономически и социален комитет предлага стажове

Целта на програмата е да помогне на стажантите да приложат на практика знанията, придобити в процеса на образование или работа, както и да ги запознае с дейностите на различните отдели в комитета.

22 03 2012Европейската комисия уеднаквява условията за участие на европейски предприятия на международните пазари за обществени поръчки

Основните цели на инициативата са да подпомогнат отварянето на световните пазари за обществени поръчки и да осигурят равен достъп на европейските предприятия до тях.

22 03 2012Комисията ще засили закрилата на командированите работници

Командированите работници не влизат на пазара на труда на приемащата държава, тъй като остават на работа в своите дружества в изпращащата държава членка.

22 03 2012Тържествено откриване на новата агенция на ЕС за управление на широкомащабни информационни системи

От 2013 г. агенцията ще управлява и Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II). Тя ще отговаря също така за въпросите, касаещи сигурността на тези системи, за определени задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, както и за различни дейности като наблюдение и докладване, изготвяне на статистика и обучение за националните органи.

20 03 2012Конкурс за участие в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”

Краен срок: 29 март 2012 г. Право на участие имат всички студенти, записани минимум в трети курс към датата на обявяване на конкурса, във висши учебни заведения на територията на София-град.

20 03 2012MEDIA Mundus: Комисията отпуска 5 млн. евро за стимулиране на международни филмови проекти

35 проекта за филми ще получат финансиране с общ размер от 5 млн. евро по линия на „Media mundus“ — програмата на ЕС за международно сътрудничество и обмен в областта на аудиовизуалната индустрия.

20 03 2012Мерки срещу сенчестото банкиране: предотвратяване на нови рискове във финансовия сектор

Целта е да се създаде по-стабилен и сигурен финансов сектор от полза за реалната икономика. Вече е време да се разгледа бързо разрастващото се небанково кредитиране или т.нар. „сенчесто банкиране“, което досега е убягвало от вниманието на финансовото законодателство и надзор.

18 03 2012Програма „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.)

Настоящото предложение обхваща следните дейности по програмата "Европа за гражданите", които се подкрепят чрез отпускането на два вида безвъзмездни средства: безвъзмездни средства по проекти и оперативни безвъзмездни средства:

18 03 2012Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2012 г.

Конкурсът се състои от два етапа. Първоначално кандидатите се състезават на национално равнище. След това до 16 юли 2012 г. всяка страна може да избере две инициативи, които да бъдат номинирани за участие в европейския конкурс.

18 03 2012Покани по програма "Хора" на Седма рамкова програма

Краен срок: 16 август 2012 г. Програмата "Хора" предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания.

18 03 2012LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г.

Краен срок: 26 септември 2012 г.Предложенията трябва да се създават и подават само чрез онлайн инструмента за кандидатстване „eProposal“.

15 03 2012Покана за пролетен бал за възрастни хора

Балът ще се проведе на 22 март /четвъртък/ от 15 часа в ресторант "Кипарис алфа" на новия център в Смолян с участието и на младежкия център "Чисти сърца" като потвърждение на активната и полезна връзка между поколенията.

14 03 2012Покана по програма "Еразъм за млади предприемачи"

Краен срок: 31 май 2012 г. Целта на настоящата покана е да помогне на новите предприемачи от участващите страни да обогатят своя опит, познания и контакти, като прекарат известно време в пред­приятията на опитни предприемачи в други участващи страни.

06 03 2012Околна среда: Болоня спечели наградата на Европейската седмица на мобилността за 2011 година

Европейската седмица на мобилността за 2012 г. ще се проведе от 16 до 22 септември под мотото „В правилната посока“.

06 03 2012Европейската комисия обмисля начини за премахване на „стъклен таван“ за жените в управителните органи на дружествата

С обществената консултация, стартирана днес, Комисията има за цел да набележи подходящи мерки за справяне с продължаващата липса на жени в управлението на големите котирани на борсата дружества в Европа.

06 03 2012ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ- ЗАКЛЮЧЕНИЯ Брюксел, 1-2 МАРТ 2012 г.

Държавите членки трябва да постигнат по-бърз напредък по посока на целите на стратегията „Европа 2020“ и да положат повече усилия за осъществяване на реформите, посочени в препоръките към отделните държави от 2011 г.

06 03 2012Ден на равното заплащане: жените в Европа все още печелят средно 16,4 % по-малко от мъжете

Европейската комисия го отбеляза за пръв път на 5 март 2011 г., това е вторият Ден на равното заплащане, организиран на европейско равнище.

06 03 2012Програмата на срещи по футбол не може да бъде защитена с авторско право, когато изготвянето й трябва да бъде съобразено с правила или изисквания, които не оставят място за творческа свобода

06 03 2012Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при трансгранично наследяване преодоляват важен етап в Европейския парламент

Около 12,3 милиона европейци живеят в друга страна от ЕС и всяка година има около 450 000 наследявания с международен елемент, оценявани на над 120 млрд. евро.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct