Новини

15 12 2012Copernicus: ново име за европейската програма за наблюдение на Земята

В свят, изправен пред повишен риск от природни и други бедствия, „Copernicus“ има за цел да се наблюдава състоянието на околната среда на сушата, в морето и в атмосферата, както и да се подобри сигурността на гражданите.

15 12 2012Околна среда: Споделете мнението си как да се подобри политиката на ЕС по отношение на качеството на въздуха

Резултатите от допитването ще бъдат включени в цялостния преглед на политиката на ЕС по отношение на въздуха, който трябва да е готов през 2013 г. В допитването може да се участва до 4 март 2013 г.

15 12 2012„От войната до мира – европейска приказка“

Приемане на Нобеловата награда за мир, присъдена на Европейския съюз / Осло

09 12 2012ЕС получава Нобеловата награда за мир – церемонията на живо и публична дискусия

Събитието ще се състои на 10 декември (понеделник) в 13:00 ч. в Информационния център на ЕС на ул. Московска 9.

09 12 2012Пациентите определят посоката: цифрово бъдеще за здравното обслужване

Целта е да се подобри здравното обслужване в полза на пациентите, да се предостави по-голям контрол върху грижите за здравето им и да се намалят разходите.

09 12 2012Комисията дава старт на „Панорама на уменията в ЕС“ с цел преодоляване на несъответствието между потребностите от умения и тяхното наличие

С помощта на данни и прогнози, събрани на равнището на ЕС и в отделните държави членки, уебсайтът ще привлича вниманието към най-бързо развиващите се професии, както и към най-проблемните професии, при които са налице най-много незаети работни места.

09 12 2012Налагане на ограничения на укриването на данъци и избягването на данъчно облагане: Комисията представя пътя напред

Като непосредствена първа стъпка Комисията също така прие днес две препоръки, за да насърчи държавите членки да предприемат незабавни и координирани действия по отношение на специфични наболели проблеми.

09 12 2012Министрите приемат реформата на Комисията за намаляване на формалностите при трансгранични съдебни дела

Фирмите и потребителите ще могат по-лесно да решават трансгранични правни спорове благодарение на реформа, приета днес от европейските правосъдни министри.

09 12 2012Електронна търговия: ЕС предупреждава да внимаваме за неравноправни клаузи при покупката на игри, книги, видеофилми или музика по интернет

Потребителите трябва да се ориентират в лабиринт от договорни условия, за да разберат колко ще трябва да платят в крайна сметка. Децата пък често биват подлъгани да купят стоки, свързани с игри, за които се предполага, че са безплатни.

06 12 2012Младежка заетост: Комисията предлага пакет от мерки

Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на усилията, които държавите членки полагат, за да се справят с неприемливо високите нива на безработица и социално изключване сред младите хора, като им предлагат възможности за работа, образование и обучение.

05 12 201248 държави по света обединяват сили за борба със сексуалното насилие над деца в интернет

Целта на инициативата е да се обединят лицата, отговорни за вземането на решения, в целия свят, с оглед по-добро откриване и оказване на помощ на жертвите и за наказателно преследване на извършителите.

05 12 2012Авиационна безопасност: Комисията актуализира списъка на ЕС със забранени авиокомпании

Всички въздушни превозвачи, лицензирани в Мавритания, бяха извадени от списъка след изключителния напредък, постигнат от компетентните органи, и изгледите Комисията да проведе посещение с цел проверка на място.

05 12 2012Берлин печели „Достъпен град“ за 2013 г. — наградата за градовете с най-добри условия за хората с увреждания

Конкурсът за наградата се организира от Комисията заедно с Европейския форум на хората с увреждания и беше представен по повод ежегодната конференция за Европейския ден на хората с увреждания в Брюксел.

05 12 2012Антитръстови мерки: Комисията открива процедура срещу „Български енергиен холдинг“

Комисията е загрижена, че „Български енергиен холдинг“ може би възпрепятства конкуренцията на пазарите на електричество на едро в България и в съседните и страни посредством териториални ограничения.

05 12 2012Програма в областта на цифровите технологии: Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички

С предложението на Комисията за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор в ЕС биха се въвели от края на 2015 г. задължителни стандартизирани изисквания за достъпността на уебсайтовете, чрез които се предоставят 12 вида обществени услуги.

01 12 20123 декември — Европейски ден на хората с увреждания: европейците силно подкрепят по-добрата достъпност за хората с увреждания

Европа трябва да се превърне в място, което е по-достъпно за хората с увреждания — това е ключов елемент от цялостната стратегия за хората с увреждания.

01 12 2012Доклад: Начини за предотвратяване на престъпността в Европа

В доклада се прави заключението, че много проекти се осъществяват с цел участниците на местно равнище да бъдат вдъхновени, но че също така мрежата може да подобри въздействието си чрез по-целенасочени инициативи и по-тясно сътрудничество с основните действащи лица в сферата на предотвратяване на престъпността.

01 12 2012Комисията започва консултация относно интегрирания пазар за доставка на колети, за да се даде тласък на електронната търговия в ЕС

Ключът към по-нататъшното развитие на електронната търговия, а оттам — и на възможностите за избор и удобството за потребителите — е ефикасната система за доставка (и за връщане на закупените стоки).

01 12 2012Околна среда: Европейска зелена столица за 2013 г. — Нант, Франция

Нант също така е изготвил наситена със събития програма, за да сподели своя опит със света и да популяризира постиженията на града.

01 12 2012Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T

От многогодишната програма на TEN-T по традиция се финансират най-належащите приоритети на мрежата TEN-T. Тазгодишната покана за предложения по многогодишната програма поставя акцент върху шест области с предвиден общ бюджет от 1,015 млрд. евро

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct