Новини

31 05 2012Предложение във връзка с ЕВРОДАК: завършване на общата европейска система за убежище

Комисията предложи да се подобри цялостната ефективност на ЕВРОДАК — системата, която улеснява бързото и правилно определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище.

30 05 2012Комисията определя следващите стъпки за стабилност, растеж и работни места

Европейската комисия прие пакет от препоръки за бюджетни мерки и икономически реформи за засилване на финансовата стабилност, стимулиране на растежа и създаване на работни места в целия ЕС.

30 05 2012Световен ден без тютюнопушене за 2012 г.: според проучване в ЕС повечето граждани на ЕС подкрепят по-строги мерки за контрол на тютюнопушенето

едно 60 % от гражданите подкрепят мерките за намаляване на визуалното присъствие и привлекателността на тютюневите изделия, като например такива изделия да не бъдат излагани на показ в магазините или да се ограничи използването на привлекателни аромати и цветове.

30 05 2012Индексът за развитие на пазарите на дребно показва къде в Европа условията за потребителите са най-добри

Индексът показва също, че за потребителите пазаруването зад граница все още е затруднено в сравнение с пазаруването в собствената им страна, поради което те не могат да се ползват от по-големия избор и икономиите, от които биха могли да бъдат извлечени ползи в размер на 204 милиарда евро годишно.

27 05 2012Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар

Европейските потребители се ползват с едни от най-широкообхватните права и защита в света, независимо дали става дума за защита от стоки, които не са безопасни, от заблуждаваща реклама, непредвидими разходи при роуминг или съмнителни практики онлайн, или за съдействие, когато възникнат проблеми.

27 05 2012Заетост: Комисията дава старт на пилотния проект „Твоята първа работа с EURES“, за да подпомогне младите в намирането на работни места

Целта на първата му фаза — „Твоята първа работа с EURES“ — е да бъде повишена трансграничната мобилност на 5000 души. Проектът ще бъде и опитно поле за трансформацията на EURES, мрежата на службите по заетостта на държавите членки, в паневропейска служба по заетостта.

27 05 2012Околна среда: 20 години грижи на ниво ЕС

Преди 20 години държавите членки на ЕС единодушно приеха Директивата за местообитанията, която цели опазването на най-застрашените видове и местообитания в Европа.

17 05 2012Програмите „МЕДИА“ и „Творческа Европа“ в светлината на прожекторите на 65-ия Международен филмов фестивал в Кан

Новата програма, насочена към секторите на културата и творчеството, се радва на силна подкрепа от страна на министрите по въпросите на аудиовизията и културата в държавите от ЕС.

17 05 2012Комисията провежда първата „здравна проверка“ на Шенген

Комисията прие първата си „здравна проверка“ — двегодишен преглед на функционирането на Шенгенското пространството, който ще допринесе за укрепване на политическите насоки и сътрудничеството между участващите в Шенген държави.

17 05 2012Европейският съюз на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ) от 18 до 19 май 2012 г.: „Да действаме заедно“

Целта на Европейския съюз в Кемп Дейвид е да окаже активен принос за намирането на общи решения на най-неотложните световни предизвикателства, включени в дневния ред — от световната икономика до продоволствената сигурност, от енергията и климата до регионалните и политическите събития и въпросите, свързани със сигурността.

17 05 2012Храни: Комисията приема първи по рода си списък на разрешените здравни претенции

Комисията днес одобри списък с 222 здравни претенции. Списъкът е съставен въз основа на обосновани научни препоръки, ще се използва в целия ЕС и с негова помощ до края на годината от пазара ще бъдат премахнати подвеждащите здравни претенции.

17 05 2012Приключи проект "Европейска арт панорама чрез синтез от изкуства" на клуб "Европа" при ЦДГ №1 "Слънце"

16 05 2012ЕС засилва подкрепата си за реформаторите сред южните и източните съседи

Съгласно политиката „повече усилия за повече подкрепа“, онези държави сред южните и източните съседи на ЕС, които са най-отдадени на реформите, ще получат по-голяма и по-широка подкрепа от страна на ЕС.

16 05 2012Транспорт: пътните такси трябва да са справедливи за всички водачи

Директивата на ЕС за евровинетките определя прозрачен списък на таксите, които могат да се начисляват за тежкотоварни превозни средства, като например такса за инфраструктура и за външни разходи, като замърсяването на въздуха и шума.

14 05 2012Детският хор „Чисти сърца” от Смолян успешно се представи на Четвъртия детски фестивал „Осанна във висините”, който се проведе на 7 май в София.

Главната цел на организаторите е под купола на храма да се съберат деца и младежи от цялата страна и чужбина, които да покажат многообразието, богатството и красотата на православното песнопение. За първи път на фестивала имаше и международно участие – 70 възпитаници на Средното музикално училище в град Ниш, Сърбия.

14 05 2012Нощ на литературата - 15.05.2012 18:00 - 21:00

В Нощта на литературата на всеки половин час известни български личности ще четат откъси от издадени на български чуждестранни автори. Това ще се случва в т. нар „гнезда” – Полски, Френски, Унгарски институти, Чешки център, Алма Алтер, като карта и информация за местоположението ще може да намерите в специално издадени за събитието брошури, разположени в изредените места.

12 05 2012Потребители: последният доклад за безопасността на продуктите показва, че по-малко опасни продукти достигат до пазара на ЕС

Добрата новина е, че благодарение на повишената ефективност на системата на ЕС за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти („RAPEX“) опасните продукти се откриват по-рано и с по-голяма ефикасност и по-бързо се отстраняват от пазара на ЕС.

12 05 2012Нов рекорд за „Еразъм“ - обменът на студенти е нараснал с 8,5 %

лагодарение на акцента върху езиците, адаптивността, опознаването на чужди култури и лидерските качества „Еразъм“ осигурява на младите хора жизненоважни умения, за да се подобрят шансовете им да започнат работа и да се стимулира личностното им развитие.

12 05 2012Пролетна прогноза за 2012- 2013 г.: Европа върви към бавно икономическо възстановяване

Прогнозите сочат, че през втората половина на 2012 г. ще започне постепенно възстановяване, което ще набере скорост през 2013 г. Независимо от това то може да се задържи на ниски равнища, тъй като няколко фактора продължават да действат отрицателно върху вътрешното търсене.

12 05 2012Комисията предлага нови правила за ДДС за ваучери

Вместо да извлекат реална полза от единния пазар, предприятията се сблъскват с проблеми, свързани с двойното данъчно облагане, което затруднява разрастването на тяхната дейност зад граница. Целта на новите правила е положението да се подобри.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct