Новини

22 03 2011Международен конкурс за карикатура Доброволчество

Краен срок за приемане на творбите 29.04.2011 г.

18 03 2011Конкурс за есе за млади икономисти

Авторът на най-доброто есе ще получи парична награда в размер на 5000 швейцарски франка. Тя ще бъде връчена на специална церемония в Копенхаген през септември 2011 г.

18 03 2011Подобрена кампания за набиране на служители на ЕС цели да привлече елита сред студентите и висшистите в Европа

Срокът за регистрация приключва в 12 часа на обяд (брюкселско време) на 14 април 2011 г.

18 03 2011Европейска основа за облагане с корпоративен данък: по-малко пречки и разходи за бизнеса

Трансграничните дружества трябва да съблюдават до 27 различни методики за изчисляване на своята облагаема данъчна основа и да си сътрудничат с до 27 различни данъчни администрации.

18 03 2011Комисията предлага реформа на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Целта е да се подобрят ефикасността, резултатността и отчетността на OLAF, като същевременно се запази нейната независимост при разследванията.

18 03 2011Изложба на млади таланти посветена на 2011 - Европейска година на доброволчеството

Всички желаещи могат да видят изложбата в приемното време на Информационния център на ЕС в София до края на месец април 2011 г.

17 03 2011Комисията предлага повече яснота за имуществените права на 16-те милиона международни двойки в Европа

Ще позволят на брачните международни двойки да избират кое право се прилага спрямо общото им имущество в случай на смърт или развод.

15 03 2011Контрол над генетично модифицираните организми: Комисията изисква България да прилага правилата за микроорганизмите

България има на разположение два месеца да информира Комисията относно мерките, взети за правилното прилагане на Директивата; в противен случай Комисията може да реши да заведе дело срещу нея в Съда на Европейския съюз.

15 03 2011Град Алмада с наградата на Европейската седмица на мобилността за 2010 година

За отбелязване на 10-годишнината на ЕСМ община Алмада, заедно с местната енергийна агенция, организираха впечатляващи едноседмични инициативи, посветени на устойчиво развития транспорт и здравето.

13 03 2011Индексът за развитие на пазарите на дребно показва подобряванена условията за потребителите, които са много по-уверени при трансграничното пазаруване, след като са го практикували веднъж

Индексът за развитие на пазарите на дребно предоставя данни и предупреждава за евентуални проблеми относно функционирането на единния пазар от гледна точка на потребителите в ЕС, що се отнася до избор, цени и удовлетворение.

10 03 2011Европейската програма "Плод в училище"

Програмата има и мултиплициращ ефект: увеличаване на потреблението на плодове не само сред учениците, но и сред техните родители, братя и сестри и техните учители.

10 03 2011ЕС иска повече жени на ръководни постове, но без квоти

Мерки за по-голямо участие на жени в управителните съвети на частни компании са предприети в Австрия, Белгия, Германия, Испания и Италия.

10 03 2011Комисията предлага по-ефикасни правила при пресичането на граници

Предложените промени ще повишат яснотата на съществуващия регламент, като отговорят на практически проблеми, които се появиха през първите години от прилагането на Кодекса на шенгенските граници.

09 03 2011Комисията изготви план-график за постигането през 2050 година на конкурентоспособна европейска икономика с ниска въглеродна интензивност

В него е очертан пътят за постигането по разходно-ефективен начин на целта на ЕС за намаление на емисиите на парникови газове с 80—95 % през 2050 г. в сравнение с 1990 г.

05 03 2011Публична лекция на европейския комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева

На 7 март 2011 г. (понеделник) в 11:30 часа в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

04 03 2011Европейската патентна служба: Иновациите са единственият коз на Европа

Очаква се въвеждането на единен европейски патент да съкрати значително разходите за признаване на патент в държавите членки.

02 03 2011Европейски съд забрани по-евтина

Промяната ще влезе в сила на 21 декември 2012 г., за да имат време и държавите, и застрахователните компании да се пригодят към новите правила.

02 03 2011Европейската комисия ще предостави 267 милиона евро за нови екологични проекти

Поканата е валидна до 15 юли 2011 г.Предложения се приемат по трите съставни части на програмата: природа и биоразнообразие, политика и управление в областта на околната среда, както и информация и комуникация.

27 02 2011Готови са насоките за кандидатстване по програма "Интелигентна енергия - Европа"

Програмата "Интелигентна енергия - Европа" цели да повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси.

27 02 2011Стаж в Службата за хармонизиране на вътрешния пазар

Работата на стажантите е главно в областта на индустриалната собственост и най-вече запазени марки, съдебни спорове, жалби, дизайн и международно техническо сътрудничество.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct