Новини

25 04 2011Трансграничен граждански форум се проведе в Смолян на 2 април 2011 г.

Събитието се организира с партньорството на Община Смолян и Асоциацията на общините от регион Ксанти, Гърция и със съдействието на Европа директно Смолян.

21 04 2011Покана за предложения по Програма МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИA 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара - EACEA/14/11.

18 04 2011Парк „Магическа реалност”

На 16 април 2011 от 10 ч се проведе акцията по създаване на парк „Магическа реалност”, в рамките на проект „Добровлчеството и младите хора в област Смолян”.

18 04 2011 Резултати от първи етап на футболения турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Следващия етап от срещите ще се проведе на 29 април на градския стадион в Смолян.

17 04 2011Комисията публикува доклад за социално-икономическите аспекти на отглеждането на ГМО в Европа

По-конкретно в доклада до Европейския парламент и Съвета, който е на базата на данни, основно представени от държавите-членки, се посочва, че често съществуващата информация не почива на солидни статистически данни и че много пъти се основава на предубеждения във връзка с отглеждането на ГМО.

17 04 2011Комисията приветства дадения от Съвета старт на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Близо 200 приоритетни действия ще допринесат за развитието на огромния икономически потенциал на региона и за подобряване на качеството на околната среда в него.

17 04 2011Комисията насърчава енергийната ефективност и екологосъобразните продукти

Съществуващите енергийни данъци ще се разделят на две части, които заедно ще определят общата данъчна ставка. Комисията желае да насърчи енергийната ефективност и потреблението на по-екологобразни продукти, както и да избегне нарушаване на конкуренцията на единния пазар.

17 04 2011Обезпокоително ниско е нивото на осведоменост и умения на потребителите, според резултатите от направено проучване

Потребителите със съзнание за собствените си права и отговорности не срещат затруднения с намирането на най-добрата оферта, знаят правата си и как да ги отстояват, когато се чувстват ощетени.

17 04 2011Комисията набелязва следващите стъпки за по-стриктно прилагане на правата на самолетните пътници

В краткосрочен план Комисията ще предприеме поредица от мерки за по-добро прилагане на правата на пътниците в цяла Европа, включително следните мерки: засилване на мандата на мрежата от национални органи за контрол на прилагането (да приемат решения за единно тълкуване и прилагане при възникване на проблеми, свързани с правата на пътниците);

15 04 2011Покана за домакини - Дни на доброволчеството 28 май 2011 г.

Краен срок: 29 април 2011 г.

15 04 2011Комисията иска от държавите-членки да възстановят 530 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политика

Според последното решение средства ще връщат България, Дания, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Португалия, Румъния и Обединеното кралство, а на Германия ще бъдат възстановени средства в малък размер.

15 04 201112 строителни обекта за Единния пазар от 2012 г. - заедно към нов растеж

Единният пазар продължава да е сърцевината и основният икономически двигател на Европейския съюз. Той остава също така най-добрият ни инструмент за преодоляване на сегашната икономическа криза.

14 04 2011Европейската заповед за арест е средство за борба с трансграничната престъпност, което държавите-членки могат да използват по-добре, се казва в доклад на Комисията

Европейците имат право да пътуват свободно в рамките на ЕС, за да работят, учат или почиват. Но отворените граници не трябва да дават възможност на престъпниците да избегнат правосъдието, като просто отидат в друга държава-членка.

14 04 2011 Европа директно Смолян Ви кани на футболен турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Всички средни училища в Смолян излъчиха отбори за участие в турнира. Жребият за разпределение в групите бе изтеглен на 29.03, а на 15 април от 14 до 18 ч. ще можем да гледаме първите срещи в групите.

12 04 2011ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ/ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙСТВИЯ

С оглед на ефективното прилагане на правата за различните видове транспорт през 2011 г. Комисията ще представи съобщение за определяне на общ начин на прилагане на някои ключови права във всички видове транспорт, например при пренасочване.

07 04 2011Покана за участие в доброволческа акция

Заповядайте на 16.04.2011 год. от 10:00 часа пред сградата на „Младежки дом” град Смолян, да се позабавляваме и потрудим, за да създадем нашия мечтан парк „Магическа реалност”.

07 04 2011Уникален шанс за децата да дадат името си на спътник от Галилео

Европейската комисия обявява конкурс за рисунки, чиято цел е да се повиши интересът на децата към Космоса.

07 04 2011Програма в областта на цифровите технологии: интернет домейнът „.eu“ помага на малките предприятия в Единния пазар да привличат вниманието

Домейнът „.eu“ е особено полезен за малките и средните предприятия, тъй като ги откроява на европейските пазари, като им осигурява европейска идентичност в интернет.

07 04 2011Програма в областта на цифровите технологии: нови насоки за гарантиране неприкосновеността на личния живот при използването на интелигентни етикети

Етикетите RFID в устройства като мобилни телефони, компютри, хладилници, електронни книги и автомобили носят много потенциални предимства за предприятията, обществените служби и потребителските стоки.

07 04 2011Европейската комисия призовава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграция на ромитe

Рамката е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct