Новини

26 06 2011Лидерите на ЕС одобряват план на Комисията за интегриране на ромите

Държавите-членки трябва да предприемат действия в четири ключови сфери с цел по-добрата социална и икономическа интеграция — образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване — и да изготвят мерки, които съответстват на броя на тяхното ромско население.

26 06 2011Комисията и Европейският парламент откриват съвместен регистър за прозрачност, за да хвърлят светлина върху всички лица и организации, които се опитват да влияят на европейската политика

Регистрираните организации ще трябва също така да предоставят повече информация от преди, като например броя на служителите, занимаващи се със застъпничество и лобистка дейност основните законодателни предложения, които дейността им е обхванала, както и сумата на полученото от тях финансиране от ЕС.

26 06 2011Европейската комисия планира модернизиране на Директивата за професионалните квалификации

Трябва да направим така, че лицата с професионални квалификации да могат да се придвижват безпроблемно до местата, където има вакантни позиции.

26 06 2011Силен стимул за икономия на енергия и енергийна ефективност

Новата директива съдържа мерки за засилване на усилията на държавите-членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки един етап от енергийната верига — от преобразуването, през разпределението до крайното потребление на енергия.

26 06 2011Нови правила на ЕС за издръжка в полза на децата и семействата

С новите правила се създава общоевропейска система за улесняване на събирането на вземания за издръжка, за да се попречи на липсващите родители да продължават да избягват задълженията си.

24 06 2011Връчват наградата на ЕС за съвременна архитектура — отличието „Мис ван дер Рое“ за 2011 г.

Голямата награда на конкурса беше присъдена на бюрото на Дейвид Чипърфийлд съвместно с Джулиан Харап за реконструкцията на Нойес музеум в Берлин, а Рамон Бош и Бет Капдеферо бяха отличени със специалната награда за млади архитекти за жилищния проект „Casa Collage“ в Жирона (Испания).

24 06 2011Комисията провежда допитване относно подпомагането на филмовия сектор — често задавани въпроси

Публикуваният документ за основните въпроси представлява първата стъпка в извършването на преглед на правилата за държавните помощи до края на 2012 г.

24 06 2011Към глобална „зелена“ икономика и по-добро управление — Комисията представя политически насоки за конференцията „Рио+20“

В него са изложени целите и конкретните мерки по отношение на двете взаимосвързани теми на конференцията: осъществяването на прехода към зелена икономика в контекста на устойчивото развитие и преодоляването на бедността, както и осигуряването на по-добро управление с цел устойчиво развитие.

24 06 2011Предвиждат се 113 млн. евро по програмата за най-нуждаещите се лица за 2012 г.

Всяка година държавите-членки, които желаят да участват, изпращат своите искания до Комисията по отношение на количествата на наличните в интервенционните складове продукти.

22 06 2011ГД „Евростат” търси специален съветник (степен AD 15) от България и Румъния

22 06 2011Правната служба на Европейската комисия търси главен юридически съветник от България и Румъния

Позицията е вакантна от септември 2012 г. В контекста на разширяването на Европейския съюз Европейската комисия наема висши служители от България и Румъния.

22 06 2011Кандидатствай за доброволец в чужбина по Европейската доброволческа служба

Целта на ЕДС е младите хора да придобият практически опит в интересуваща ги сфера и завръщайки се в родната си страна да приложат наученото.

20 06 2011Защита на данните: европейците споделят данните си онлайн, но проблемите, свързани със защитата на личните данни остават — ново изследване

„Повечето хора са свикнали да разкриват личните си данни, за да пазаруват онлайн или да използват уебсайтовете на социални мрежи. Те обаче се притесняват и за това как ще бъдат използвани тези данни и не винаги имат усещането, че владеят положението,“

20 06 2011Околна среда: Комисията приканва пет държави-членки да приложат рамковата директива на ЕС за отпадъците

Въпросните държави-членки са България, Кипър, Естония, Гърция и Полша. Те не са информирали Комисията за транспонирането на този нормативен акт в националното си законодателство, което е трябвало да се направи до 12 декември 2010 г.

20 06 2011Спътник от Галилео ще носи името на българката Наталия

Конкурсът стартира първо в Белгия и България, 10 април – 31 май 2011 г. В останалите страни ще започне между 1 септември и 15 ноември 2011 г.

17 06 2011Борба с тютюнопушенето: Европейската комисия започва кампания в цяла Европа

„Екс пушачите са неудържими“ е мотото на общоевропейската кампания, чието начало даде днес европейският комисар за здравеопазването и потребителите Джон Дали.

17 06 2011Здраве — готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта!

Какво представлява Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и какво ще се случи, ако претърпя злополука или се разболея в друга държава от ЕС?

16 06 2011Международен фонд за културното многообразие на ЮНЕСКО (IFCD)

IFCD подкрепя проекти, насочени към стимулиране на създаването на динамичен културен сектор, главно чрез улесняване на въвеждането на нови културни политики и културните индустрии, или засилване на вече съществуващите.

14 06 2011Комисията търси „Европейска зелена столица“ за 2014 г.

Наградата „Европейска зелена столица“ отличава и възнаграждава градовете, които са в авангарда на екологичния градски живот и които могат да бъдат вдъхновяващ пример за други градове.

11 06 2011Тържествено връчване на наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2011 г.

Културното наследство е неразделна част от културното многообразие и общата история на Европа; то е мостът между минало, настояще и бъдеще, спомага за възраждането на цели райони и обединява хора с различен произход.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct