Новини

12 07 2010Пресконференция по повод откриване на фотографска изложба „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него“

На церемонията по откриване на изложбата на 15 юли 2010 г. от 19:00 ч. в галерия “Академия” на Националната художествена академия (ул. „Шипка” №1) ще бъдат обявени и носителите на първите три награди от конкурса.

12 07 2010Комисията предлага пакет за укрепване на защитата на потребителите и на доверието им във финансовите услуги

За инвеститорите, които използват инвестиционни услуги, Комисията предлага по-бързо компенсиране, в случай че инвестиционно дружество не им върне активите поради измама, лоша административна практика или оперативни грешки, като равнището на компенсация се повишава от 20 000 EUR на 50 000 EUR.

11 07 2010ЕС дава старт на обществен дебат за бъдещето на пенсиите

Европейската комисия даде старта на общоевропейски обществен дебат за това как да се осигурят адекватни, устойчиви и сигурни пенсии и как ЕС най-добре може да подпомогне полаганите на национално равнище усилия

11 07 2010Създава се нов инвестиционен пакет на ЕС с цел да се даде тласък на търговията и да се гарантират правата на инвеститорите

По силата на Лисабонския договор инвестиционната политика ще бъде разработвана и управлявана на европейско равнище, с което ще се укрепят способностите за водене на преговори на ЕС за създаване на по-добра инвестиционна закрила за всички европейски предприятия.

11 07 2010Предстои конкурс за преводачи в европейските институции

На 13 юли ЕПСО ще започне процедура за подбор на преводачи писмени преводи с датски, немски, английски, френски и словенски език. Седмица по-късно службата ще обяви конкурси за преводачи за устни с български, английски, нидерландски, румънски и словенски език.

11 07 2010Летен конкурс на Европейската харта за пътна безопасност

Крайният срок за участие е 3 октомври 2010 година. Спечелете пътуване за почивните дни до европейска столица

03 07 2010Конкурс „Музика срещу бедността“

Всеки участник трябва да създаде оригинална песен, в която се засягат общите проблеми на развитието и най-вече осемте Цели на хилядолетието за развитие.

03 07 2010Нови правила на ЕС за етикетиране, включващи ново лого на ЕС за биологични продукти, влизат в сила на 1 юли

Знакът, наречен „Европейско листо“ ще бъде задължителен за опакованите биологични хранителни продукти, които са произведени в държава-членка на ЕС и са в съответствие с необходимите стандарти

03 07 2010Конкурс за постижения в опазването на европейското културно наследство

Краен срок: 1 октомври 2010 г.Целта на конкурса е да поощрява високи стандарти на консервационните практики, да стимулира обмена на знание и опит в Европа и да окуражава по-нататъшни усилия в тази област.

30 06 2010ЕК ще предложи удържане на средства от кохезионните фондове при свръхдефицит

Еврокомисията вероятно ще предложи въвеждането на "процедура за свръх дълг", подобна на настоящата "процедура за свръхдефицит". Тя ще включва предложения от страна на Брюксел как държавите да намалят нивата на дълг.

30 06 2010Далекосъобщения : от 1 юли влизат в сила нови мерки срещу шокиращите сметки за роуминг на данни ; по - ниски горни граници на цените на роуминг повиквания

От 1 юли 2010 г . потребителите могат да бъдат спокойни , че повече няма да получават огромни сметки , когато се свързват в интернет чрез мобилен телефон или преносим компютър докато са в друга държава от ЕС.

30 06 2010Комисията стартира кампания, за да информира пътниците за техните права

Пътниците ще могат да се възползват от улеснен достъп до информация относно своите права при пътувания с влак или самолет благодарение на информационна кампания на 23 езика в цяла Европа , започната от Европейската комисия.

28 06 2010Европейската комисия изисква от 20 държави - членки незабавно да въведат и приложат правилата за единния пазар

Държавите - членки , до които са адресирани исканията , направени под формата на " аргументирани становища " съгласно прилаганата процедура относно нарушенията в ЕС , разполагат с два месеца за отговор.

23 06 2010МИКЦ Смолян Ви кани да участвате в семинар за правата на потребителите

На 25.06.2010г.ще се проведе поредното интересно събитие, организирано от МИКЦ Смолян – семинар за повишаване на потребителската ни култура.

22 06 2010 Журналисти от Смолян участваха в третия семинар „ДА КОМУНИКИРАМЕ ЕВРОПА”

На третия семинар, който се проведе на 11 и 12 юни в гр. Сливен се постави акцент върху комуникационните приоритети „ЕС след Договора от Лисабон” и „Финансова криза и икономическо възстановяване. Стратегията „Европа 2020”.

22 06 2010„Еразмус“: Рекорден брой студенти получават финансиране от ЕС за обучение или стаж в чужбина

През 2008/2009 учебна година общо 198 600 студенти са пътували до някоя от всичките 31 държави , които участват в програма " Еразмус "( държавите - членки на ЕС , Исландия , Лихтенщайн , Норвегия и Турция ).

15 06 2010Победители в конкурса за младежко есе

"Няма да крия удоволствието и удовлетворението си от големия брой получени есета – над 150 от цялата страна," каза г-жа Златанова в приветствие към присъстващите на церемонията ученици и гости.

15 06 2010Покана за предложения по Програма „Младежта в действие“

Представяне на предложения по Програма „Младежта в действие", Действие 4.3 - „Системи за подкрепа на младежта" - Подпомагане на мобилност и обмен на лица, занимаващи се с въпросите на младежта.

15 06 2010С маркировката „СЕ“ европейският пазар е ваш!

Не всички продукти, продавани в ЕС, трябва да носят маркировка „СЕ“. Тя се отнася за около 23 различни категории продукти като играчки, електроуреди, машини и съоръжения, лични предпазни средства и асансьори.

15 06 2010Приемът на проекти за селските райони се възобнови

Сега фирмите могат да кандидатстват с проекти по мерките за подобряване на икономическата стойност на горите, добавяне на стойност към земеделските и горски продукти, подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, разнообразяване към неземеделски дейности и първоначално залесяване на неземеделски земи.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct