Новини

24 08 2010Трансгранична престъпност: Комисията публикува становище относно предложенията на няколко държави-членки за обмен на доказателства

Днес Комисията прие анализ на предложението за обмен на доказателства, без стандарти за допустимост, представено на 21 май 2010 г. от седем държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Естония, Испания, Словения и Швеция).

24 08 2010Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян Ви канят на откриване на изложба

Утре, в 14.30 часа в хотел „Кипарис Алфа” Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян откриват изложбата "Аз и Европа".

21 08 2010Европейски награди за предприемачество 2011

Срокът за участие е 15 ноември 2010 година. Валидно е пощенското клеймо. Европейските награди за предприемачество са инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес.

19 08 2010"Дни на отворените врати" – Европейска седмица на регионите и градовете

Осмото издание на "Дните на отворени врати" – Европейска седмица на регионите и градовете, ежегодно организирани от Европейската комисия и Комитета на регионите на ЕС ще се проведе от 4 – 7 октомври 2010 година.

12 08 2010"Жените, вдъхновяващи Европа"

Номинации за "Жените, вдъхновяващи Европа" могат да бъдат направени до 25-ти август.

09 08 2010Самостоятелно заетите лица получават придобивки, свързани с майчинството и пенсиите, съгласно ново законодателство на ЕС

Европейският парламент одобри директивата на 18 май, а държавите-членки на ЕС я подкрепиха на 7 юни.

09 08 2010За пръв път в историята на ЕС е в сила засилено сътрудничество в помощ на двойките с различно гражданство

Засиленото сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави-членки да прилага мерки в дадена област, когато постигането на съгласие между всички 27 държави-членки не е възможно.

09 08 2010Семинар за млади журналисти в Европейския парламент

Краен срок Документите трябва да се подадат до 20 август 2010 г.

28 07 2010Търси се специалист по комуникации

Служителят в сферата на комуникациите участва в представянето на възможностите, дейностите и резултатите от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Той докладва на ръководителя на отдел „Комуникация, отчитане и оценка".

28 07 2010Службата на Общността за сортовете растения търси служител в отделенията по жалбите

Отделенията по жалбите имат задачата да се произнасят по жалби срещу решения на Службата, засягащи предоставянето или отхвърлянето на правна закрила на Общността на сортовете растения

25 07 2010 Европейската комисия ще предостави 250 милиона EUR за над 200 нови проекта по програмата LIFE+

Проектите са от целия ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в размер на 515 милиона EUR, от които ЕС ще предостави 249,8 милиона EUR.

25 07 2010В Европейския информационен център Европа Директно Смолян бе представена идеята за учредяване на Национален младежки форум

Идеята на срещата бе да запознае младите хора с инициативата за сформиране на форума и да достигне до възможно най-широка група от млади хора в България, насърчавайки ги да се включат в този процес.

21 07 2010NO1OUT фото конкурс

Краен срок: 30 юли 2010 г., 14:00 ч. По повод Европейската година за борба с бедността и социалното изключване (2010 г.) центърът "Европа Директно" в Тоскана кани всички заинтересовани да се включат в този конкурс на тема борбата с бедността и социалното изключване

21 07 2010Търсят се преводачи с български език за работа в европейските институции

Крайният срок е 19 август 2010 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време.

21 07 2010Пътна безопасност: Комисията очертава мерки за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2020 година

Европейската комисия прие амбициозен план за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата през следващите 10 години.

21 07 2010България и Румъния: смесен напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията

В доклада за напредъка на България се обръща внимание на силния устрем за реформи, който се забелязва след последния годишен доклад на Комисията от юли 2009 г.

21 07 2010Политика на ЕС за борба с тероризма: Комисията очертава главните постижения и бъдещите предизвикателства

В съобщението са отразени постижения и са предвидени бъдещи предизвикателства и инициативи като с него се полагат основите за по-широка стратегия за вътрешна сигурност, която е планирана за тази есен.

21 07 2010Комисията насърчава правото на информация на гражданите в наказателните производства

Европейската комисия предложи нови правила, които гарантират, че държавите на ЕС ще информират всяко лице, заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, относно неговите права на език, който разбира.

19 07 2010Среща дискусия и представяне на инициативата за създаването на „Национален младежки форум” в България

На 23 юли от 11.00 часа в хотел Кипарис Алфа с любезното съдействие на Сдружение „Нови хоризонти” и МИКЦ гр. Смолян ще се проведе среща-дискусия, посветена на създаването на Национален младежки форум в България.

18 07 2010Програма ПРОГРЕС: Покана за проекти за нововъведения в областта на социалните политики

Краен срок: 31 август 2010 г. Съгласно Секция 2 на програма ПРОГРЕС, настоящата покана цели да подпомага социалното експериментиране като източник на нововъведения в областта на социалните политики.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct