Новини

01 09 2021Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт

Специална влакова композиция - експресът „Връзка с Европа“ ще се отправи на пътешествие от гарата в Лисабон на 2 септември като част от проявите по повод на Европейската година на железопътния транспорт (2021 г.).

31 08 2021Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано

ЕС достигна важен крайъгълен камък, като 70 % от пълнолетното население вече е напълно ваксинирано. Общо над 256 милиона пълнолетни граждани в ЕС вече са получили пълен курс на ваксинация.

16 08 2021Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми (ОП) за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) в България, Италия, Испания, Унгария и Германия в рамките на REACT-EU за общо 2,7 милиарда евро.

14 08 2021Европейска гражданска инициативата относно рециклирането на пластмасови бутилки

ЕК взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им“

10 08 2021ЕС продължава да мобилизира помощ за борба с горските пожари

Механизмът на ЕС за гражданска защита продължава да предоставя подкрепа за подпомагане на борбата с безпрецедентните горски пожари в Гърция и останалата част от Средиземноморието.

30 07 2021Среща дискусия "Втори живот за стария текстил"

На 29 юли ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян организира среща за запознаване на обществеността с Европейския зелен пакт и ползите от него

22 07 2021Увеличава се финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса

Европейската комисия подбра списък от 11 нови проекта, които ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро от „Хоризонт Европа“, най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), за да се подкрепят спешни изследвания във връзка с коронавируса и неговите варианти

22 07 2021Нови насоки за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за COVID при въздушен транспорт

Комисията публикува насоки относно най-добрите начини за проверка на сертификатите преди пътуването, за да се гарантира възможно най-безпроблемно придвижване за пътниците във въздушния транспорт и улеснена работа за персонала.

16 07 2021Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии

Европейската комисия предложи пакет от обвързващи законодателни мерки в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане подходящи за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

14 07 2021Стартира първата мобилност на проект Euro-Youth MediaLab 2.0.

На 10-ти юли стартира първата международна мобилност на проект Euro-Youth MediaLab 2.0. по програма "KA2 Erasmus+" в гр. Закопане (Полша). Сдружение "Нови хоризонти" гр. Смолян е българският партньор по проекта

12 07 2021Участвай в кампанията „Линии на живота“ на ЕК в България

В Европейската година на железопътния транспорт Представителството на Европейската комисия в България събира разкази и истории от железопътните линии, които показват колко е важно да останем свързани, като изберем по-устойчивите начини на придвижване.

05 07 2021Борба с дезинформацията относно ваксините: усилията на онлайн платформите продължават

Европейската комисия публикува докладите на Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft и Google относно мерките, предприети срещу дезинформацията във връзка с коронавируса

01 07 2021Европейската комисия идентифицира пет обещаващи лекарства срещу COVID-19

Петте продукта са в напреднал етап на развитие и имат голям потенциал да попаднат във финалния списък сред трите нови терапевтични средства, които да получат разрешение за употреба до октомври 2021 г.

29 06 2021Вече 100 робота за дезинфекция срещу COVID-19 са доставени на европейски болници

Това действие е възможно благодарение на Инструмента за спешна подкрепа, а устройствата са доставени от датската компания UVD robots, която спечели търга за спешна поръчка.

26 06 2021ЕП подкрепя по-екологосъобразни фондове за регионално развитие и сътрудничество

ЕП одобри три фонда на ЕС в общ размер на 243 млрд. евро за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС

26 06 2021Създаване на съвместно звено за засилване на киберзащитата на ЕС

Европейската комисия представя визия за създаване на ново съвместно киберзвено за справяне с нарастващия брой сериозни киберинциденти, засягащи обществените услуги, както и живота на предприятията и гражданите в целия Европейски съюз.

24 06 2021ЕС помага на повече ученици да получат ИТ обучение в България

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Академия Телерик подписаха гаранционно споразумение, обхващащо портфолио за разсрочено плащане на такси за обучение на стойност до 2,5 милиона евро, за да помогнат на учениците да финансират обучението си по ИТ умения.

22 06 2021Подкрепа от 822 милиона евро за изследователи и организации по програмата „Мария Склодовска-Кюри“

„Мария Склодовска-Кюри“ (ДМСК)e водещата програма на ЕС за финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ за образование на докторанти и обучение след придобита докторска степен.

21 06 2021България и Румъния ще получат частичен достъп до Визовата информационна система

От м.юли България и Румъния ще получат достъп само за четене до Визовата информационна система – базата данни, свързваща граничните служители по външните граници на ЕС с консулствата на държавите членки по света.

15 06 2021Лятна младежка академия

Институт за икономическа политика (EPI) организира Лятна младежка академия от серията Paving Youths’ Way, която ще се проведе в периода 5 – 9 юли 2021 г. в гр. Сандански.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct