Новини

17 04 2012Напредъкът по отношение на равенството между половете води до икономически растеж, се казва в доклад на Европейската комисия

Държавите от ЕС трябва да засилят участието на жените на пазара на труда, за да се постигне общата цел на ЕС за дял на трудовата заетост от 75 % до 2020 г.

17 04 2012Европейската комисия превръща основните права в реалност за гражданите

В Хартата са заложени основни права, като например свободата на изразяване и защитата на личните данни, които са отражение на общите ценности и конституционното наследство на Европа.

17 04 2012Околна среда: „златните“ отпадъци или как някои държави членки превръщат отпадъците в ресурс

Тези икономически инструменти ще трябва да се въведат по-широко във всички държави членки, ако ЕС иска да постигне целите, определени в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, а именно нулево депониране, максимално рециклиране и повторна употреба, както и ограничаване на енергийното оползотворяване до неподлежащите на рециклиране отпадъци.

14 04 2012Обучението по предприемачество набира скорост

Половината европейски държави провеждат образователни реформи, включващи разширяване на обучението по предприемачество. Общо 31 европейски държави и 5 региона попаднаха във фокуса на доклада, озаглавен „Обучение по предприемачество в училищата в Европа“.

14 04 2012Околна среда: Бристол, Копенхаген и Франкфурт избрани да се съревновават за наградата „Европейска зелена столица“ за 2014 г.

Бристол, Копенхаген и Франкфурт са финалистите в конкурса за „Европейска зелена столица“ за 2014 г. Те бяха избрани сред 18-те града, подали заявление за участие за 2014 г.

14 04 2012Програма в областта на цифровите технологии: Комисията се допитва относно правилата за свързани в мрежа „интелигентни“ вещи — „интернет на нещата“

„Интернет на нещата“ (ИН): това е бъдещето, в което ежедневно употребявани вещи като телефони, автомобили, домакински уреди, дрехи и дори храни ще са свързани безжично към интернет чрез интелигентни чипове, така че да са в състояние да събират и обменят данни.

12 04 2012Комисията актуализира списъка на ЕС с въздушните превозвачи, които подлежат на оперативна забрана

След провеждането на конструктивни консултации, либийските компетентни органи решиха да предприемат строги мерки спрямо всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Либия, с които им налагат забрана за полети в ЕС най-малко до ноември 2012 г.

12 04 2012Комисията орязва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка

родължителността на процедурата е средно 5 седмици, а разходите по нея за гражданите и дружествата се оценяват на 400 EUR.Тези проблеми освен това представляват съществена пречка пред свободното движение на стоки, услуги и работещи, а по този начин — и пред растежа и създаването на работни места в Европа.

12 04 2012Европейската комисия обявява конкурс за видеоклип „5 години членство в ЕС в 5 секунди“

Ръкавицата е хвърлена – каним те да претвориш историята на европейското членство на България. 5 години в 5 секунди. Ако можеш да пътуваш във времето, да разказваш истории и обичаш да твориш, включи се в конкурса, организиран от Европейската комисия в България на тема „5 години членство в ЕС в 5 секунди“.

11 04 2012Форум на тема:„Читалищата в европейската година на активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”

На форума присъстваха представители на Областна и Общинска администрация Смолян, кметове на малките населени места, представители на читалищата в региона, гости от община Доспат и Хасково, директори на училища, експерти РИО на МОН, експерти от Бюро по труда-Смолян и РЗИ – Смолян, представители на НПО сектора.

02 04 2012Европейската комисия ще проучи действащите разпоредби в областта на данъчното облагане на трансграничните работници

Мобилността на работната ръка се смята за един от ключовите фактори за увеличаване на икономическия растеж и трудовата заетост в Европа. Данъчните пречки обаче все още са основно препятствие за гражданите, които търсят работа в друга държава членка.

02 04 2012Комисията дава стартов сигнал за европейските граждански инициативи

Регистрирането на инициативи е ключова първа стъпка в процеса. Искането трябва да бъде отправено от граждански комитет, съставен от поне седем граждани на ЕС, които пребивават в поне седем различни държави — членки на ЕС.

02 04 2012Комисията ви пита кои са приоритетните цели в областта на околната среда

Комисията започна обществено допитване, за да събере мнения относно 7-та програма на ЕС за действие за околната среда (ПДОС), с която ще се определят приоритетните цели до 2020 г. Допитването ще се състои до 1 юни.

02 04 2012Европейската комисия в търсене на обществен принос за осъвременяване на европейското законодателство в областта на несъстоятелността

Обявяването в несъстоятелност е част от живота в условията на динамична, модерна икономика. Около половината от предприятията оцеляват по-малко от пет години.

02 04 2012Пътна безопасност: през 2011 г. смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия са намалели едва с 2 %

Актуалните данни, публикувани от Европейската комисия, сочат значително забавяне в темповете на снижаване броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия (на -2 %) за миналата година в сравнение с обнадеждаващото намаляване, отбелязано в целия ЕС през изминалото десетилетие (средно -6 %)

02 04 2012Център на ЕС по киберпрестъпност ще се бори с престъпниците онлайн и ще защитава потребителите на електронни услуги

Европейската комисия предложи днес да бъде създаден Европейски център по киберпрестъпност, чрез който европейските граждани и предприятия ще бъдат защитени от увеличаващите се кибератаки.

02 04 2012Малки предприятия: Преходът към екологична икономика започна, но все още не с пълна скорост

От проучването на Евробарометър става ясно, че има други източници с нереализиран потенциал, които МСП могат да използват. Например по-малко от една четвърт от МСП се възползват от единния пазар за екологични продукти или услуги.

28 03 2012Деца научиха интересни факти за Европа от Европа Директно Смолян

Учениците от първи клас на ОУ „Асен Златаров” в Смолян участваха в открит урок по Европейско гражданство.

26 03 2012ЕС връчва ежегодните си награди за най-добри млади преводачи

Двадесет и седем гимназисти — представители на всяка от държавите в ЕС, чиито преводи бяха отличени на първо място за съответната страна, са поканени в Брюксел, за да получат лично присъдените им награди и дипломи.

25 03 2012Европа Директно Смолян поздрави клуб „Родопски скаут” за първия му рожден ден.

Празникът бе отпразнуван на едно от най-хубавите места в гр.Смолян, а именно Смолянските езера. Мотото на рождения ден беше „Един ден без компютри и интернет”.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct