Новини

05 05 2011Съветът на Европа ще предоставя експертна помощ на България

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за участие на експерти от СЕ в някои от приоритетните области на Норвежката програма за сътрудничество, икономически растеж и устойчиво развитие на Република България и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

04 05 2011Планирани събития за май 2011 г. от Информационен център Европа Директно Смолян

Гражданите и младежите на Смолян ще могат да се включат в любимите или мечтани творчески занимания или игри. Накрая ще обобщим наученото и ще се позабавляваме на рок-концерт с група "Микроб".

04 05 2011 Резултати от втория етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

На 29 април 2011 в Смолян от 14.00 до 19.00 часа на градския стадион се проведе втория етап на футболен турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа.

04 05 2011Програма в областта на цифровите технологии: Комисията и европейската промишленост обединяват усилията си за изграждане на интернет на бъдещето

Европейската комисия предоставя финансиране от 300 млн. EUR за 5 години, а европейските научноизследователски организации, публичният сектор и промишлеността се ангажират за посоченото ПЧП с насрещно финансиране в същия размер.

04 05 2011Добрите разкази могат да променят света – Комисията открива конкурса за наградата за журналистика „Лоренцо Натали“ за 2011 г.

С наградата се отдава признание на изтъкнати журналисти, някои от които поемат големи рискове, за да изобличат несправедливостта и опишат страданието.

02 05 2011Еврото става на 10 години

На 1 януари 2012 г. се навършват десет години, откакто е въведена паричната единица евро и общата валута влиза в ежедневието на хората от еврозоната.

02 05 2011Конкурс за реализирането на рекламен видеоклип за ученици и учители от средните училища на държавите от Европейския съюз и Норвегия

Краен срок: 31 май 2011 г.Целта на кампанията е да привлече вниманието на младите хора към осъзнаването на важността от избора на храни.

02 05 2011Конкурс за рисунка, посветен на равенството между половете 2011

Краен срок: 20 май 2011 г.За пета поредна година Европейската комисия организира Международен конкурс за рисунка, посветен на равенството между половете.

02 05 2011Включи се в доброволческа кампания „Промяната започва от теб”

С конкурса „Промяната започва от теб” на МОМН ще се отбележи Европейската седмица на младежта през 2011 г. (15 - 21 май ) в Европейската година на доброволчеството.

30 04 2011Европа Директно Смолян участва в тренинг-семинар по повод 2011 Европейската година на доброволчеството, който се проведе в Брюксел

От 04.април до 06.април 2011 в Брюксел се състоя организирания от Eвропейската комисия тренинг-семинар по повод 2011 Европейската година на доброволчеството.

29 04 2011По-безопасни традиционни растителни лекарствени продукти на пазара на ЕС

За да се осигури защитата на общественото здраве, за лекарствените продукти, включително традиционните растителни лекарствени продукти, трябва да е издадено разрешение за пускане на пазара на ЕС.

28 04 2011Свободно движение: работниците от осем държави-членки, които влязоха в ЕС през 2004 г., вече разполагат с пълни права

От 1 май 2011 г. във всички държави-членки отпадат ограниченията за право на работа за граждани на Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения и Словакия.

28 04 2011Втори етап на футболен турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

На 29 април 2011 в Смолян от 14.00 до 19.00 часа на градския стадион ще се проведе втория етап на футболен турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа.

26 04 2011Комисията преразглежда Кодекса за поведение на членовете на Комисията

Направените промени са с цел укрепване на етичната рамка чрез засилване и изясняване на няколко от предходните разпоредби.

25 04 2011Семинар за журналисти „ДА КОМУНИКИРАМЕ ЕВРОПА”

Смолянски журналисти участваха в семинар на тема «Да комуникираме Европа», който се проведе на 8 и 9 април в гр. Брацигово.

25 04 2011Трансграничен граждански форум се проведе в Смолян на 2 април 2011 г.

Събитието се организира с партньорството на Община Смолян и Асоциацията на общините от регион Ксанти, Гърция и със съдействието на Европа директно Смолян.

21 04 2011Покана за предложения по Програма МЕДИA 2007 – Популяризиране/Достъп до пазара

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИA 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара - EACEA/14/11.

18 04 2011Парк „Магическа реалност”

На 16 април 2011 от 10 ч се проведе акцията по създаване на парк „Магическа реалност”, в рамките на проект „Добровлчеството и младите хора в област Смолян”.

18 04 2011 Резултати от първи етап на футболения турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Следващия етап от срещите ще се проведе на 29 април на градския стадион в Смолян.

17 04 2011Комисията публикува доклад за социално-икономическите аспекти на отглеждането на ГМО в Европа

По-конкретно в доклада до Европейския парламент и Съвета, който е на базата на данни, основно представени от държавите-членки, се посочва, че често съществуващата информация не почива на солидни статистически данни и че много пъти се основава на предубеждения във връзка с отглеждането на ГМО.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct