Новини

08 12 2010„Стани доброволец! Дай своя принос!“: Европейската комисия откри Европейската година на доброволчеството — 2011 г.

Искам да отдам заслуженото на милионите европейски граждани, които отделят от своето време, за да направят нашия свят едно по-добро място,“ заяви Вивиан Рединг

08 12 201010 милиона използват при търсене на работа европейския формат за автобиография (Europass CV)

Европас предлага стандартизиран формуляр за автобиография на 26 езика. Неговото предназначение е да помогне на търсещите работа да представят по удобен начин своите знания и умения на работодателите от цяла Европа и извън нея.

08 12 2010Голямата награда „Лоренцо Натали“ за 2010 г. бе присъдена на журналиста от Никарагуа Ядер Луна за статия, посветена на насилието над жените

Повече от 1 100 журналисти са предали свои репортажи за участие в надпреварата за наградата „Лоренцо Натали“ за 2010 г.

08 12 2010Засилване на санкциите за нарушаване на правилата на ЕС за финансови услуги — бъдещи насоки

Заинтересованите лица могат да изпращат своите предложения до 19 февруари 2011 г.

07 12 2010Комисията започва консултации относно въвеждането на единен телефонен номер в целия ЕС за стопанските среди в Съюза

Консултацията ще помогне на Комисията да оцени доколко на пазара има търсене за такива европейски бизнес телефонни номера и, ако е необходимо, да формулира инициативи за въвеждането на тези номера. Консултацията ще продължи до 28 февруари 2011 г.

30 11 2010 Европейската комисия призовава за увеличаване на превенцията и на изследванията, като инвестираната от нея сума в борбата със СПИН по света, надхвърля 1,3 млрд. евро

За да отбележи световния ден за борба със СПИН, европейският комисар в областта на здравеопазването Джон Дали ще произнесе основната реч на семинар в Европейския парламент по въпросите на изследването за ХИВ.

29 11 2010Бюджет за 2011 г.: Комисията представя нов проект, за да помогне на Съвета и на Парламента да постигнат споразумение

Новият проектобюджет предвижда плащания в размер на 126,5 млрд. EUR, което представлява увеличение с 2,9 % в сравнение с 2010 г.

29 11 2010Изменението на климата: въпроси и отговори във връзка с конференцията на ООН по въпросите на климата в Канкун

Готовността, която ЕС изрази в Копенхаген в подкрепа на амбициозна, широкообхватна и правно обвързваща глобална рамка относно изменението на климата, ще бъде потвърдена и в Канкун.

28 11 2010По-силна Европа или по-силна държава?

Краен срок: 21.12.2010 г. Целта на конкурса е, година след влизането в сила на Лисабонския договор, когато бъдещето развитие на ЕС се разисква активно, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата.

25 11 2010Програма за нови умения и работни места: ЕС набелязва действия за повишаване на пригодността за заетост и за провеждане на реформа

Повишаване на заетостта е от ключово значение за укрепване на социалния модел и системите за социална закрила в Европа, тъй като населението на ЕС в трудоспособна възраст скоро ще започне да намалява.

25 11 2010Комисията актуализира списъка на ЕС със забранените авиокомпании

Към списъка е добавена една авиокомпания от Киргизстан и една от Габон, докато девет казахстански авиокомпании са премахнати от списъка.

25 11 2010Познаваме ли България и Европа?

23 11 2010Комисията представя нов набор от мерки на ЕС за по-добра защита на европейските граждани

Стратегията на ЕС за вътрешна сигурност в действие“, приета днес, включва 41 действия, насочени към най-спешните заплахи за сигурността, пред които е изправена Европа.

19 11 2010Комисията очертава план за ориентирана към бъдещето Обща селскостопанска политика след 2013 г.

Реформата е насочена към превръщането на европейското земеделие в по-динамичен и по-конкурентоспособен сектор, който също така ефективно допринася за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ — да се стимулира устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж.

19 11 2010Европейският информационен център „Европа директно” организира интерактивна играта „Познаваме ли България и Европа?”.

Състезанието ще се проведе на 19.11.2010 г. от 15 ч. в ресторанта на хотел „Кипарис алфа”

17 11 2010ЕК обяви училищно състезание за енергийна ефективност

Краен срок: 16 май 2011 г. Инициативата цели да приобщи ученици и учители към постигането на европейските цели, свързани с климатичните промени.

17 11 2010За Европа без бариери: Европейската комисия иска да осигури по-добър достъп за 80 милиона души с увреждания

През следващото десетилетие се предвиждат редица конкретни мерки, сред които взаимното признаване на националните удостоверения за увреждане, насърчаването на процеса на стандартизиране, както и по-целенасоченото използване на разпоредбите за обществените поръчки и държавните помощи.

17 11 2010Пътуване без граници: Комисията предлага да се засили наблюдението на спазването на шенгенските правила

Шенгенското пространство, без да бъдат проверявани на границата. Все още обаче съществуват пречки за свободното движение като например препятствия за нормалния трафик на сухопътните пропускателни пунктове на вътрешните граници, тъй като държавите-членки не винаги прилагат правилно шенгенските правила.

17 11 2010Европейската комисия отправя последна покана до 14 държави-членки да активират гореща телефонна линия за изчезнали деца — 116 000

Горещата телефонна линия предоставя възможност на изчезнали деца и техните родители да се обадят за помощ, където и да се намират в ЕС, на един единствен номер.

15 11 2010ЕС - Китай Година на младежта 2011 г. - Slogo конкурс

Краен срок за кандидатстване: неделя 14-ти ноември, 2010, 23:59 (CET)

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct