Новини

17 04 2011Комисията набелязва следващите стъпки за по-стриктно прилагане на правата на самолетните пътници

В краткосрочен план Комисията ще предприеме поредица от мерки за по-добро прилагане на правата на пътниците в цяла Европа, включително следните мерки: засилване на мандата на мрежата от национални органи за контрол на прилагането (да приемат решения за единно тълкуване и прилагане при възникване на проблеми, свързани с правата на пътниците);

15 04 2011Покана за домакини - Дни на доброволчеството 28 май 2011 г.

Краен срок: 29 април 2011 г.

15 04 2011Комисията иска от държавите-членки да възстановят 530 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политика

Според последното решение средства ще връщат България, Дания, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Португалия, Румъния и Обединеното кралство, а на Германия ще бъдат възстановени средства в малък размер.

15 04 201112 строителни обекта за Единния пазар от 2012 г. - заедно към нов растеж

Единният пазар продължава да е сърцевината и основният икономически двигател на Европейския съюз. Той остава също така най-добрият ни инструмент за преодоляване на сегашната икономическа криза.

14 04 2011Европейската заповед за арест е средство за борба с трансграничната престъпност, което държавите-членки могат да използват по-добре, се казва в доклад на Комисията

Европейците имат право да пътуват свободно в рамките на ЕС, за да работят, учат или почиват. Но отворените граници не трябва да дават възможност на престъпниците да избегнат правосъдието, като просто отидат в друга държава-членка.

14 04 2011 Европа директно Смолян Ви кани на футболен турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Всички средни училища в Смолян излъчиха отбори за участие в турнира. Жребият за разпределение в групите бе изтеглен на 29.03, а на 15 април от 14 до 18 ч. ще можем да гледаме първите срещи в групите.

12 04 2011ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ/ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙСТВИЯ

С оглед на ефективното прилагане на правата за различните видове транспорт през 2011 г. Комисията ще представи съобщение за определяне на общ начин на прилагане на някои ключови права във всички видове транспорт, например при пренасочване.

07 04 2011Покана за участие в доброволческа акция

Заповядайте на 16.04.2011 год. от 10:00 часа пред сградата на „Младежки дом” град Смолян, да се позабавляваме и потрудим, за да създадем нашия мечтан парк „Магическа реалност”.

07 04 2011Уникален шанс за децата да дадат името си на спътник от Галилео

Европейската комисия обявява конкурс за рисунки, чиято цел е да се повиши интересът на децата към Космоса.

07 04 2011Програма в областта на цифровите технологии: интернет домейнът „.eu“ помага на малките предприятия в Единния пазар да привличат вниманието

Домейнът „.eu“ е особено полезен за малките и средните предприятия, тъй като ги откроява на европейските пазари, като им осигурява европейска идентичност в интернет.

07 04 2011Програма в областта на цифровите технологии: нови насоки за гарантиране неприкосновеността на личния живот при използването на интелигентни етикети

Етикетите RFID в устройства като мобилни телефони, компютри, хладилници, електронни книги и автомобили носят много потенциални предимства за предприятията, обществените служби и потребителските стоки.

07 04 2011Европейската комисия призовава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграция на ромитe

Рамката е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.

07 04 2011Кога отпадъците престават да бъдат такива? Когато те отговарят на съответните нови критерии, предназначени за стимулиране на пазарите за рециклиране в ЕС

Важна цел на въведените правила за прекратяване на статута на отпадъците като такива е да се стимулират пазарите за рециклиране в ЕС.

07 04 2011 Назовете я! Започва надпревара за измисляне на име на новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС

Комисията търси ново име и с помощта на изтъкнато жури ще състави списък с възможни имена измежду получените предложения. След това те ще бъдат поставени на гласуване по интернет

02 04 2011Комисията обяви началото на третия конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика

Журналистите се приканват да представят статии по една или няколко от темите от кампанията „Европа за пациентите“.

01 04 2011Комисията заделя 24,2 млн. EUR за развитието на електромобилността в Европа

Transport 2050 цели до 2030 г. броят в градовете на автомобилите с двигатели с традиционно гориво да се намали наполовина, а не по-късно от 2050 г. да няма повече такива автомобили в тях.

26 03 2011ЕС утвърждава правото на гражданите на консулска закрила и помощ в трети държави

Договорите на ЕС и Хартата за основните права на ЕС гарантират това право, което представлява ключова част от концепцията за гражданство на ЕС. Закрилата включва също така казуси от ежедневието, като например откраднат паспорт, сериозна злополука или болест.

26 03 2011Повечето европейци прегръщат идеята да пътуват екологично

Половината от гражданите на ЕС заявяват, че биха се съгласили, ако съществуващите такси за автомобилите бъдат заменени с нови схеми за таксуване, които отчитат действителната употреба на автомобила.

22 03 2011Часът на Земята 2011 - 26 март (събота), 20.30 ч.

През 2011 г. идеята е да бъде насърчен всеки от нас да направи първи стъпки в ежедневието си към по-устойчив начин на живот и след датата 26 март, на която официално ще се състои "Часът на Земята".

22 03 2011Грижата за гората е отговорност на всеки от нас

Конкурсът е насочен към училищата под егидата на UNESCO и училищните екоклубове в страната.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct