Новини

17 06 2011Здраве — готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта!

Какво представлява Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и какво ще се случи, ако претърпя злополука или се разболея в друга държава от ЕС?

16 06 2011Международен фонд за културното многообразие на ЮНЕСКО (IFCD)

IFCD подкрепя проекти, насочени към стимулиране на създаването на динамичен културен сектор, главно чрез улесняване на въвеждането на нови културни политики и културните индустрии, или засилване на вече съществуващите.

14 06 2011Комисията търси „Европейска зелена столица“ за 2014 г.

Наградата „Европейска зелена столица“ отличава и възнаграждава градовете, които са в авангарда на екологичния градски живот и които могат да бъдат вдъхновяващ пример за други градове.

11 06 2011Тържествено връчване на наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2011 г.

Културното наследство е неразделна част от културното многообразие и общата история на Европа; то е мостът между минало, настояще и бъдеще, спомага за възраждането на цели райони и обединява хора с различен произход.

11 06 2011Националните парламенти поемат предизвикателството

Комисията е твърдо решена да задълбочи своя политически диалог с националните парламенти и да засили още повече своите контакти и обмен на мнения с всички 40 камари на националните парламенти в 27 държави-членки.

11 06 2011Доклад на Комисията обръща внимание на неотложната необходимост от иновации в Европа и анализира напредъка на държавите-членки

Европа се нуждае от повече и „по-интелигентни“ инвестиции в научноизследователската и развойната дейност както в публичния, така и в частния сектор — това не само стимулира средносрочния растеж, но има и антицикличен ефект във времена на криза.

11 06 2011Европейската комисия приветства подкрепата на Парламента за незадължително договорно право, приложимо в цяла Европа

Договорите са особено важни за развиването на стопанска дейност и за извършване на продажби към потребителите. С тях споразумението между страните става официално.

11 06 2011Програма в областта на цифровите технологии: Комисията предоставя достъп до уебсайта „Европа“ на потребителите, ползващи версия 6 на Internet Protocol (IPv6)

Като осигурява достъп чрез IPv6 до своя уебсайт, Европейската комисия дава пример и се надява да насърчи други организации от обществения сектор да се постараят да убедят съответните европейски производители да направят своите нови интелигентни устройства и сървъри съвместими с IPv6, т.е. да могат да прилагат тази версия

10 06 2011Европейската комисия ще гарантира правото на заподозрените да говорят с адвокат и да съобщят на семейството си, че са арестувани

Европейската комисия на всички заподозрени, без значение къде се намират в Европейския съюз, ще се гарантира правото да говорят с адвокат от момента на своето задържане от полицията до приключване на производството.

09 06 2011Европейската сметна палата публикува специален доклад относно ефективността на механизма за гарантиране по отношение на МСП

Според Обсерваторията на европейските МСП ограниченият достъп до финансиране представлява проблем за МСП в Европа. Публичният сектор трябва да играе важна роля в подпомагането на сектора на МСП, по-конкретно при предоставянето на подходящо финансиране.

09 06 2011Пътни такси: тежкотоварните автомобили ще плащат за замърсяването на въздуха и шума

Благодарение на преразгледаната действаща Директива за евровинетката държавите-членки ще могат да се справят по-добре със задръстванията, тъй като ще разполагат с нова възможност да променят таксата за тежкотоварните автомобили (до 175 %) в зависимост от часа на денонощието.

08 06 2011Изпълнение на ангажиментите за растеж и работни места: Комисията представя тазгодишните си препоръки към отделните държави-членки

Те би трябвало да помогнат на всяка от тях да обърне внимание през следващите 12 до 18 месеца на стратегическите фактори и това да стимулира икономиката на ЕС като цяло.

07 06 2011Програма „Еразмус“: рекорден брой студенти получават стипендии от ЕС за обучение или стаж в чужбина

Програма „Еразъм“ е едно от най-успешните постижения на Европейския съюз. Последните данни говорят сами по себе си: програмата е по-популярна от всякога и аз се ангажирам с осигуряването на повече средства за нея в бъдеще.

07 06 2011Комисията се бори с корупцията: по-силно ангажиране за по-високи резултати

Доклада на ЕС за борба с корупцията, за да наблюдава и оценява усилията на държавите-членки за борба с корупцията и да насърчава по-голямо политическо ангажиране.

05 06 2011Втори национален конкурс за стихотворения на тема

Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2011 г.

05 06 2011Службата за хармонизация във вътрешния пазар търси членове в апелативните състави

Службата е агенция на Европейския съюз с юридическа правосубектност, която има финансова и административна автономност и отговаря за администриране на марката на Общността и системите за дизайн на ЕС. Регистрираните от OHIM марки и дизайни на Общността имат действие на територията на целия ЕС.

05 06 2011Полша и Унгария подкрепят влизането ни в Шенген

От своя страна Довгиелевич посочи, че Румъния и България са технически готови за членство в Шенген. Полският държавен секретар определи като популизъм резервите относно приемането на двете страни.

05 06 2011Разкажи ни твоята история

Крайният срок да изпратиш твоята история е 24 юни 2011 г. Състезанието се провежда от 26 май до 24 юни 2011 г., след което жури ще избере петима финалисти

05 06 2011Комисията работи за по-добри стандарти с оглед на европейската конкурентоспособност и защитата на интересите на потребителите

Новият стандарт за универсално зарядно устройство за всички модели мобилни телефони е чудесен пример за огромната важност на европейските стандарти за всекидневния ни живот.

04 06 2011Жан-Клод Трише получава наградата

Наградата "Карл Велики" се смята за едно от най-престижните отличия за европейска политика.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct