Новини

14 07 2012Киберпрестъпност: гражданите на ЕС са загрижени за сигурността на личната информация и на плащанията онлайн

Проучването, в което са участвали 27 000 души в държавите—членки на ЕС, показва силна зависимост между информираността относно рисковете, свързани с престъпленията в кибернетичното пространство, и чувството за по-голяма сигурност онлайн.

14 07 2012Изследователи, подкрепяни от ЕС, в екипа, който откри „божествената частица“ Хигс бозон

Субатомната частица, за която експертите са убедени, че е основата на цялата материя във Вселената, беше открита в CERN — Европейската организация за ядрени изследвания, в Женева, Швейцария. Откритието бе приветствано като едно от най-значимите в историята на науката.

08 07 2012Права на пътниците: ново приложение за смартфони ще информира през лятото пътуващите за всички техни права

Пътниците, изпаднали в безизходица на някое летище или чакащи своя изгубен багаж, вече могат да използват приложение за смартфони, за да проверят веднага и на място какви са техните права.

08 07 2012Комисията излиза със законодателно предложение за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги

Липсата на прозрачност, недобрата информираност за рисковете и неефективното разрешаване на конфликтите на интереси доведоха до широко разпространената практика на продаване на инвестиционни и застрахователни продукти на потребителите, които не съответстват на техните нужди.

08 07 2012Младежката безработица: проучвания показват, че професионалното обучение и стажовете са полезни, но са необходими подобрения

Един от приоритетите за действие е на младежите да се осигури плавен преход от училище към работа.

08 07 2012Eвропейски двор на надеждата и приятелството

Дейностите по проекта включват оформяне на вътрешно дворно пространство като кът за отдих и занимания на учениците.

07 07 2012Влак на мечтите

Презентациите, които бяха показани опиваха „Мечтаното пътуване на баба и дядо, мама и татко и аз”, като всяка представяше една от страните на ЕС, нейните традиции и особености, културни и исторически забележителности и други факти за нея, провокирали интереса на групата.

07 07 2012Новото ни европейско семейство

На 08.05.2012 в актовата зала на ПГТТ „Христо Ботев” Смолян се проведе заключителното събитие по проекта на гимназията „Новото ни европейско семейство” - изложба на готовите творби.

07 07 2012Младежта в действие чрез самоуправление

На 09.05.2012 в ПГСГС „Н.Й. Вапцаров” Чепеларе се проведе ден на ученическо самоуправление по проект „Младежта в действие чрез самоуправление”. Проектът се изпълнява по процедура ЕД2012-03, покана: „Пет години граждани на ЕС”, обявена от Европа директно Смолян към СНЦ „Нови хоризонти”.

02 07 2012Eвропа директно Смолян проведе специални семинари за учители в предучилищен курс за представяне на нови интерактивни методи за гражданско образование на децата, с акцент преподаването на европейски ценности

Широко бяха представени обсъдени он-лайн платформите на Европейската комисия – Кът на учителя и Кът на детето.

01 07 2012Младежи и възрастни – обединени в Европа чрез традиции и култура

Проекта се изпълнява по процедура ЕД2012-03, покана: „Пет години граждани на ЕС”, обявена от Европа директно Смолян към СНЦ „Нови хоризонти”.

01 07 2012Фестивал на езиците

Честването на Деня на Европа 9 май и петата годишнина от влизането на България в ЕС учениците от Гимназията за преподаване на чужди езици „Иван Вазов” в Смолян отбелязаха с провеждането на традиционния фестивал на чуждите езици

01 07 2012”Пътешествие из Европа”

На заключително занятие на проекта „Да обиколим заедно Европа” присъстваха учениците от седми и четвърти клас (37 на брой), председателят на училищното настоятелство, ръководството на училището, родители, жители на селото, учители и екипа на Европа директно – Смолян.

01 07 2012Семинар за журналисти 18-19 май 2012

изпълнение на годишната си работна програма на 18 и 19 май 2012 в гр. Златоград Европа директно Смолян организира семинар за журналистите от региона.

01 07 2012Възможности за коопериране в Европейския съюз

В годината на кооперативите ученици от местното училище проучиха три семейни фирми на територията на Търън и внуци на собствениците на фирмите, създадоха презентации за отраслите, в които работят семействата им, за развитието на бизнеса и разширяването му с нови дейности, за проблемите на вътрешния пазар и износа на продукция в рамките на ЕС.

01 07 2012Приказка без край

По повод 9 май ученици и учители от ОУ Стою Шишков, с. Търън обединиха усилия и създадоха прекрасна „Приказка за Европа” с образователно съдържание за деца от детските градини и долен курс на тема „Възникване и развитие на Европейския съюз”.

01 07 2012„Подаваме ръка за по-добро бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”- град Девин

Кулминация на дейностите бе тържеството „Пет години -9 май празник на нашето бъдеще”, което се проведе на 8. 05. 2012г. от 12:30 ч. в актовата зала. Гости бяха родителския актив на VIIа клас.

29 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: край от 1 юли на надутите цени за мобилен достъп до интернет; цените за телефонни разговори и SMS също спадат

Влизането в сила на нов регламент на ЕС означава, че за пръв път ще се въведе таван за максималната такса за „роуминг на данни“, т.е. за изтеглянето на данни от интернет чрез мобилна връзка. Правилата за роуминг на данни ще доведат до спестяването на повече от 1000 евро годишно от типичен бизнесмен, пътуващ в ЕС.

29 06 2012Логото на ЕС за биологични продукти навлиза в широка употреба от 1 юли 2012 г.

Логото на ЕС за биологичните продукти, познато като „европейски лист“, беше въведено на 1 юли 2010 г., но за да се улеснят операторите в адаптацията им към новите правила и за да се избегне безсмисленото изхвърляне на съществуващите опаковки, бе разрешен двегодишен преходен период, преди то да стане задължително за всички продукти.

29 06 2012Комисията набелязва конкретни мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци

инимални наказания за данъчни престъпления, трансграничен данъчен идентификационен номер, харта на данъкоплатците на ЕС и строги общи мерки срещу явлението „данъчен рай” Това са само няколко от конкретните идеи, предложени днес от Комисията, с които да се подобри борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци в ЕС.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct