Новини

10 11 2012Есенна прогноза за периода 2012—2014 г.: пътят пред нас остава труден

Големите вътрешни и външни дисбаланси, натрупани през годините преди кризата, намаляват, но този процес продължава да влияе на вътрешното търсене в някои държави членки, а икономическата активност се различава значително в отделните държави.

10 11 2012Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС

Комисията прие съобщение по стратегически въпрос — по какъв начин прилагането и развитието на общата визова политика биха могли да допринесат за растежа на ЕС, улеснявайки възможностите за пътуване за граждани от трети държави, желаещи да посетят ЕС.

07 11 2012Въпроси и отговори: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Той обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия и за постигането на своите цели разчита на новаторската идея за трансгранични публично-частни партньорства, познати като „общности за знание и иновации“ (ОЗИ).

07 11 2012Годишен доклад за 2011 г. — често задавани въпроси

ЕСП обаче отново констатира неприемливо ниво на грешки в плащанията, свързани с тези отчети, което е основание за изразяване на отрицателно становище относно разходите.

07 11 2012Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4 % за трета поредна година според годишния доклад на Сметната палата

Малко повече усилия от страна на държавите членки, насочени към по-добър контрол на проектите и възстановяване на неправомерно изразходваните средства, могат да допринесат значително, особено в тези времена на икономически трудности.

07 11 2012Обявени са носителите на първата награда „Мария Кюри“

От началото на програмата през 1996 г. благодарение на нея е оказана подкрепа за обучението, мобилността и развитието на уменията на над 65 000 изследователи.

07 11 2012Програма в областта на цифровите технологии: Комисията отваря пътя за технологиите от 4 поколение в Европа

Решението на Комисията означава, че мобилните оператори ще могат да инвестират в подобряване на мобилните мрежи, което ще е от полза за цялата икономика, а с течение на времето потребителите ще се радват на по-бърз пренос на данни и повече широколентови услуги.

03 11 2012Нови спорове за европейския бюджет

Европейските лидери ще го обсъждат на извънреден съвет следващия месец, но вече има заплахи и за налагане на вето.

03 11 2012Президентът препоръча институциите да приемат сериозно предупреждението на ЕК

До края на годината имаме достатъчно възможност да изпълним голяма част от препоръките, които съгласувано сме формулирали с Европейската комисия.

03 11 2012Конкурс на ЕС за здравна журналистика – финалистите са известни

Статията на Десислава Николова и Люба Йорданова "Спешна помощ за спешната помощ" беше отличена от журито на конкурса, а статията "Тумори и разядени зъби върху цигарите" на Мариана Тодорова е финалист за специалната награда за статия на тема спиране на тютюнопушенето.

03 11 2012По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи

Благодарения на опростените процедури предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите, общините и другите получатели ще се подобри от 1 януари 2013 г.

28 10 2012Зелена светлина за първата европейска гражданска инициатива, при която се използват сървърите на Комисията

Целта на „Fraternitе 2020“ е „да се подобрят програмите за обмен на ЕС, като програмата „Еразъм“ или Европейската доброволческа служба, с цел да се допринесе за изграждането на обединена Европа, основаваща се на солидарност между гражданите“. Това е първата европейска гражданска инициатива (ЕГИ), която е регистрирана от Комисията.

28 10 2012Околна среда: Комисията опростява оценката на въздействието на проекти върху околната среда

Европейската комисия представи нови предложения за опростяване на законодателството относно оценката на въздействието върху околната среда.

28 10 2012Често задавани въпроси за програмата „Еразъм“ и нейния бюджет

В предложението на Комисията за коригиращ бюджет се посочва, че дефицитът в бюджета по Програмата за учене през целия живот е в размер на 180 млн. евро, като 90 млн. евро са необходими за покриване на поетите ангажименти във връзка със студенти по „Еразъм“, както и че не достигат 102 млн. евро за научните работници, подкрепяни по дейностите „Мария Кюри“.

28 10 2012Комисията събира мнения за действията след „Рио+20“

Организирана е обществена консултация за събиране на мнения и идеи, които да бъдат използвани в предстоящо съобщение на Комисията относно действията след срещата „Рио+20“, планирано за първото тримесечие на 2013 г. Консултацията ще продължи до 15 януари 2013 г.

28 10 2012Борба с бедността: Комисията предлага нов Фонд за европейско подпомагане за най-нуждаещите се лица

Фондът ще предоставя подкрепа на държавите членки за осъществяването на програми, чрез които най-нуждаещите се лица ще получават храна, а дрехи и други стоки от първа необходимост ще бъдат предоставяни на бездомните хора и децата, живеещи в условия на материални лишения.

26 10 2012Съдът потвърждава практиката си, според която пътниците на полети с голямо закъснение могат да бъдат обезщетени

Правото на Съюза предвижда, че при отмяна на техния полет пътниците могат да получат обезщетение с фиксиран размер на стойност между 250 и 600 EUR.

26 10 2012Комисията подкрепя засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки

Десетте държави от ЕС, които желаят да въведат европейски данък върху финансовите сделки (ДФС) чрез засилено сътрудничество, следва да получат разрешение за това, тъй като всички правни условия за подобна мярка са изпълнени — това е основното заключение на предложението за решение на Съвета, прието днес от Комисията.

26 10 2012Промяна на бюджета на ЕС в полза на европейските студенти, учени, неправителствени организации, предприятия и региони

Програмата „Еразъм” се нуждае от 90 млн. EUR допълнително и има опасност да се наложи значително да се намали броят на предлаганите за студентите места или да се намали размерът на безвъзмездните средства, които им се отпускат. От това несъмнено най-тежко ще пострадат студентите в неравностойно положение.

26 10 2012Комисията изготви план от мерки за хазарта по интернет

Хазартът по интернет е една от най-бързо разрастващите се услуги в ЕС, с годишни темпове на растеж почти 15 % и с прогнозни годишни приходи от 13 млрд. евро за 2015 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct