Новини

14 09 2010Увеличение на помощта от ЕС за пчеларския сектор

Доброто състояние на пчеларския сектор е от голямо значение, като се има предвид съществената роля на пчелите за опрашването на растенията.

13 09 20109 от всеки 10 европейци подкрепят твърдо помощта за развитие според специално проучване на Евробарометър

Специално проучване на Евробарометър, публикувано днес, показа, че европейските граждани продължават да демонстрират силна подкрепа по отношение на помощта за развиващите се страни.

10 09 2010Биологично разнообразие: подтикване на местните власти по света към действия

Как могат местните власти да спестяват пари и същевременно да насърчават икономиката, подобряват качеството на живота и създават работни места? Съгласно нов доклад — чрез включване на услугите на екосистемите в процесите на вземане на политически решения.

08 09 2010Бологично разнообразие: Комисията търси мнения за бъдещи възможности по отношение на политиката на ЕС в областта на биоразнообразието

Европейската комисия започна консултации по интернет, за да получи от широк кръг заинтересовани страни предложения за възможни политически мерки в рамките на стратегията на Европейския съюз за запазването на биоразнообразието след 2010 г.

08 09 2010Научни изследвания в областта на ИКТ: да съхраним цифровите данни на Европейския съюз за бъдещите поколения

Инструментите, разработени с помощта на фондовете на ЕС, за да се гарантира че данните, съхранявани в цифров формат, могат да бъдат запазени, достъпни и разбираеми за неограничен период от време в бъдеще, са вече на разположение под формата на софтуер с отворен код.

08 09 2010José Manuel Durão Barroso Председател на Европейската комисия Състоянието на Съюза, 2010 г. Страсбург, 7 септември 2010 г.

Изгледите за икономиката в Европейския съюз днес са по-добри отколкото преди година и това се дължи, не на последно място, на нашите решителни действия.

05 09 2010Стаж в Службата за хармонизиране на вътрешния пазар

Работата на стажантите е главно в областта на индустриалната собственост и най-вече запазени марки, съдебни спорове, жалби, дизайн и международно техническо сътрудничество.

02 09 2010ЕС разглежда идеята за комбинирани билети при пътуванията в Европа

Възможността за купуване на комбиниран билет от едно място няма да улесни само отделните пътници. То би съдействало на транспортните компании да продават услугите си и на други пазари.

02 09 2010Време е училищата да се запишат за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи

Срокът за записване за конкурса, наречен „Juvenes Translatores“ (което на латински означава „млади преводачи“), приключва на 20 октомври.

01 09 2010Моретата на Европа: Комисията определя критерии за доброто екологично състояние

Добро екологично състояние означава, че общото екологично състояние на морските води осигурява екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са в добро състояние и създават блага.

31 08 2010Комисар Шемета на посещение в Китай за подобряване на сътрудничеството в областта на митническия контрол и за предприемане на мерки за борба с фалшифицираните стоки

Митническите служби на ЕС изпълняват ключова роля: от една страна те осигуряват защитата на обществените интереси, а от друга улесняват законосъобразното движение на търговските потоци.

27 08 2010Проучване на Евробарометър през пролетта на 2010 г.: гражданите на ЕС одобряват по-силно европейско икономическо управление

Проучването на Евробарометър през пролетта на 2010 г. беше проведено чрез директни интервюта между 5 и 28 май 2010 г., което съвпадна с пика на европейската дългова криза. Общо 26 641 лица бяха анкетирани в 27-те държави-членки на ЕС.

24 08 2010Трансгранична престъпност: Комисията публикува становище относно предложенията на няколко държави-членки за обмен на доказателства

Днес Комисията прие анализ на предложението за обмен на доказателства, без стандарти за допустимост, представено на 21 май 2010 г. от седем държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Естония, Испания, Словения и Швеция).

24 08 2010Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян Ви канят на откриване на изложба

Утре, в 14.30 часа в хотел „Кипарис Алфа” Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян откриват изложбата "Аз и Европа".

21 08 2010Европейски награди за предприемачество 2011

Срокът за участие е 15 ноември 2010 година. Валидно е пощенското клеймо. Европейските награди за предприемачество са инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес.

19 08 2010"Дни на отворените врати" – Европейска седмица на регионите и градовете

Осмото издание на "Дните на отворени врати" – Европейска седмица на регионите и градовете, ежегодно организирани от Европейската комисия и Комитета на регионите на ЕС ще се проведе от 4 – 7 октомври 2010 година.

12 08 2010"Жените, вдъхновяващи Европа"

Номинации за "Жените, вдъхновяващи Европа" могат да бъдат направени до 25-ти август.

09 08 2010Самостоятелно заетите лица получават придобивки, свързани с майчинството и пенсиите, съгласно ново законодателство на ЕС

Европейският парламент одобри директивата на 18 май, а държавите-членки на ЕС я подкрепиха на 7 юни.

09 08 2010За пръв път в историята на ЕС е в сила засилено сътрудничество в помощ на двойките с различно гражданство

Засиленото сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави-членки да прилага мерки в дадена област, когато постигането на съгласие между всички 27 държави-членки не е възможно.

09 08 2010Семинар за млади журналисти в Европейския парламент

Краен срок Документите трябва да се подадат до 20 август 2010 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct